Kolejna inwestycja Portu Gdynia – zwiększy możliwości przeładunkowe paliw

sty 25, 2018 | Port Gdynia

1801240

Port Gdynia w 2017 roku przeładował rekordowe 21,2 mln ton ładunków – jest to prawie o  9 procent więcej niż w roku 2016. Na szczególną uwagę zasługuje  wzrost, o prawie 40 procent, przeładunku  paliw płynnych.

W związku z zaobserwowanymi bardzo dobrymi wynikami przeładunkowymi Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. już w 2017 roku  podjął decyzję o wdrożeniu programu inwestycyjnego mającego na celu przygotowanie Portu do obsługi zwiększonej ilości ropy i produktów ropopochodnych. Dlatego też portowe inwestycje obejmują  Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych (SPPP), które umiejscowione jest  przy falochronie. Obecnie SPPP wyposażone jest w jeden nowy nalewak, przy czym na etapie inwestycji przewidziano możliwość rozbudowy stanowiska o  drugi równoległy. Decyzją Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zlecono dostawę i montaż drugiego nalewaka na SPPP  wraz z fundamentem i instalacjami przynależnymi  oraz dokumentacją techniczną – inwestycja zostanie zakończona w połowie 2019 roku. Przebudowana  zostanie także  stała  instalacja gaśnicza wraz z wymianą istniejących działek gaśniczych  oraz wymianą instalacji zasilania i sterowania. Inwestycja ta, choć kosztowna, jest niezbędna ze względu na znaczne wyeksploatowanie przeszło 40 letnich urządzeń gaśniczych. Nowe, sterowane elektrycznie działka gaśnicze spowodują poprawę bezpieczeństwa prowadzenia akcji ratunkowych oraz poszerzenie obszaru stref gaszenia co umożliwi obsługę szerszych tankowców. Unowocześniona zostanie również sama instalacja do przeładunku paliw. Nadmienić  jeszcze trzeba, że zostanie przeprowadzona wymiana urządzeń cumowniczych i odbojowych celem dostosowania SPPP do obsługi większych statków ( 50 tys. DWT).

11 mln zł to szacunkowy, łączny koszt wszystkich zaplanowanych przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.  inwestycji związanych z modernizacją i zwiększeniem możliwości przeładunkowych SPPP.

– Nasze inwestycje wynikają z potrzeby zachowania przez port dobrej pozycji rynkowej oraz  rozwoju naszych możliwości przeładunkowych – mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Dlatego też musimy stale inwestować i tworzyć taką infrastrukturę portową, która zaspokoi wymagania armatorów i poszczególnych terminali. Mamy stwarzać warunki dla rozwoju biznesu i jako Zarząd Portu staramy się to  robić skutecznie…

 

Port Gdynia