Intermarche ukarane za fałszywe….

cze 22, 2012 | Polityka Morska

daccjcbgWczoraj zapadło epokowe orzeczenie, które powinno położyć kres wysoce szkodliwym praktykom połowowym. Francuski urząd kontroli reklam (ARPP) stwierdził, że francuska sieć sklepów Intermarche (mająca swoje sklepy także w Polsce) musi wycofać wszystkie reklamy głoszące, że ryby sprzedawane w tej sieci pochodzą ze zrównoważonych głębinowych połowów.

Francuska organizacja pozarządowa BLOOM Association, zaskarżyła reklamy pokazywane przez Intermarche głoszące, że jej głębinowa flota połowowa – Scapêche – stosuje zrównoważone praktyki połowowe. Francuski Urząd Regulacyjny Profesjonalnej Reklamy (ARPP) uznał wniesione zastrzeżenia za zasadne. ARPP oświadczył, że reklamy mijają się z prawdą w części głoszącej, że ryby pochodzą ze zrównoważonych połowów oraz, że wbrew twierdzeniom reklamy Intermarchepołowy te nie przyczyniają się do „ochrony i odnowy zasobów morskich”. Urząd wystosował ponadto ostrzeżenie, że marka własna Intermarche o treści „Odpowiedzialne rybołówstwo” jest zbyt podobna do oznakowania Marine Stewardship Council, co niesie ze sobą ryzyko wprowadzania konsumentów w błąd. ARPP wydał decyzję, na mocy której Intermarche musi zaprzestać kwestionowanej reklamy. „Wydana decyzja wysyła wyraźny sygnał do przemysłu rybnego, że trałowanie denne nie może być sprzedawane jako „zrównoważone działanie”, mówi Matthew Gianni, współzałożyciel i doradca koalicji na rzecz ochrony dna morskiego. „Mamy nadzieję, że ta decyzja przekona Intermarche do porzucenia praktyki dennego trałowania, gdyż szkodzi to reputacji firmy.” Decyzja ARPP odzwierciedla wyniki wielu najnowszych badań, według których trałowanie denne ma znacznie większy negatywny wpływ na dno północno-wschodniego Atlantyku niż wszystkie inne praktyki razem wzięte, oraz że spowodowało ono poważne uszczuplenie całych grup gatunków głębinowych. Międzynarodowa Rada Badania Morza, wiodąca międzynarodowa organizacja zajmująca się opracowywaniem rad naukowych dla rybołówstwa, szacuje, że francuskie i unijne rybołówstwo głębinowe jest w 100% „powyżej bezpiecznych biologicznych limitów”. W ostatnich latach ONZ wezwała kraje prowadzące połowy do pilnego działania w celu ochrony morskich głębinowych ekosystemów. Apel zostął ponownie poparty na trwającej właśnie Konferencji na temat Rozwoju Zrównowazonego Rio 20+. Komisja Europejska planuje ogłoszenie propozycji poważnego przeglądu przepisów prawa unijnego regulującego zarządzanie połowami głębinowymi w najbliższych miesiącach. „Mamy nadzieję, że decyzja ARPP wzmocni wolę Komisji Europejskiej do przedstawienia harmonogramu wycofywania się z głębinowych połowów trałowych, jako zasadniczego elementu niezwykle potrzebnej reformy struktur prawnych unijnego zarządzania głębinowymi połowami”, – dodaje Gianni. „Wycofanie się z głębinowych połowów trałowych w wodach europejskich byłoby ogromnym zwycięstwem działań na rzecz ochrony zagrożonych gatunków i ekosystemów głębinowych”.

Źródło: MiO