Jubileusz m/s Nawigator XXI

sty 4, 2013 | Akademia Morska Szczecin

anawigatorW tym roku mija 15 lat od uroczystego podniesienia bandery na statku szkolno-badawczym m/s Nawigator XXI. Z tej okazji Akademia Morska w Szczecinie organizuje 8 stycznia (wtorek) o godz. 11.00. na statku spotkanie wszystkich członków załogi, którzy przewinęli się przez pokład Nawigatora XXI. To okazja do wspomnień oraz poznanie osób, które kształcą polskich marynarzy i realizują zadania badawcze w zakresie środowiska morskiego.

Statek szkolno-badawczy Akademii Morskiej w Szczecinie został zwodowany 24 maja 1997 roku w Gdańskiej Stoczni Remontowej. Ceremonii chrztu dokonała żona ówczesnego prezydenta RP Jolanta Kwaśniewska. Uroczyste podniesienie bandery miało miejsce 30 stycznia 1998 roku – statek wszedł do eksploatacji ówczesnej Wyższej Szkoły Morskiej, stanowiąc zarówno bazę szkoleniową dla studentów, jak również bazę dla przeprowadzania wszelkiego rodzaju badań związanych z żeglugą i środowiskiem morskim.

Nawigator XXI to nie tylko prestiż dla akademii, ale przede wszystkim liczne zadania, które realizuje. Służy m.in. do monitorowania stanu wód Morza Bałtyckiego i innych akwenów morskich, pobierania próbek wody na różnych głębokościach i w różnych rejonach morskich oraz próbek gruntu  z powierzchni dna oraz wgłębnych, obróbki pobranych próbek w laboratoriach i przekazywania danych do odbiorców nabrzeżnych. Statek pełni też funkcje edukacyjne – szkoleni są na nim studenci w zakresie nawigacji, obsługi siłowni, urządzeń pokładowych i współdziałania w pracach badawczych – to tu przyszli marynarze odbywają swoje pierwsze praktyki morskie. 

Nawigator XXI w liczbach:

•    długość całkowita ok. 60,21 m
•    szerokość na wręgach 10,50 m
•    wysokość do pokładu głównego 4,20 m
•    zanurzenie konstr. 3,15 m
•    nośność przy zanurzeniu ok. 3,15 i równej stępce, w wodzie morskiej wynosi  – ok. 300 ton
•    prędkość statku na próbach przy zanurzeniu ok. 3,0 m na głębokiej wodzie na równej stępce, przy wietrze nieprzekraczającym 3 B i stanie morza 2  – ok. 13 węzłów
•    zapas paliwa dla zasięgu pływania 4000 mil morskich

Nawigator XXI jest wyposażony w nowoczesny, zintegrowany system zarządzania danymi TRAC-C (umożliwia akwizycję, monitoring, kontrolę, dystrybucję i redystrybucję informacji) oraz najnowszą aparaturę do badań hydrograficznych – sondę wielowiązkową (z doskonałą zdolnością rozdzielczą, możliwością graficznej prezentacji obszarów dna m.in. w formie profili, cyfrowej czy trójwymiarowej), pojazd głębinowy (wyposażony m.in. w 2 wysokiej klasy kamery video – kolorową i bardzo czułą czarno-białą; pozwala na lokalizację obiektów znajdujących się poza zasięgiem kamery w odległości nawet 180 m, możliwość zanurzenia do głębokości 300 m), sondę wibracyjną (używaną przy kładzeniu rurociągów, w pracach wiertniczych, wodno-instalacyjnych, badawczych itp.), stację meteorologiczną (do pomiaru prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia atmosferycznego, temperatury  i wilgotności powietrza), subbottom profiler (urządzenie do badania struktury dna, Side Scan Sonar (sonar boczny do wykrywania obiektów znajdujących się na dnie). Analizy pobranego materiału badawczego można dokonywać na lądzie oraz w czterech laboratoriach pokładowych.

Bogna Bartkiewicz