„Kanał Odra – Dunajec”

kwi 1, 2012 | Żegluga Śródlądowa

LokietekzNaklaNareszcie… W sobotę podczas sejmowych obrad zapadły decyzje o realizacji projektu długo oczekiwanego przedsięwzięcia „Kanał Odra – Dunajec”… Więcej informacji na stronie:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Odra-Dunaj-%C5%81aba

To połączenie śródlądowych dróg wodnych pozwoli statkom śródlądowym dotrzeć z Hamburga, Rotterdamu czy Szczecina aż do Czorsztyna…

Na załączonej fotografii statek szkolny Technikum Żęglugi Śródlądowej w Nakle „W. Łokietek”, z którego obserwowane będą postępy w pracach oraz jednostka naukowo badawcza Akademii Morskiej w Szczecinie „Hudrograf XXI”, na której studenci specjalności Żegluga Śródlądowa wykonają pomiary batymetryczne nowej śródlądowej drogi wodnej…

Tekst i zdjęcie: Jacek Trojanowski