Jarosław Siergiej, Prezes ZMPSiŚ S.A: Szanowni Państwo,

kwi 23, 2012 | Port Szczecin

DSC 5152Rozwój portów  w Szczecinie i Świnoujściu wymaga działań, których celem będzie przystosowanie ich do oczekiwań i rosnących wymagań kontrahentów. Jednym z takich działań, istotnych także z punktu widzenia atrakcyjności gospodarczej regionu zachodniopomorskiego, jest pogłębienie toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5m. Dbając o rozwój obu portów oraz mając na uwadze potrzebę podnoszenia ich pozycji konkurencyjnej, Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujściu SA podjął się zadania zapoznania szerszego grona interesariuszy z argumentacją przemawiającą za koniecznością pogłębienia toru wodnego do Szczecina do głębokości 12,5m.

W tym celu, na przestrzeni lat 2010-2012, zlecone zostało grupie szczecińskich naukowców wykonanie analiz, które w sposób wielowymiarowy mogłyby przedstawić aspekty pogłębienia toru wodnego. W ten sposób powstały prace pt. „Studium przyszłych społeczno-ekonomicznych efektów pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5m” oraz „Wpływ pogłębienia toru wodnego Szczecin-Świnoujście na rozwój gospodarczy portów Szczecin i Świnoujście oraz otoczenie”.

 

003

Na ich podstawie dokonano streszczenia wyników badań, dzięki czemu powstał materiał pt. „Efektywność inwestycji  i efekty społeczno-ekonomiczne pogłębienia toru wodnego Szczecin- Świnoujście do 12,5m”. Prace te prezentują szereg efektów, które wystąpią zarówno na etapie realizacji inwestycji, jak i po jej oddaniu do eksploatacji. Efekty te zostały zidentyfikowane zarówno dla portu w Szczecinie i regionu zachodniopomorskiego, jak i dla morsko-lądowego łańcucha transportowego obsługującego wymianę handlową dokonywaną z wykorzystaniem portów w Szczecinie i Świnoujściu.

001

 

Niniejszym, mam przyjemność przedstawić efekt prac zespołu naukowców oraz ZMPSiŚ SA i złożyć na Państwa ręce materiał, który swoją wartością merytoryczną przyczyni się do zrozumienia konieczności pogłębienia toru wodnego do Szczecina, tak istotnej z punktu widzenia pozycji konkurencyjnej portu w Szczecinie. Życząc owocnej lektury, Pozostaję z wyrazami szacunku.

Jarosław Siergiej Prezes Zarządu