Kierownictwo resortu gospodarki morskiej z wizytą na Forum Ekonomicznym

wrz 7, 2017 | Polskie nowości

img 1527

Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz Anna Moskwa, wiceminister w tym resorcie wzięli udział Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju. Pierwszego dnia wydarzenia odbył się panel pn. „Morski Fundusz Inwestycyjny jako narzędzie do wspierania branży morskiej w Polsce, w którym  gościem specjalnym był szef resortu gospodarki morskiej.

Minister Górbarczyk po raz kolejny podkreślił, że rozwój branży morskiej jest priorytetem Rządu Beaty Szydło. Stwierdził, że fundusz o którym była mowa jest niezwykle potrzebny. Powiedział, że obecnie potrzebna jest również odnowa żeglugi śródlądowej i konieczne jest przekonywanie inwestorów do rentowności tego biznesu. „Taki fundusz wprowadziłby odgórnie zasadę pewnych działań akceptowany przez obie strony i w ciągu miesiąca można by zakontraktować budowę promu, dziś ta procedura trwa półtora roku.” Minister zapowiedział również powstanie funduszu rozwoju polskich portów, które z całej branży morskiej funkcjonują najlepiej.

W panelu wziął udział także Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny w Polskiej Żegludze Morskiej. Zaznaczył on, że obecnie wspominana branża morska jest jedną z najnowocześniejszych. Powiedział, że wspominane fundusze inwestycyjne istnieją w wielu krajach. W Polsce taki fundusz łączyłby armatorów i porty.

W drugim dniu wizyty na Forum Ekonomicznym, wiceminister Anna Moskwa odwiedziła przyszłych liderów na Forum Ekonomicznym Młodych Liderów, odbywające się w Nowym Sączu. Wydarzenie jest przedsięwzięciem partnerskim Forum Ekonomicznego.

Podsekretarz stanu w resorcie gospodarki morskiej była gościem panelu pn. „Tu bije serce innowacji – Nowy Sącz – Polska – Europa”. Pani wiceminister wspominała o pozytywnych zmianach, które stale zachodzą w sektorze gospodarki morskiej, żeglugi śródlądowej oraz przetwórstwa rybnego. Podkreśliła, że powodem sukcesów jest właśnie innowacyjne podejście oraz otwarte umysły specjalistów i ludzi biznesu, którzy są związani z branżą.

 

Biuro Prasowe MGMiŻŚ