IV Lunch integracyjny Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego

lis 21, 2013 | Szczecin

1kmli2W dniu 19.11.2013 w siedzibie Business Club Szczecin w Czerwonym Ratuszu, Zachodniopomorski Klaster Morski zorganizował „IV LUNCH INTEGRACYJNY”.

W spotkaniu wzięło udział ponad 80 osób reprezentujących zarówno firmy zrzeszone w klastrze, władze samorządowe z prezydentem Krzystkiem na czele, uczelnie szczecińskie, przedstawiciele mediów , jak również przedstawiciele kilkunastu firm kandydujących na nowych członków ZKM.

Przybyłych gości powitał Andrzej Podlasiński prezes Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego. W swym wystąpieniu omówił w kilku zdaniach działania ZKM w ostatnim czasie, które koncentrowały się wokół idei utworzenia Parku Przemysłowego na terenach postoczniowych, jak również konieczności reformy, a raczej reaktywacji szkolnictwa zawodowego.

Następnie głos zabrał prezydent Szczecina Piotr Krzystek, który podkreślił znaczenie gospodarki morskiej dla rozwoju Szczecina i całego Pomorza Zachodniego.

W swym wystąpieniu wyraził pełne poparcie władz miejskich dla inicjatywy komunalizacji terenów postoczniowych oraz stworzenia Szczecińskiego Parku Przemysłowego wraz z powołaniem spółki nim zarządzającej z siedzibą w Szczecinie.

Dzięki temu istnieje szansa na odbudowę przemysłu około stoczniowego zajmującego się produkcją specjalistycznych jednostek pływających ,elementów elektrowni wiatrowych, platform wiertniczych, konstrukcji wielkogabarytowych etc.

Prezydent Krzystek wskazał na liczne przykłady współpracy Urzędu Miasta i Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego na rzecz promocji i rozwoju regionu m.in. wspólne stoisko na Baltexpo 2013 , czy też 1kmli5współdziałanie przy reformie szkolnictwa zawodowego,

„Ta współpraca będzie kontynuowana i rozwijana w następnych latach” dodał Piotr Krzystek.

ZKM reprezentując interesy swych członków powinien być ogniwem pośrednim pomiędzy   przemysłem, nauką, a władzami samorządowymi .

Wystąpienie prezydenta Krzystka było wstępem do dalszej dyskusji na temat przyszłości terenów postoczniowych .

Prezes ZKM rozpoczynając tą część spotkania podkreślił potrzebę jak najszybszego skomunalizowania terenów postoczniowych i stworzenia Parku Przemysłowego „Nawet jeśli znajdzie się znaczący inwestor zagraniczny, niech będzie jednym z dzierżawców działających na terenie Parku Przemysłowego, a nie właścicielem większości terenów” – dodał.

Stanowisko to poparli w swych wystąpieniach m.in. Dariusz Wieczorek oraz Andrzej Montwiłl, który stwierdził, że dyskusje na temat Parku Przemysłowego rozpoczęły się w tym samym czasie w Szczecinie i Gdańsku. Z tą jednak różnicą, że w Gdańsku inwestycja już działa, a w Szczecinie dalej się dyskutuje i roztacza nowe (często mgliste) wizje.

Głos również zabrał pełnomocnik marszałka ds. gospodarki morskiej poproszony o przedstawienie aktualnego stanu prac związanych z powołaniem spółki zarządzającej.

Niestety poza kilkoma powszechnie znanymi danymi statystycznymi, zebrani nic nowego i konkretnego się nie dowiedzieli, na temat powołania spółki, czy też stoczni Kleven.

W spotkani uczestniczyli również przedstawiciele NOBEL BANK-u , w imieniu którego Kamil Martyniuk przedstawił główne kierunki działania banku na rynku i ofertę dla małych i średnich firm.

Po oficjalnych wystąpieniach dalsze rozmowy i dyskusje były prowadzone w tak zwanych kuluarach w miłej lunchowej atmosferze.

Uczestnicy zgodnie podkreślali potrzebę częstszych spotkań integracyjnych.

MiO

1kmli71kmli8