Kolejna inwestycja z dofinansowaniem unijnym poprawiająca konkurencyjność portu Szczecin-Świnoujście

gru 23, 2013 | Port Szczecin

1umowatrans2Dzisiaj w Warszawie Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA reprezentowany przez  Krzysztofa Sadowskiego  – p.o. Prezesa Zarządu i Pawła  Adamarka – członka zarządu,  podpisał w Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę na dofinansowanie projektu  pn. „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”. Inwestycja dofinansowana będzie z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Szacowany całkowity koszt inwestycji to 60,3 mln PLN, przyznana wysokość dofinansowania wynosi 51 mln PLN. Realizacja projektu niewątpliwie przyczyni się do podniesienia atrakcyjności portu Szczecin-Świnoujście  i zwiększy jego konkurencyjność w aspekcie obsługi transportu drogowego. Dzięki staraniom Spółki będzie to już szósta inwestycja w porcie Szczecin-Świnoujście, która uzyskała dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

– W obu portach systematycznie wzrasta liczba obsługiwanych pojazdów ciężarowych. Dlatego koniecznością jest zwiększenie przepustowości dróg dojazdowych i wewnątrzportowych. W ostatnim czasie zakończyliśmy  inwestycję związaną z przebudową infrastruktury drogowej w obu portach. Inwestycja dla której w dniu dzisiejszym uzyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 51 mln PLN ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  stanowi kontynuację modernizacji infrastruktury dostępu do portów morskich od strony ich zaplecza. Budowa miejsc postojowych na wjazdach na poszczególne obszary portu w Szczecinie i Świnoujściu pozwoli na uporządkowanie ruchu kołowego, zwiększy bezpieczeństwo i jakość przeładunków oraz przyczyni się do poprawy konkurencyjności kompleksu portowego Szczecin-Świnoujście  – mówi Krzysztof Sadowski, pełniący obowiązki Prezesa Zarządu ZMPSiŚ SA.   

W Szczecinie, w ramach zaplanowanej inwestycji,  powstaną trzy place postojowe. Dla potrzeb samochodów osobowych przebudowany zostanie istniejący plac postojowy (wraz z budową nowych miejsc postojowych) przy ul. Bytomskiej – w bezpośrednim sąsiedztwie budynku głównego ZMPSiŚ SA, a dla pojazdów ciężarowych – wybudowane zostaną  miejsca postojowe w rejonie przeładunków drobnicowych oraz w rejonie przeładunków masowych. W Świnoujściu natomiast wybudowane zostaną dwa place postojowe  dla pojazdów ciężarowych – na wjeździe do  Portu Handlowego Świnoujście od strony wiaduktu przy ulicy Barlickiego oraz na Terminalu Promowym, przy ul. Duńskiej i Fińskiej.

W ramach projektu ,  wybudowanych i zmodernizowanych zostanie łącznie 5 placów postojowych o całkowitej  powierzchni 9,3 ha i liczbie miejsc postojowych 585, w tym dla pojazdów osobowych – 183 (z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych).

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie dostępności do nabrzeży portowych oraz podstawowej infrastruktury zewnętrznej. Dzięki temu poprawi się przepustowość dróg dojazdowych i wewnątrzportowych oraz skróci czas obsługi ładunków w obrocie lądowo-morskim. Wzrośnie także bezpieczeństwo ruchu na drogach wewnątrzportowych, ze względu na skrócenie czasu przebywania i ilości samochodów ciężarowych. W aspekcie podniesienia bezpieczeństwa środków transportu i ładunków, warto podkreślić, że w ramach projektu na wszystkich placach wprowadzony zostanie monitoring pojazdów. Dzięki skróceniu czasu oczekiwania na załadunek/rozładunek samochodów, niewątpliwie poprawi się również komfort pracy kierowców.

Na ten projekt należy spojrzeć także z perspektywy dalszego rozwoju portów. 1umowatrans

– Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu i inwestycja w nowoczesne miejsca postojowe dla transportu kołowego  to przede wszystkim  zwiększenie możliwości potencjału przepustowości zaplecza kompleksu portowego Szczecin i Świnoujście. Projekt wpisuje się w realizowaną przez ZMPSiŚ strategię konsekwentnego i zrównoważonego rozwoju portów. W połączeniu z planowanymi inwestycjami  od strony wody, przełoży się na wzrost przeładunków realizowanych w Szczecinie i Świnoujściu – dodaje K. Sadowski.

Wykonawca inwestycji  wybrany zostanie w drodze przetargu konkurencyjnego w pierwszym kwartale przyszłego roku. Prace budowlane rozpoczną się połowie roku 2014, a termin zakończenia inwestycji planowany jest na rok 2015.