Już jest koncepcja falochronu osłonowego dla terminalu kontenerowego w Świnoujściu

lut 7, 2022 | Port Świnoujście

Budowa falochronu osłonowego dla terminalu kontenerowego w Świnoujściu coraz bliżej. Właśnie powstała jego koncepcja. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem nowy falochron powinien być gotowy za pięć lat.

Wedle założeń trzy lata przewiduje się na projektowanie i uzyskanie odpowiednich pozwoleń. Kolejne dwa lata zajmie wykonanie falochronu. Obecnie trwają uzgodnienia, co do tego, kto będzie realizował tę inwestycję, a mianowicie czy ZMPSiŚ S.A., czy Urząd Morski w Szczecinie.

Przypomnijmy, pod koniec ub. roku 17 listopada Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W rezultacie przyjętych zmian legislacyjnych podwyższony będzie kapitał zakładowy spółki Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

W nowelizacji wskazano, że minister właściwy ds. budżetu – na wniosek ministra właściwego ds. gospodarki morskiej – przekaże Zarządowi Morskich Portów Szczecin i Świnoujście skarbowe papiery wartościowe z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego tej spółki. Ustawa stanowi, że nominalna wartość tych papierów nie będzie mogła przekroczyć 360 mln zł. Są to środki z przeznaczeniem na wybudowanie falochronu zabezpieczającego przyszły terminal kontenerowy w Świnoujściu.

Powstanie głębokowodnego terminalu kontenerowego w Świnoujściu, to ogromna szansa na wzmocnienie i ugruntowanie rynkowej pozycji zespołu portowego Szczecin-Świnoujście. Lokalizacja terminalu w Świnoujściu umożliwi obsługę bogatego, międzynarodowego zaplecza oraz obsługę klientów z obszaru Morza Bałtyckiego. Terminal zapewni wartość dodaną dla całej krajowej gospodarki. Planowana roczna zdolność przeładunkowa terminalu to 2 mln TEU, czyli standardowych 20 stopowych kontenerów. Warunkiem powodzenia całego przedsięwzięcia jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dostępowej do terminalu, co właśnie jest realizowane.

Obecnie ZMPSiŚ S.A. jest w trakcie procedury, której zwieńczeniem będzie wyłonienie inwestora, który wybuduje terminal i będzie jego operatorem. Inwestora powinniśmy poznać w tym roku. Rozpoczęcie działalności terminalu planowane jest na lata 2025/26.

 

ZMPSiŚ S.A.