Kolejna decyzja wojewody związana z pogłębieniem toru wodnego Świnoujście – Szczecin

cze 5, 2020 | Polskie nowości

AMAZONE

Wojewoda zachodniopomorski Tomasz Hinc wydał kolejne pozwolenie na budowę w ramach projektu „Modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m” dla Urzędu Morskiego w Szczecinie

Tym razem jest to pozwolenie na przebudowę obrotnicy Orli Przesmyk wraz z infrastrukturą hydrotechniczną (zadanie I). Przebudowa obrotnicy Orli Przesmyk planowana jest w ramach przedsięwzięcia dotyczącego pogłębienia toru wodnego Świnoujście – Szczecin do głębokości 12,5 m z równoczesnym jego poszerzeniem. Zakres przedsięwzięcia obejmuje: wykonanie mijanek, budowę, przebudowę umocnień brzegowych i skarp brzegowych bez umocnień, budowę nowych nabrzeży wraz z infrastrukturą, pogłębienie i poszerzenie obrotnic, modernizację istniejącego oznakowania nawigacyjnego.

– Pogłębienie toru wodnego Świnoujście – Szczecin to strategiczna inwestycja polskiego rządu, która wpłynie na dalszy rozwój Pomorza Zachodniego i zdecydowanie poprawi żeglowność rzeki Odry. Dzięki pogłębieniu toru wodnego do portu w Szczecinie będą mogły wpływać zdecydowanie większe statki – przypomina wojewoda Tomasz Hinc – Na Zalewie Szczecińskim prace pogłębiarskie już trwają.

Poprzednie inwestycje w ramach tego projektu uzyskały pozwolenia wojewody 23 marca br. Dotyczyły budowy dwóch sztucznych wysp na obszarze morskich wód wewnętrznych, przebudowy naturalnych, nieumocnionych skarp brzegowych oraz budowy stałego oznakowania nawigacyjnego wzdłuż toru wodnego Świnoujście – Szczecin na Zalewie Szczecińskim.

Urząd Morski w Szczecinie