Już wkrótce nowe miejsca postojowe w portach w Szczecinie i Świnoujściu

kw. 9, 2015 | Port Szczecin

1portparkingzmianaLepsza dostępność transportowa to obecnie wyzwanie dla większości portów. To właśnie ona decyduje dziś o konkurencyjności na rynku przewozów morskich. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A od lat kładzie szczególny nacisk na kwestię poprawienia jakości obsługi środków transportu, by w ten sposób podnieść konkurencyjność portów w Szczecinie i w Świnoujściu.

Jedną z inwestycji, mających na celu poprawę infrastruktury dostępu do portów w Szczecinie i Świnoujściu, jest realizowana obecnie „Budowa infrastruktury terminali portowych w Szczecinie i Świnoujściu – miejsca postojowe”. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA korzysta przy tym z dofinansowania UE. Projekt współfinansowany jest ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Całkowity koszt realizacji projektu, zgodnie z umową o dofinansowanie, wynosi 72,2 mln złotych. Dofinansowanie unijne zakładane jest na poziomie 60 mln złotych. Budowa rozpoczęła się w połowie roku 2014, a jej zakończenie ma nastąpić już wkrótce – w czerwcu tego roku.

Łącznie w obu portach powstaje 5 placów postojowych o całkowitej powierzchni 9,3 ha. Zapewnią one miejsca dla niemal 600 pojazdów, przede wszystkim ciężarowych, choć inwestycja swoim zakresem objęła także przebudowę obecnego parkingu i budowę nowych miejsc postojowych dla samochodów osobowych.  Place dla ciężkich pojazdów budowane są w re-jonach przeładunków drobnicowych i masowych w Szczecinie, a także na terminalu promowym w Świnoujściu i na wjeździe do Portu Handlowego w Świnoujściu. Poza poprawą nawierzchni na parkingach, powstają zupełnie nowe sanitariaty oraz system monitoringu i kierowania ruchem.

Inwestycja poprawi dojazd do portów, usprawniony zostanie ruch kołowy, a czas obsługi samochodów ulegnie skróceniu. Poprawi się także bezpieczeństwo ruchu dzięki usunięciu potencjalnych kolizji sprzętu portowego z samochodami ciężarowymi, parkującymi obecnie na drogach portowych. Łatwiejsze stanie się także monitorowanie ruchu samochodowego przez służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na terenie portów, straż graniczną oraz służbę celną.

Karolina Bierdzińska, ZMPSiŚ SA

1logosy