Jubileuszowe ekspozycje w Porcie Gdynia

sie 21, 2012 | Port Gdynia

PortG21Port Gdynia to miejsce pracy wielu ludzi, obszar działalności licznych firm – ale również przedmiot zainteresowania artystów, którzy spoglądają na portową rzeczywistość w zupełnie odmienny sposób.

Owocem ich zainteresowania tym na pozór mało malowniczym plenerem są prace fotograficzne i obrazy, które pozwolą zobaczyć port uchwycony obiektywem, port namalowany pędzlem – to może być naprawdę ciekawe doświadczenie.
W ramach obchodów 90-lecia Portu Gdynia, we wrześniu w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. obejrzeć będzie można dwie wystawy poświęcone  gdyńskiemu portowi.
 W dniach 3-14 września, jako pierwsze  wystawione zostaną  prace fotograficzne Pani Haliny Wasielke – Cieślak. Autorka – urodzona 28 kwietnia 1946 r. w Gdyni, w 1965r. uzyskała dyplom w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni Orłowie, natomiast w 1986 r. – dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików oraz tytuł artysty fotografika. Należy do koła plastyków im. Wacława Szczeblewskiego przy Towarzystwie Miłośników Gdyni oraz  klubu fotografów reklamowych w Gdyni. Posiada najwyższe odznaczenia krajowe nadane za twórczość w dziedzinie fotografii artystycznej między innymi: medal i dyplom Jana Bułhaka, złoty medal Polskiej Federacji Fotograficznej, medal 150 – lecia Fotografii Polskiej. Wystawione prace przedstawiać będą panoramy  portu i miasta  z różnego okresu ich wspólnej historii.

PortG90Następnie, w dniach 18 – 28 września 2012r. wystawione zostaną obrazy Pani Zofii Orczyńskiej. Autorka jest z wykształcenia architektem, ale z wielką pasją oddaje się także malarstwu. W swojej twórczości posługuje się różnymi technikami (olej, akwarela, pastel, rysunek). Tematem prac pani Zofii Orczyńskiej jest przede wszystkim pejzaż – miejskie i nadmorskie przestrzenie. Zofia Orczyńska jest członkiem Stowarzyszenia Marynistów Polskich oraz prezesem Koła Plastyków im. W. Szczeblewskiego Towarzystwa Miłośników Gdyni.
Obie wystawy prezentowane będą w dużej sali na parterze siedziby Spółki Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., przy ulicy Rotterdamskiej 9  w Gdyni, od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. Wstęp wolny.

PR/ZMPGdynia