TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

stanowisko: steward-nurse (steward-pielęgniarz)

stanowisko: steward-nurse (steward-pielęgniarz)

wynagrodzenie: 1.192,00 EUR za 2 tygodnie pracy

od kandydata oczekujemy:

 • udokumentowane uprawnienia pielęgniarza (ki) dyplomowanej lub ratownika medycznego
 • znajomość języka angielskiego w stopniu przynajmniej dostatecznym
 • higiena i kultura osobista na odpowiednio wysokim poziomie
 • dyscyplina i uczciwość  w pracy
 • umiejętność pracy w grupie
 • zdolność do pracy fizycznej
 • brak nałogów
 • dyspozycyjność

przybliżona data okrętowania: lipiec 2019r.

szczegóły oferty pracy dostępne w biurze:

Polska Żegluga Bałtycka SA

Sekcja Crewingu

ul. Portowa 41

78-100 Kołobrzeg

tel.: (94) 35 52 185

 

dodatkowe informacje:

- praca w systemie 2 tygodnie/2 tygodnie

- prosimy o przysyłanie aplikacji na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w tytule wiadomości wpisując nazwisko-stanowisko

Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41. Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji do pracy u armatora zagranicznego (pośrednictwo pracy) prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ustawy o pracy na morzu, Konwencji o Pracy na Morzu, prawnie uzasadniony interes administratora (zatrudnianie marynarzy) oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów prawa. Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji marynarzy lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w procesie rekrutacji. Jeśli prześlesz nam dodatkowe dane osobowe i dokumenty aplikacyjne, nie wymagane w procesie rekrutacyjnym, będzie to oznaczało, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych. Twoja zgoda jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych.

 

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach,zamieść w CV treść poniższej zgody.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.

 

Wyrażam zgodę na udostępnienie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej innym podmiotom należącym do grupy kapitałowej Polskiej Żeglugi Bałtyckiej S.A. (Sea Tropid Company Limited i Polferries AB) dla celów udziału w obecnych oraz przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez te podmioty.

 • uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko w wybranymi kandydatami

Specjalista ds. Bezpieczeństwa i Ochrony Środowiska Osoba Desygnowana (DPA) Oficer Ochrony Armatora

Opis stanowiska:

 • Wprowadzanie w Spółce przepisów dot. ochrony środowiska na lądzie i konwencji MARPOL na jednostkach pływających oraz prowadzenie dokumentacji związanej z obowiązującymi przepisami.
 • Nadzorowanie przestrzegania przepisów Ustawy o Odpadach i Ustawy - Prawo Ochrony Środowiska oraz MARPOL 73/78.
 • Ścisła współpraca z superintendentami jednostek pływających i głównym nawigatorem w zakresie uaktualniania dokumentacji dot. ochrony środowiska i MARPOL na jednostkach pływających.
 • Prowadzenie negocjacji umów dotyczących usług z zakresu ochrony środowiska oraz MARPOL.
 • Analiza i racjonalizacja kosztów w zakresie ochrony środowiska.
 • Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie ochrony środowiska oraz przesyłanie odpowiednich formularzy do Urzędów Marszałkowskich w Szczecinie i Gdańsku.
 • Występowanie do Urzędów Morskich w Szczecinie i Gdyni z wnioskami o zwolnienie z każdorazowego zdawania odpadów przed wyjściem statku z portu oraz do Administracji Morskiej Szwecji dla uzyskania takiego zwolnienia w Ystad i  Nynäshamn.
 • Uczestnictwo w spotkaniach ze stroną szwedzką w zakresie ochrony środowiska i lokalnych przepisów w portach Ystad i Nynäshamn.
 • W zakresie HACCP: monitorowanie i zapobieganie powstawania zagrożeń w zakresie rozprzestrzeniania się bakterii, insektów i gryzoni tj. DDD (dezynfekcja, dezynsekcja, deratyzacja).
 • Współdziałanie jako osoba desygnowana (DPA) z Zarządem Spółki i służbami Armatora w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu żeglugi, wspieranie kapitana w podejmowaniu decyzji i prowadzeniu akcji na statku a w razie potrzeby powoływanie zespołu awaryjnego.
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z systemem ISM tj. rejestru raportów niezgodności, wprowadzanie działań korygujących i naprawczych, rozwój systemu ISM/SMS.
 • Jako oficer ochrony armatora: wdrażanie kodeksu ISPS na statkach i w siedzibie Armatora i nadzór nad przestrzeganiem jego postanowień, współpraca z organizacją uznaniową (RSO), dokonywanie inspekcji na jednostkach pływających w zakresie ISPS, dokonywanie odpowiednich wpisów do dziennika ochrony, organizowanie auditów odnowieniowych i pośrednich.
 • Czuwanie nad właściwym wypełnianiem obowiązków przez pracowników ochrony zatrudnionych na promach. 
 • Komunikacja z Administracją Flagi, Państwa Portu i Klasyfikatorem.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe, dyplom kapitana żeglugi wielkiej
 • umiejętność wyznaczania priorytetów, dzielenia się wiedzą oraz motywowania
 • zdolność efektywnej komunikacji i pracy w interdyscyplinarnych zespołach
 • umiejętność szybkiej analizy sytuacji i podejmowania decyzji
 • znajomość kodeksu ochrony (ISPS Code)
 • prawo jazdy kategorii B
 • gotowość do częstych wyjazdów służbowych
 • umiejętność dobrej organizacji pracy
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego
 • gotowość do podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach
 • bardzo dobra znajomość systemów operacyjnych Windows

