Już za półtora miesiąca spotykamy się na BALTEXPO 2015

lip 24, 2015 | Polskie nowości

1baltexpo2015q

Już we wrześniu odbędzie się kolejna, osiemnasta edycja Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO, które od ponad 30 lat stanowią doskonałe miejsce spotkań dla polskich i zagranicznych interesariuszy gospodarki morskiej.

Międzynarodowe forum przemysłów morskich

BALTEXPO to bez wątpienia jedno z najlepszych miejsc do zaprezentowania produktów, usług, urządzeń, rozwiązań, technologii i potencjału przemysłu morskiego zarówno polskim, jak i zagranicznym odbiorcom, wśród których są już potwierdzeni goście i wystawcy z Bułgarii, Chin, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Rosji, Wielkiej Brytanii i Włoch.

BALTEXPO 2015 to liczne inicjatywy wspierające i rozwijające polsko-zagraniczną współpracę biznesową w zakresie gospodarki morskiej:

– Norwegian–Polish Advanced Maritime and Offshore Design, Engineering and Production Networking Event – specjalne wydarzenie networkingowe, którego celem jest stworzenie platformy kooperacyjnej i maksymalne ułatwienie kontaktów biznesowych pomiędzy podmiotami zrzeszonymi w klastrach i organizacjach polskiej i norweskiej gospodarki morskiej, szczególnie w ramach R&D, produkcji, inwestycji i wdrażania projektów oraz marketingu. W ramach wydarzenia odbędą się krótkie prezentacje zaproszonych klastrów, prezentacje możliwości finansowania, moderowana dyskusja panelowa dotycząca wspólnych obszarów zainteresowania dla obecnej i przyszłej współpracy międzyklastrowej, a także spotkanie networkingowe B2B dla przedstawicieli podmiotów zrzeszonych w klastrach. 

– Silk Road Business Seminar – polsko-chińskie seminarium utrzymane w tematyce szeroko pojętej logistyki morskiej, w tym w szczególności tzw. Jedwabnego Szlaku, łączącego Polskę z rynkami dalekowschodnimi. Podczas seminarium odbędzie się dyskusja panelowa mająca na celu zaprezentowanie obecnych i wytyczenie nowych kierunków rozwoju współpracy biznesowej między Unią Europejską i Chinami w ramach Jedwabnego Szlaku. Dotyczyć będzie przede wszystkim: dwustronnych relacji, handlu, logistyki morskiej i portów, mechanizmów finansowania i inwestycji, infrastruktury, ochrony środowiska.

– Danish-Polish Maritime Business Forum Conference – duńsko-polska konferencja mająca na celu zacieśnienie relacji biznesowych między polskimi i duńskimi interesariuszami gospodarki morskiej. Główną tematyką spotkania będą różne obszary współpracy podmiotów polskich i duńskich w ramach nowoczesnego przemysłu stoczniowego i offshore, a także transport morski w kontekście idei zrównoważonego rozwoju. 

Zapraszamy również do udziału w pozostałych konferencjach i wydarzeniach towarzyszących: 

– Konferencji „Transport morski i rozwój portów morskich”

– II Forum korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk

– Konferencji „Nowoczesny przemysł stoczniowy i offshore”

– Seminarium Invest in Pomerania „Formy wsparcia dla przemysłu morskiego”

– Konferencji „Offshore grid & energy storage”

– Konferencji międzynarodowego projektu SEMLA „Ochrona środowiska polarnego dzięki nowym mikrofalom i lekkim technologiom antenowym”

– Konferencji „Bezpieczeństwo wybrzeża, portów i żeglugi”

Szczegółowe informacje i program:

www.baltexpo.ztw.pl