Inspektor Nadzoru Robót Hydrotechnicznych

lip 6, 2012 | Oferty Pracy

portgdanskZarząd Morskiego Portu Gdańsk SA poszukuje pracownika na stanowisko:
Inspektor Nadzoru Robót Hydrotechnicznych

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe w specjalności budowle morskie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych,
praktyka zawodowa min. 3 lata,
praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet OFFICE, Autocad).
Dobrze widziana znajomość języka angielskiego.

Podstawowe zadania: przygotowywanie tematów remontowych i inwestycyjnych do realizacji, nadzór nad realizacją tych prac oraz działania związane z utrzymaniem infrastruktury.
Zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny, kserokopie: dyplomu ukończenia uczelni i posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych) z załączonym oświadczeniem o treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”

w terminie do dnia 20.07.2012 r. na adres:

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA
Dział Zasobów Personalnych
ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk


Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA poszukuje pracownika na stanowisko:

Inspektor Nadzoru Robót Hydrotechnicznych

 

Wymagane kwalifikacje: wykształcenie wyższe w specjalności budowle morskie, uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie budowli hydrotechnicznych,

praktyka zawodowa min. 3 lata,

praktyczna umiejętność obsługi komputera (pakiet OFFICE, Autocad).

Dobrze widziana znajomość języka angielskiego.

 

Podstawowe zadania: przygotowywanie tematów remontowych i inwestycyjnych do realizacji, nadzór nad realizacją tych prac oraz działania związane z utrzymaniem infrastruktury.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie dokumentów (CV, list motywacyjny, kserokopie: dyplomu ukończenia uczelni i posiadanych uprawnień kwalifikacyjnych) z załączonym oświadczeniem o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA z siedzibą w Gdańsku przy ul. Zamkniętej 18 dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego, zgodnie z przepisami ustawy z 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póź. zm.)”

 

w terminie do dnia 20.07.2012 r. na adres:

 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA

Dział Zasobów Personalnych

ul. Zamknięta 18, 80-955 Gdańsk