Już od września kolej ruszy po nowym torze do Portu Gdańsk

sie 16, 2016 | Polskie nowości

1abcmostgdansk

Inwestycja dotycząca modernizacji linii kolejowej z Pruszcza Gdańskiego do Portu Gdańsk jest już na finiszu. Dwa nowe toru mostu na Martwej Wiśle będą dostępne dla pociągów od września br. Dzięki realizacji przedsięwzięcia, przepustowość tego szlaku handlowego wzrośnie sześciokrotnie i pozwoli na znaczny rozwój największego z polskich portów.

Inwestycja, realizowana przez PKP PLK, ma bardzo duże znaczenie dla gdańskiego portu, Trójmiasta oraz całej Polski. Pozwoli ona dojechać pociągom do północnej części Portu Gdańsk, która jest punktem załadunkowo-rozładunkową z której skąd towary są wysyłane do największych światowych przystani.

Postęp prac

Zakończono prace związane z budową nowych i modernizacją istniejących torów na linii towarowej nr 226 z Pruszcza Gdańskiego do Portu w Gdańsku. Gotowe są już: układy torowe, sieć energetyczna, osiem przejazdów kolejowo-drogowych oraz urządzenia sterowania ruchem. Dzięki inwestycji pociągi będą mogły też zwiększyć prędkość z 20-40 km/h do 100 km/h, co znacznie usprawni przewóz towarów.

Wartość projektu to 370 mln zł. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Obejmuje on nie tylko uruchomienie dwutorowej linii kolejowej i wyposażenie jej w nową sieć trakcyjną. Jego efektem będzie także modernizację lub budowa 24 obiektów inżynieryjnych (mostów, wiaduktów, przepustów) oraz montaż urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Most pełen korzyści

Zdecydowanie najciekawszym i największym elementem jest 124-metrowy most na Martwej Wiśle, po którym od stycznia jeżdżą już pociągi. Koszt jego budowy to 35 mln zł. Został wyposażony w dwa tory, w miejsce jednego. To umożliwia przejazd większej liczby pociągów (do 180 na dobę). Nowoczesna, 2 tys. tonowa, konstrukcja pozwala na przewóz cięższych niż do tej pory ładunków. 

Budowa tego obiektu inżynierskiego poprawiła także warunki żeglugi. Jego konstrukcja pozwoliła poszerzyć czterokrotnie (do 50 metrów) tor wodny . Most jest też wyższy, jego światło ma 9 metrów, dzięki czemu mogą pod nim przepływać statki z większym ładunkiem – nie z jedną, jak dotychczas, ale nawet trzema warstwami kontenerów.

Inne obiekty

W ramach projektu zmodernizowano też mosty na Motławie oraz Raduni. Efektem jest sprawniejszy ruch, gdyż ruch pociągów odbywa się dwutorowo. Zakończono przebudowę trzech wiaduktów – dwóch dwutorowych przy ul. Siennej i ul. Budzysza oraz jednotorowego przy ul. Lenartowicza. – Stalowe obiekty jednoprzęsłowe zwiększą bezpieczeństwo ruchu kolejowego i drogowego. Dzięki temu, że są wyższe niż do tej pory, mogą pod nimi przejeżdżać większe samochody. Łączny koszt ich budowy wynosi 12,5 mln zł – informuje PKP PLK.

W czasie inwestycji powstało także Lokalne Centrum Sterowania Gdańsk Port Północ (LCS), w ramach którego uruchomione zostaną systemy: samoczynnej sygnalizacji przejazdowej, zdalnego sterowania ruchem kolejowym oraz przekazywania informacji o pociągach. Pozwoli to w czasie rzeczywistym, z jednego miejsca, prowadzić ciągły nadzór nad ruchem pociągów.

Kolej do portów

PKP PLK realizuje większy projekt mający na celu poprawę dostępności kolei do portów morskich poprzesz modernizację infrastruktury. Nie dotyczy to tylko Portu Gdańsk, ale również w Gdyni oraz Szczecinie i Świnoujściu. Nowe inwestycje poprawią warunki transportu towarów, a tym samym, pozytywnie wpłyną na konkurencyjność kolejowych przewozów towarowych. 

 

Źródło: rynekinfrastruktury.pl