Bursztynowa Kaczka i Bursztynowe Jajka rozdane

paź 14, 2013 | Polskie nowości

1kaczka1Ponad 2000 osób, najwyższych rangą przedstawicieli biznesu morskiego z całej Polski i z zagranicy, głównie Europy zachodniej, oraz firm z nimi współpracujących, uczestniczyli w dorocznym spotkaniu Wspólna Kaczka, odbywającym się tradycyjnie w drugi piątek października. Spotkanie organizowane jest od roku 2000, najpierw w Gdańsku a od roku 2009 w Gdyni przez PROMARE Sp. z o.o. Obecni są na nim przedstawiciele najwyższych władz państwowych, regionalnych i miejskich. Tak liczna i reprezentatywna obecność podkreśla wagę i znaczenie spotkania, na którym pod jednym dachem zasiadają przy wspólnych stołach przyjaciele, współpracownicy i konkurenci, by rozmawiając o interesach, cieszyć się miła atmosferą i dobrym jedzeniem.

Podczasz spotkania Krajowa Izba Gospodarki Morskiej w Gdyni po raz trzynasty przyznała nagrody i wyróżnienia honorowe za najbardziej spektakularne osiągnięcia w polskiej gospodarce morskiej w roku minionym.

Kapituła XIII edycji Nagrody Honorowej „Bursztynowa Kaczka” i Wyróżnień Honorowych „Bursztynowe Jajko”, w skład której wchodzą przedstawiciele Krajowej Izby Gospodarczej, Forum Okrętowego, Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Polskiego Związku Maklerów Okrętowych, Stowarzyszenia Rozwoju Rybołówstwa, Związku Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych w Gdyni, Związku Armatorów Polskich, Wydawnictwa „PROMARE” Sp. z o.o. i Krajowej Izby Gospodarki Morskiej, obradująca pod przewodnictwem Jerzego Lewandowskiego, Sekretarza Generalnego KIGM wyłoniła w głosowaniu tajnym laureatów spośród  zgłoszonych firm polskiej gospodarki morskiej.

Kapituła przyznała:

Nagrodę Honorową „Bursztynowa Kaczka” za najbardziej spektakularne osiągnięcie w polskiej gospodarce morskiej w roku 2012

– Remontowa Marine Design & Consulting Sp. z o. o. za pozyskanie największego w historii polskiego przemysłu okrętowego kontraktu na wykonanie dokumentacji okrętowej i offshorowej  jednostki wiertniczej typu Espadon 200 EAS

Wyróżnienia Honorowe „Bursztynowe Jajko”

– Deepwater Container Terminal za wzrost przeładunków o 41,3% w roku 2012 do poziomu 896 962 TEU, czyli 54% całości przeładunków wszystkich morskich terminali kontenerowych w Polsce oraz uzyskanie pozycji jedynego bałtyckiego hubu kontenerowego, obsługującego regularne zawinięcia linii oceanicznych na Bałtyku.

Stocznia Remontowa NAUTA S.A. za znaczącą rozbudowę potencjału wykonawczego poprzez zagospodarowanie i wykorzystanie części terenu byłej Stoczni Gdynia a w efekcie wejście na rynek remontu dużych statków powyżej 150 m długości i podwojenie przychodów ze sprzedaży w roku 2012 do wysokości 270 mln zł.

– Port Consultants sp. j. za wkład w rozwój usług przeładunkowo-transportowych sztuk ciężkich i wielkogabarytowych zarówno w portach morskich jak i w żegludze śródlądowej.