Jubileuszowe Złote Kompasy – i Superkompas – rozdane

gru 13, 2012 | PŻM

IMG 7265To były już jubileuszowe piąte „Mikołajki Morskie” czyli tradycyjne grudniowe spotkanie środowiska ludzi morza i branży morskiej, skupionych wokół Związku Zawodowego Kapitanów i Oficerów, Szczecińskiego Klubu Kapitanów Żeglugi Wielkiej, i Stowarzyszenia Starszych Mechaników Morskich. Podczas „Morskiego Balu Mikołajkowego”, którego inicjatorem i organizatorem jest Kapituła Złotego Kompasu, wręczane są honorowe „Złote Kompasy”, przyznawane „za całokształt działalności na rzecz ludzi morza i środowiska gospodarki morskiej”. Dwa z nich zawsze trafiają w ręce kapitana żeglugi wielkiej i starszego oficera mechanika okrętowego, czyli ludzi zawodowo związanych z morzem, a trzeci jest wyróżnieniem dla publicystów, działaczy, marynistów, dziennikarzy, itp. Tym razem, podczas ostatniego spotkania w „Zamkowej”, otrzymali je: – kpt. ż. w. Jerzy Lipiński – długoletni działacz Zw. Zawodowego Kapitanów i Oficerów; zawodowo, jako pracownik Urzędu Morskiego, zajmuje się bezpieczeństwem statków w Polskiej Żegludze Morskiej; – st.of. mech. okr. dr inż. Zbigniew Łosiewicz  – zawodowo pływał w PŻM i u armatorów zagranicznych, obecnie adiunkt i kierownik praktyk na Wydziale Techniki Morskiej i Transportu w ZUT w Szczecinie, członek dwóch sekcji PAN, wykładowca w ośrodkach SDKO i OSRM AM w Szczecinie, egzaminator na stopnie morskie przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Szczecinie, ławnik Izby Morskiej, Wiceprzewodniczący Rady Głównej Stow. Starszych Mech. Morskich; i Wiesław Seidler – były wieloletni wykładowca szczecińskiej WSM, obecnie inicjator i koordynator Szczecińskiego Programu Edukacji Morskiej, znany popularyzator morza, pasjonat wychowania morskiego dzieci i młodzieży.

Dodatkowo – decyzją Kapituły – specjalny jubileuszowy Superkompas otrzymał kpt.ż.w. Janusz Markiewicz – pomysłodawca i Komandor Kapituły Złotego Kompasu, były Przew. Zw. Zaw. Kap. i Oficerów, Z-ca Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie ds. Inspekcji Morskiej, doskonały organizator i pomysłodawca wielu inicjatyw mających na celu integrację środowiska gospodarki morskiej.

Jak zwykle spotkanie połączone było z częścią towarzyską, w oprawie muzycznej, odbyła się też aukcja pamiątek, książek i obrazów marynistycznych, z której dochód – 1.440 zł, zostanie przeznaczony na utrzymanie pomnika „Tym, Którzy Nie powrócili z Morza”.

(WS)

Na zdjęciu: jubileuszowe Mikołajki Morskie, stoją od lewej laureaci: kpt.ż.w. J. Lipiński, st.of.mech.okr Z. Łosiewicz, W. Seidler i kpt.ż.w. J. Markiewicz; dalej przedstawiciele organizatorów – st.of.mech.okr. Marceli Stelmaszczuk i kapitan-senior Wiktor Czapp.