TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

BALT MILITARY EXPO 2020 - Bałtyckie Targi Militarne (wydarzenie przeniesione na 20-22 kwietnia 2021)

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: BALT MILITARY EXPO 2020 - Bałtyckie Targi Militarne (wydarzenie przeniesione na 20-22 kwietnia 2021)

Bałtyckie Targi Militarne realizowane są w ścisłej współpracy z Ministerstwem Obrony Narodowej, Inspektoratem Marynarki Wojennej Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Centrum Operacji Morskich – Dowództwem Komponentu Morskiego Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Koncentrują się na tematyce bezpieczeństwa morskiego, systemach obronnych oraz ratownictwa na morzu i lądzie. Wystawa Dedykowana jest Marynarce Wojennej RP, jednostkom specjalnym, żandarmerii wojskowej i służbom zabezpieczenia logistycznego Wojska Polskiego, Straży Granicznej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej i Służbie Więziennej.

Targom BALT-MILITARY-EXPO towarzyszą konferencje i wystawy:

IX Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna NATCON „Technologie morskie dla obronności i bezpieczeństwa” 

Celem konferencji jest budowa platformy wymiany wiedzy między przyszłymi użytkownikami, przemysłem i instytucjami naukowo-badawczymi krajów nadbałtyckich, priorytetową tematyką: rozwiązania z obszaru wojskowej techniki morskiej oraz bezpieczeństwa na morzu i wybrzeżu w portach i obiektach infrastruktury krytycznej, a także w zakresie ratownictwa morskiego. Tematyka ta wpisuje się w strategię Ministerstwa Obrony Narodowej w zakresie priorytetowych kierunków badań prowadzonych w resorcie w latach 2013-2022. Organizatorami konferencji są: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Akademia Marynarki Wojennej, Międzynarodowe Targi Gdańskie.

V Konferencja Kół Naukowych

Z inicjatywy Organizatorów od 2014 roku, wydarzeniem towarzyszącym Konferencji NATCON stała się Konferencja Doktorantów i Kół Naukowych „Wyzwania dla bezpieczeństwa”. Mały NATCON ma na celu stworzenie możliwości na wymianę wiedzy z zakresu szerokorozumianego bezpieczeństwa nie tylko w Polsce, ale i na świecie. Integracja środowisk studenckich i doktoranckich, młodych naukowców, jest wyśmienitą okazją do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń oraz poglądów w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności. 

V Międzynarodowa Konferencja i Wystawa Ratownictwa Medycznego RESCUE EXPO 

Celem projektu jest prezentacja najnowszych trendów i standardów postępowania podczas prowadzenia działań w ratownictwie i medycynie ratunkowej oraz wymiana wiedzy, doświadczeń i oczekiwań pomiędzy środowiskiem naukowym, producentami, dostawcami i użytkownikami sprzętu. Wydarzenie skierowane jest do wszystkich podmiotów działających w sferze Państwowego Ratownictwa Medycznego. Konferencja realizowana jest w ścisłej współpracy ze Stowarzyszeniem Zawodowym Ratowników Medycznych.

BALT-MILITARY-EXPO to nie tylko targi, konferencje i wystawy, ale także widowiskowe pokazy działań antyterrorystycznych i ratowniczych na wodach Morskiego Portu Gdynia nieopodal Skweru Kościuszki. 

Tradycyjnie już targom towarzyszy Konkurs o Nagrodę Grand Prix im. kontradmirała Xawerego Czernickiego, promujący produkty o najwyższej użyteczności dla Sił Zbrojnych RP i służb Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, charakteryzujące się nowatorskimi rozwiązaniami technicznymi oraz unikalnymi walorami eksploatacyjnymi. Komisja Konkursowa wyłoni laureata Grand Prix oraz zdobywców trzech równorzędnych nagród – Bursztynowych Medalionów Targów. Swoje nagrody przyznają również: Minister Obrony Narodowej, Inspektor Marynarki Wojennej, Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Komendant Główny Straży Granicznej, Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej oraz Zarząd Główny Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych. 

Targi BALT-MILITARY-EXPO wizytowane są przez oficjalne delegacje zagraniczne przybyłe na zaproszenie Ministerstwa Obrony Narodowej, attaché wojskowych akredytowanych w Polsce i liczną grupę gości zagranicznych reprezentujących formacje wojskowe i producentów uzbrojenia.

Innovation Days 2020

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: Innovation Days 2020

W dniach 25 – 26 marca 2020 roku, w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni (budynek 3, sala D), odbędzie się wyjątkowe spotkanie „Innovation Days 2020”. Druga edycja wydarzenia adresowana jest do firm oraz podmiotów administracji publicznej, których działalność związana jest z rozwojem technologii i rozwiązań technicznych będących przedmiotem dyrektywy o infrastrukturze paliw alternatywnych i elektromobilności. 

