Kierownictwo Zarządu Portu HaminaKotka z wizytą w Porcie Gdańsk

paź 7, 2014 | Port Gdańsk

1haminaZ trzydniową wizytą studyjną przybyła (1 października 2014 roku) na Wybrzeże Gdańskie dziesięcioosobowa delegacja Zarządu i Rady Nadzorczej połączonych portów Hamina i Kotka. Związanie potencjału do obsługi żeglugi pasażerskiej i towarowej pozwoliło stworzyć z nich uniwersalny zespół portowy o największych obrotach wśród portów Finlandii.

Po dniu spędzonym w porcie gdyńskim fińscy goście odwiedzili Port Gdańsk. W przedstawionej przez Dyrektora Biura Marketingu Jacka Kuleszę prezentacji zapoznali się z handlową ofertą portu. Prezes Zarządu ZMPG SA Dorota Raben mówiła o zamierzeniach rozwojowych, odpowiadając m.in. na pytania o efektywność portowych inwestycji.

Po spotkaniu w gondoli Kapitanatu Portu Północnego goście udali się na teren Deepwater Container Terminal. Poza spotkaniem biznesowym mieli m.in. możliwość zwiedzenia – w trakcie prac przeładunkowych – kontenerowca obsługującego azjatycki serwis Maersk Line do Gdańska z serii Triple-E m/s Marstal Maersk, mogący jednorazowo zabrać na pokład 18 000 kontenerów 20-stopowych.

Janusz Kasprowicz