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu
 • profesjonalne i nowoczesne narzędzia pracy
 • profesjonalne szkolenia
 • możliwość pracy w otwartym i zgranym zespole
 • świadczenia socjalne

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 30.06.2019r. włącznie pod adres:

Polska Żegluga Bałtycka SA

Sekcja Zatrudnienia

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.

Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z artykułem 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, jesteś zobowiązany podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia, w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi ich prawidłowe przeprowadzenie.

Nie masz obowiązku przekazywania dodatkowych danych osobowych. Twoja zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych. Jeżeli jednak wyślesz będzie to oznaczało, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie tych danych.

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach, zamieść w CV treść poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.”.

Superintendent Techniczny

Polska Żegluga Bałtycka SA w Kołobrzegu, występująca pod marką POLFERRIES

zatrudni osobę na stanowisko:

 

Superintendent Techniczny

 

Miejsce pracy: Kołobrzeg

 

 

Opis stanowiska:

- nadzór techniczny i utrzymanie w sprawności technicznej podległych statków

- utrzymanie ważności wymaganych prawem bandery i konwencjami międzynarodowymi atestów, certyfikatów

- przygotowywanie statków do inspekcji klasy i audytów zewnętrznych

- planowanie, przygotowywanie i nadzór nad przeprowadzanymi remontami statków

- realizacja zamówień na usługi remontowe, zakup części i urządzeń

- sporządzanie budżetu technicznego i odpowiedzialność za jego realizację

 

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne

- wiedza i doświadczenie w zakresie eksploatacji i remontów statków morskich

- doświadczenie w pracy na statku na stanowisku starszego oficera mechanika lub 5-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku superintendenta technicznego

- umiejętność rozwiązywania problemów technicznych

- zdolności negocjacyjne i komunikacyjne

- bardzo dobra znajomość j. angielskiego

- znajomość Microsoft Office

- umiejętność planowania i zarządzania budżetem

- dyspozycyjność, gotowość do częstych podróży służbowych, prawo jazdy kategorii B

 

Oferujemy:

- stabilne warunki zatrudnienia w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku           

- profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu

- profesjonalne szkolenia

- możliwość pracy w otwartym i zgranym zespole

- świadczenia socjalne

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego w terminie do dnia 23.09.2018r. włącznie, pod adres:

Polska Żegluga Bałtycka SA

Dział Zatrudnienia i Płac

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Prosimy o zawarcie w aplikacji następującej klauzuli: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. Dz. U. 2015.2135 z 16.12.2015." oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04 maja 2016 r. („RODO”)

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.