Jak dodają organizatorzy: "Wydarzenie kierujemy również do partnerów biznesowych twórców technologii, wykorzystujących rozwiązania w jednostkach pływających - morskich i śródlądowych. Chcielibyśmy zaoferować możliwość zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami w zakresie technologii paliw i napędów alternatywnych dla sektora morskiego, technologii informatycznych wspierających proces cyfryzacji tego sektora oraz poprawę efektywności energetycznej jednostek pływających jak również technologii energetycznych."

Wstępny plan wydarzenia:

Innovation Days 2020 - pierwszy dzień - 25 marca

Tematem przewodnim pierwszego dnia wydarzenia będzie transport morski i lądowy oraz efektywność energetyczna. Powyższa tematyka pokrywa się z kluczowymi zagadnieniami stanowiącymi o innowacyjnym potencjale województwa pomorskiego, zdefiniowanymi w ramach Inteligentnych Specjalizacji Pomorza.

Prelegentami podczas wydarzenia będą przedstawiciele firm - twórców technologii w zakresie rozwiązań energetycznych dla sektora morskiego transportu morskiego, technologii IT, digitalizacji sektora morskiego oraz zastosowania technologii zdalnych inspekcji morskich instalacji technicznych. W części poświęconej efektywności energetycznej oraz zarządzaniu energią zaprezentowane zostaną efekty prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa obecne w branży transportu morskiego i drogowego, jak również budownictwa.

Adresatami pierwszego dnia są przedsiębiorstwa z branż innowacyjnych, w szczególności reprezentujących obszary będące tematem przewodnim wydarzenia.

Udział w wydarzeniu, w dniu 25 marca 2020 r. jest płatny. Opłata za wstęp wynosi 150 zł + VAT.

Innovation Days 2020 - drugi dzień - 26 marca

Ramy drugiego dnia wydarzenia stanowią inicjatywy regionalne i europejskie, poświęcone wsparciu innowacyjności w obszarze paliw alternatywnych, digitalizacji oraz efektywności energetycznej w sektorze morskim i transportowym. Drugi dzień „Innovation Days 2020” dedykowany jest między innymi instytucjom publicznym, instytucjom otoczenia biznesu, w tym samorządom, stowarzyszeniom biznesu, zarządom portów oraz administracji morskiej. Cel wydarzenia to prezentacja inicjatyw na rzecz współpracy regionalnej i międzynarodowej, wspierającej przedsięwzięcia badawczo-rozwojowe oraz tworzenie sieci współpracy między przedsiębiorstwami będącymi dostawcami produktów i usług w obszarze niskoemisyjnego transportu wodnego i efektywności energetycznej.

Udział w drugim dniu „Innovation Days 2020” jest bezpłatny.

Wydarzenie „Innovation Days 2020” odbędzie się w dniach 25 – 26 marca 2020 roku, w siedzibie Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni, w budynku 3, sala D.

5-7 Listopada 2019 VII Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: 5-7 Listopada 2019 VII Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie

Międzynarodowe Targi Transportu i Logistyki w Warszawie TransLogistica Poland to największe w  Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej wydarzenie biznesowe dla osób związanych z transportem, spedycją i logistyką oraz dla producentów i dystrybutorów wszelkiego rodzaju, a więc przedsiębiorstw korzystających lub poszukujących usług TSL.

https://translogistica.pl

 

Konferencja Offshore Wind 2019

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: Konferencja Offshore Wind 2019

Na dwa dni (30.09-1.10), w czasie Konferencji Offshore 2019 organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Warszawa stanie się centrum dyskusji o roli morskiej energetyki wiatrowej w transformacji naszej gospodarki.

- Już dziś można powiedzieć, że zaplanowane w perspektywie 2040 r. ponad 10 GW mocy wiatrowych na Bałtyku staną się jednym z filarów przemian polskiej energetyki w kierunku mniej emisyjnym. Morskie elektrownie wspomogą zazielenianie miksu i realizację zobowiązań w zakresie udziału OZE – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Podczas Konferencji Offshore2019 przedstawiciele DG Energy w Komisji Europejskiej opowiedzą o tym, jak przedstawiony przez Polskę Krajowy plan na rzecz energii i klimatu wpisuje się w realizację celów Wspólnoty.

Spełnienie celów OZE na 2020 r. (15 proc. w finalnym zużyciu energii dla Polski – red.) jest tylko przystankiem w drodze do dalszych zmian w kierunku mniej emisyjnej gospodarki. W nadchodzącej dekadzie Polska musi przyłożyć się do celu unijnego (32 proc. OZE w 2030 r.) budując kolejne ekoelektrownie tak, by w 2030 r. mieć 21 proc. OZE w zużyciu końcowym we wszystkich sektorach i 27 proc. w przypadku produkcji energii elektrycznej (zgodnie z projektem Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 – red.)

