KARSIBÓR II wpłynął do SSR „Gryfia”

wrz 17, 2012 | SSR "Gryfia"

Karsibór IIW Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” rozpoczęto remont promu KARSIBÓR II. Podpisana z Miastem Świnoujście umowa przewiduje zastąpienie klasycznej siłowni spalinowej układem diesel –elektrycznym.  Przebudowana będzie również podwodna część dziobowa i rufowa kadłuba jednostki. Prace potrwają do końca 2012 roku.

Prom zacumował przy nabrzeżu SSR „Gryfia” dziś (poniedziałek, 17 września br.) o godz. 13.00. Po zdemontowaniu przewidzianych do wymiany urządzeń i systemów – zgodnie z przyjętym harmonogramem potrwa to 10 dni – 26 września KARSIBÓR II umieszczony zostanie w doku nr. 3.

W SSR „Gryfia”  dokonana zostanie całkowita wymiana układu napędowego świnoujskiego promu. Dotychczasowy układ napędowy, zasilany wysokoprężnym silnikiem spalinowym, zastąpiony zostanie  układem diesel -elektrycznym, w którego skład wejdą: dwa pędniki azymutalne, dwa napędowe silniki elektryczne i dwie przetwornice. Systemy napędowe będą
zasilane z elektrowni okrętowej, składającej się z 4 głównych zespołów prądotwórczych o mocy 450 kWe każdy. Na jednostce zainstalowany zostanie również postojowy spalinowy zespół prądotwórczy o mocy prądnicy 100 kWe, zmodernizowane zostaną najważniejsze zespoły okrętowe: balastowy, paliwowy, chłodzenia, oleju smarnego. W ramach modernizacji układu siłowni wykonane zostaną nowe fundamenty pod instalowane urządzenia. Wymienione zostaną podłogi.

Modernizacja siłowni promu wymaga również przeróbki kadłuba jednostki, polegającej na modyfikacji podwodnej części dziobowej i rufowej, łącznie z powiększeniem ostróg rzeciwlodowych. Remont przewiduje także wykonanie prac malarskich całej części podwodnej i wnętrz statku.

Remont KARSIBORA II zakończony zostanie do końca 2012 r.

Rafał Jesswein
Doradca Prezesa SSR „Gryfia”