Kapitan Folta nowym przewodniczącym

kw. 23, 2014 | PŻM

1pzmpazim17 kwietnia Rada Pracownicza Polskiej Żeglugi Morskiej wybrała spośród swoich członków nowe  prezydium.

Przewodniczącym Rady Pracowniczej PŻM na kolejną kadencję został wybrany kpt. ż. w. Mirosław Folta.

Na trzech wiceprzewodniczących wybrano także kapitanów : kpt. ż. w. Leszka Kłodę, kpt. ż. w. Andrzeja Bieguna oraz kpt. ż. w. Marka Wilczyńskiego.

Funkcję sekretarza Rady Pracowniczej objęła z kolei Miłosława Błaszyk- Zjawińska.

Rada Pracownicza w przedsiębiorstwie państwowym, jakim jest PŻM, składa się z 25 osób, w tym 18 pracowników morskich i 7 pracowników lądowych, którzy pełnią swoje funkcje społecznie.

Rada Pracownicza podejmuje uchwały – na wniosek dyrektora naczelnego – w najważniejszych dla przedsiębiorstwa sprawach, w tym uchwalania planów rocznych firmy, sprawozdań finansowych, inwestycji oraz zbycia środków trwałych. Rada Pracownicza udziela również zgody na powołanie i odwołanie członków zarządu firmy.

Kadencja Rady Pracowniczej trwa dwa lata.

Krzysztof Gogol