Znamy ramy, poznamy istotne szczegóły

Chociaż plany ramowe dotyczące morskiej energetyki wiatrowej znamy od kilku miesięcy, to podczas Konferencji Offshore 2019 poznamy szczegóły ważne z punktu widzenia realizacji inwestycji:

- przedstawiciele Ministerstwa Energii przedstawią postęp prac nad przygotowaniem regulacji dla morskiej energetyki wiatrowej, w tym rozwiązania dotyczące systemu wsparcia sektora;

- przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej omówią aktualny stan prac nad projektem planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, odpowiadając na pytania czy w pełni wykorzystuje on energetyczny Bałtyku i jak wpłynie na rozwój już rozpoczętych i dopiero planowanych projektów wiatrowych;

- przedstawiciele instytucji finansujących i firm ubezpieczeniowych podzielą się wnioskami na temat identyfikacji i oceny ryzyk przy podejmowaniu decyzji o finansowaniu projektów morskich, także w kontekście środowiskowych i społecznych uwarunkowań.

Morska energetyka wiatrowa ma się stać motorem napędzającym polską gospodarkę

Polscy dostawcy już mają znaczący potencjał w zakresie zapewnienia dostaw elementów konstrukcyjnych i usług związanych z budową i eksploatacją farm wiatrowych na morzu. Obecnie niemal 100 polskich podmiotów dysponuje wiedzą i doświadczeniem w tym zakresie.

Aby w pełni wykorzystać potencjał polskiego przemysłu wokół rodzącego się sektora podczas Konferencji Offshore2019 będziemy dyskutować m.in. o konieczności usprawnienia dialogu pomiędzy potencjalnymi dostawcami, wykonawcami i zamawiającymi, a także o potrzebie wsparcia firm przez państwo i inwestorów. W związku z tym:

- przedstawiciele polskiego przemysłu przybliżą, jak wygląda przygotowanie zaplecza produkcyjnego oraz portów dla potrzeb rozwoju morskiej energetyki wiatrowej;

- przedstawiciele wiodących na świecie inwestorów, dostawców i wykonawców z sektora podzielą się doświadczeniami w zakresie realizacji podobnych projektów w innych krajach, stosowanych tam, sprawdzonych i nietrafionych rozwiązań legislacyjnych, ekonomicznych, społecznych i biznesowych.

Poznamy aktualny stan rozwoju najbardziej zaawansowanych projektów wiatrowych na morzu, perspektywy ich uruchomienia, a także bariery prawno-rynkowe spowalniające rozwój projektów.

Mamy nadzieję, że dyskusja w gronie wszystkich stron zaangażowanych w proces inwestycyjny przyczyni się do konfrontacji poglądów i stanie się dobrym punktem wyjścia do wypracowania rozwiązań uwzględniających potrzeby wszystkich interesariuszy z korzyścią dla polskiej gospodarki.

Konferencja Offshore Wind 2019, 30.09 - 1.10.2019, MSMERMAID WARSZAWA

Więcej informacji: Konferencja Offshore Wind

7. MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI: 5 I 6 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY DO SZCZECINA

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Kalendarium

Czytaj więcej: 7. MIĘDZYNARODOWY KONGRES MORSKI: 5 I 6 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY DO SZCZECINA

Najważniejsze wydarzenie gospodarki morskiej w Polsce odbędzie się 5 i 6 września w Szczecinie. Wezmą w nim udział menedżerowie najważniejszych firm w branży, przedstawiciele rządu, naukowcy, eksperci z Polski i zagranicy.

Problemy poruszane podczas debat i dyskusji Międzynarodowego Kongresu Morskiego mają co roku praktyczny i aktualny charakter, a nad ich rozwiązaniem skupiają się przedstawiciele różnych środowisk – menedżerowie, naukowcy, przedstawiciele władz regionalnych i krajowych. Ich cel jest jeden: ciągły rozwój szeroko rozumianej branży morskiej.

Sześć dotychczasowych edycji pozwoliło zbudować i ugruntować Kongresowi Morskiemu markę rozpoznawalną w Polsce i na świecie. Corocznie bierze w nim udział średnio ponad 300 firm i instytucji z 15 krajów. Rolę Kongresu podkreślają uczestniczący w nim najważniejsi politycy w Polsce – na czele z prezesem i wiceprezesem Rady Ministrów, marszałkiem Sejmu RP i ministrami właściwymi dla gospodarki morskiej. Wydarzenie dostrzegane jest również przez władze europejskie – Parlament i Komisję Europejską. Aktywny udział w obradach biorą również przedstawiciele międzynarodowych organizacji morskich.

Aktualne informacje na temat 7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego znajdziecie Państwo również na facebook.com/Kongresmorski