inwestycje w Porcie Gdynia

lis 16, 2017 | Port Gdynia

1711152

Nowa obrotnica i pogłębienie akwenów portowych to obecnie kluczowe elementy rozwoju gdyńskiego portu. Są to inwestycje o wielkim znaczeniu  dla całej polskiej gospodarki morskiej. To jednak tylko część zamierzeń przewidzianych do realizacji zgodnie ze strategią rozwoju Portu Gdynia do roku 2030. 

– Z pogłębieniem akwenów portowych i rozbudową obrotnicy związana jest bezpośrednio przebudowa wejścia wewnętrznego Portu. Jednocześnie inwestycje te powodują konieczność wykonania prac związanych z zabezpieczeniem nabrzeży portowych – podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Zakres niezbędnych prac zabezpieczeniowych jest olbrzymi. Mówiąc wprost- poszczególne nabrzeża dosłownie powstaną od nowa. Jednocześnie port bez przerwy będzie obsługiwać  przypływające do poszczególnych terminali statki…

Obecnie jest już gotowy koncepcyjny wariant realizacyjny przebudowy nabrzeży i zostaną ogłoszone przetargi na realizację poszczególnych zadań. Podpisano umowy na wykonanie projektów budowlanych nabrzeży: Włoskiego oraz Słowackiego. Zostały również złożone oferty na wykonanie projektu budowlanego dotyczącego nabrzeża Norweskiego – obecnie wybrano wykonawcę i umowa jest w trakcie przygotowywania do podpisu. Oprócz wspomnianych zadań, jakie zostaną wykonane przez ZMPG S.A., gdyński Urząd Morski przygotowuje przetarg na projekt związany z pogłębieniem toru podejściowego do portu, co pozostaje w jego jurysdykcji. Kolejne nabrzeże, które będzie przebudowywane w oparciu o fundusze unijne to m.in. nabrzeże Helskie.

– Podpisaliśmy już umowę na wykonanie dokumentacji budowlanej na  przebudowę nabrzeża Helskiego – dodaje Grzegorz Dyrmo. – Projekt będzie realizowany etapowo w ramach jednej umowy. Prace dotyczyć będą m.in. przebudowy torowiska poddźwigowego z dodatkową szyną i dostosowania nabrzeża do głębokości 15,5 metra. Zostaną wykonane również roboty czerpalne. Przebudujemy także całą nawierzchnię tego nabrzeża.

Wyniki finansowe ZMPG S.A. pozwalają z optymizmem patrzeć na kolejne planowane inwestycje.

1711151

Systematycznie rosnący wskaźnik EBITDA obrazuje zdolność Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. do generowania środków na inwestycje z podstawowej działalności. Dzięki funduszom unijnym,  dostępności finansowania zewnętrznego oraz dużego zainteresowania portem inwestorów branżowych długofalowy program modernizacji i rozwoju Portu Gdynia ma wyjątkowe szanse powodzenia. Również koncepcja przyszłej etapowej budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni ma solidne fundamenty.

 

Port Gdynia