Katedra Oceanotechniki i Budowy Okrętów – nowa jednostka na Wydziale Nawigacyjnym – działa w Akademii Morskiej w Szczecinie od 1 września.

wrz 23, 2016 | Różne

AMSzczecin

– Działalność naukowo-badawcza (B+R), kształcenie studentów w kierunku projektowania i budowy jednostek: od statków, przez jachty po jednostki off-shore etc., a także otwarcie na współpracę biznesową: to podstawowe założenia nowej katedry – jak zaznacza profesor Tadeusz Szelangiewicz, kierujący jednostką.

Naukowe zainteresowania jej pracowników obejmują m.in. właściwości morskie statków, projektowanie jachtów i statków morskich, stateczność statków i wytrzymałość kadłubów okrętowych, ale także tematy ważne w kontekście ochrony środowiska, jak minimalizacja zużycia paliwa i emisji spalin. 

Ponadto pracownicy Katedry od wielu lat zajmują się badaniami nad możliwością wydobycia surowców mineralnych z dna mórz i oceanów. – W tym zakresie współpracujemy nad wydobyciem polimetalicznych konkrecji z dna Oceanu Spokojnego wspólnie z Międzynarodową Organizacją INTEROCEANMETAL w Szczecinie – dodaje prof. Szelangiewicz.

Działalność Katedry ma poszerzyć ofertę naukowo-dydaktyczną Akademii Morskiej w Szczecinie i usystematyzować zagadnienia dotyczące projektowania i budowy okrętów oraz nowoczesnych rozwiązań dla branży morskiej. Badania i działalność KOiBO docelowo mają stworzyć platformę międzywydziałowej wymiany wiedzy i doświadczeń, co zaowocuje nowoczesnymi pomysłami i realizacjami naukowych osiągnięć pracowników.

 

AM