Janusz Motyliński: „Przewidywana łączna wartość inwestycji wynosi 190 mln zł.”

paź 9, 2012 | Port Police

JanuszMotylinskiMorza i Oceany: – Poproszę Pana Prezesa o przybliżenie nam morskiego Portu Polickiego, mówi się czwartego w Polsce?

Janusz Motyliński, prezes Zarządu Morskiego Portu Police: – Port Police to właściwie trzy terminale, w naszej nomenklaturze nazywane: Port Barkowy, Port Morski i Terminal Mijanka. W porcie barkowym i morskim przeładowywane są: fosforyty, nawozy wieloskładnikowe i azotowe, sól potasowa, ilmenit, węgiel, siarczan żelaza, wodorotlenek i itp. Na Mijance przeładowywany jest płynny amoniak i kwas siarkowy. Portem Police zarządza powołana przez Zakłady Chemiczne Police SA we współpracy z Gminą Police Sp z o.o. Zarząd Morskiego Portu Police.
W minionych latach bywały takie okresy, że rocznie w naszym porcie przeładowywaliśmy ok. 2 500 000 ton ładunków, co plasuje nas na 4 miejscu w Polsce pod względem wolumenu przeładunków masowych. Zdecydowana większość przeładunków realizowana jest pod potrzeby Zakładów Chemicznych, sporadycznie otrzymujemy zlecenia spotowe  od innych firm np. Kemipolu. Policki Port jako jedyny w Polsce ma charakter portu wewnątrzzakładowego, nie tylko ze względu na infrastrukturę przystosowaną wyłącznie do obsługi ZCh Police, ale również ze względu na osobowość prawną, ponieważ w strukturze kapitału zakładowego nie ma Skarbu Państwa ani majątku komunalnego, co czyni być może nasz  Zarząd Portu jedynym morskim portem prywatnym w Polsce.

Morza i Oceany: ZCh. Police pozyskały liczącego się na polskim i europejskim rynku silnego partnera kapitałowego. Jakie korzyści z tego tytułu zyska Port Police?

Janusz Motyliński: – W sierpniu br minął rok od pozyskania przez ZCh Police silnego partnera kapitałowego. Wejście do Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów przyniosło wiele korzyści, zapewniając  w dłuższej perspektywie stabilizację i bezpieczeństwo biznesowe Zakładom. Powstała największa grupa chemiczna w Polsce i w Europie Środkowowschodniej, która oferuje bardzo bogate portfolio swoich produktów.
Ścisły związek i uwarunkowanie kondycji ZCh Police bezpośrednio przekładają się na wyniki Zarządu Portu Police. Jak dotychczas w br. zrealizowaliśmy ponad 1,5 mln przeładunków, mniejsze ilości zanotowaliśmy w załadunku amoniaku, ale wynika to z osiąganych efektów synergii w Grupie Kapitałowej, ponieważ nadprodukcja amoniaku ulokowana jest w obrębie grupy kapitałowej, a nie jak wcześniej bywało wysyłana na eksport.

Morza i Oceany: – Coraz głośniej mówi się o przyszłorocznym kryzysie, ale jakoś to nie przedkłada się na notowania portowych gigantów. Czy w tym gronie jest Port Police?

Janusz Motyliński: – Pomimo tego, że ze wszystkich stron słyszy się o nadciągającym kryzysie, w Polickim Porcie nie zanotowałem przesłanek świadczących o jakimś załamaniu i ograniczaniu działalności w roku 2013. 

Morza i Oceany: – Porozmawiajmy o inwestycjach. Czy są przewidziane?

Janusz Motyliński: – Zarząd Morskiego Portu Police jest w posiadaniu kompletnego projektu, łącznie z pozwoleniem na budowę, inwestycji pn „Rozbudowa terminalu morskiego, budowa nabrzeża wraz z drogą dojazdową i linią kolejową na terenie Morskiego Portu w Policach”. Całość zamierzenia inwestycyjnego obejmuje min: budowę nabrzeża uniwersalnego o długości 230 m, wybudowanie nowej dwukierunkowej drogi łączącej Terminal Morski z ulicą Jasienicką, budowę dróg wewnętrznych w celu komunikacji wewnątrz portu i budowę torów kolejowych wraz z bocznicami.
Po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego nastąpi radykalne poszerzenie aktualnych możliwości portu, aktywizacja obszaru portowego oraz włączenie go w nowoczesny drogowy i kolejowy układ komunikacyjny. Spowoduje połączenie funkcji transportowej na obszarze Portu Morskiego w Policach z realizacją funkcji gospodarczych tj przemysłowej, handlowej i dystrybucyjnej. Przewidywana łączna wartość nakładów inwestycyjnych wynosi ok. 190 mln zł. Zarząd Morskiego Portu Police wchodzi w skład Grupy Kapitałowej Azoty Tarnów stąd też decyzje o podjęciu inwestycji na taką skalę, zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego podejmowane będą na poziomie Grupy.
Aktualnie w Grupie Kapitałowej Azoty Tarnów finalizowane są prace związane z przeprowadzeniem fuzji z Zakładami Azotowymi Puławy, po przeprowadzaniu której opracowana zostanie koncepcja funkcjonowania logistyki w całej grupie obejmującej cztery wielkie zakłady w Policach, Puławach, Tarnowie i Kędzierzynie. Można się spodziewać, że Policki Port ze względu na istniejące synergie znajdzie w niej poczesne miejsce.

Dziękujemy

Rozmawiał: Bogdan Tychowski