„Innowacyjna i tradycyjna produkcja ryb w Polsce” na targach w Berlinie

sty 15, 2020 | Polskie nowości

729x308

Podczas targów „Grüne Woche” w Berlinie, które będą miały miejsce w dniach 23-24 stycznia 2020 roku, odbędzie się konferencja pt. „Innowacyjna i tradycyjna produkcja ryb w Polsce”. Konferencja ta przygotowana została przez Organizację Producentów Ryb Jesiotrowatych wspólnie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Instytutem Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie oraz Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni.

Konferencja „Innowacyjna i tradycyjna produkcja ryb w Polsce” od lat cieszy się dużym zainteresowaniem, zarówno wśród przedstawicieli sektora rybackiego, naukowego, jak i publicznego wielu krajów Unii Europejskiej. Liczna frekwencja oraz żywe dyskusje podczas poprzednich edycji są dowodem, jak ważna jest to inicjatywa i jak duże znaczenie posiada dla promocji polskich produktów rybnych na zagranicznym rynku spożywczym. Dodatkowo kreowanie pozytywnego wizerunku polskich produktów rybnych akurat na rynku niemieckim, jest szczególnie istotne, gdyż kraj ten jest najważniejszym obiorcą polskich przetworów rybnych.

Podczas tegorocznej edycji konferencji omówione zostaną dwa istotne kierunki produkcji ryb w Polsce, mianowicie: produkcja innowacyjna i tradycyjna. Metoda tradycyjna, jako najstarsza i o wielowiekowej historii, bazuje na hodowli ryb w warunkach naturalnych, w której jest zachowany ich dobrostan. Z kolei metoda innowacyjna koncentruje się na stosowaniu specjalistycznych, nowoczesnych i zintegrowanych technologicznie systemów recyrkulacyjnych w hodowli ryb.

Operacja organizowana będzie w ramach z Priorytetu 5. Wspieranie obrotu i przetwarzania, Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” 2014-2020.

 

Źródło: MGMiŻŚ