TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Laura Hołowacz, Prezes CSL: „Doświadczenie – to przyszłość firmy”

  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Laura Hołowacz, Prezes CSL: „Doświadczenie – to przyszłość firmy”Morza i Oceany: - Jaki to był rok dla CSL?

Laura Hołowacz, Prezes CSL - Pracowity, owocujący - mimo pojawiających się znamion recesji gospodarczej - wzrostem uzyskiwanych obrotów oraz pozyskiwaniem nowych klientów. Działalność naszej Spółki uzyskała pozytywną ocenę audytorów zewnętrznych, o czym świadczy choćby tegoroczna certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością według normy ISO 9001:2088 oraz przyznany nam w październiku przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą DB Poland Certyfikat Wiarygodności Biznesowej 2012. Podjęliśmy także decyzję o zainwestowaniu w przyszłą docelową siedzibę naszej firmy na terenie Łasztowi - historycznego centrum portowego Szczecina.

Morza i Oceany: - Mówi się, że 2013 rok nie będzie takim diabłem (kryzysem) jak go malują. Czy podziela Pani Prezes ten pogląd?

Laura Hołowacz: - Należy oczywiście spodziewać się trudności i kłopotów wynikających z zapowiadanego dalszego spowolnienia gospodarczego na rynku krajowym i zagranicznym. Spowolnienia, a nie jakiejś katastrofy. Dla spedytorów będzie ono różne, zależne od kierunku strumienia i rodzaju obsługiwanych ładunków. Wiele również zależeć będzie od zdolności takich jak my przedsiębiorstw do znajdowania i wpasowywania się w pojawiające się nisze usługowe.

Morza i Oceany: - CSL - to Polska, Europa i świat – czy z roku na rok jesteście mocniejsi w swoich działaniach?

Laura Hołowacz: - Na rynku spedytorskim funkcjonujemy już od czternastu lat. Pozwoliło to nam na nabranie niezbędnego doświadczenia oraz na nawiązanie licznych partnerskich i trwałych kontaktów z naszymi klientami i kontrahentami. Możemy zatem bez specjalnych obaw myśleć o przyszłości firmy.

Morza i Oceany: - Coraz bardziej CSL jest widoczny na kulturalnej mapie Polski. A za sprawą Łasztowni, lepiej nie mówić.

Laura Hołowacz: - Zawsze uważałam i uważam, że każda szanująca się firma nie może ograniczać się jedynie do działalności stricte biznesowej, a w miarę możliwości powinna podejmować działania pro publico bono. Od lat sponsorujemy różnym wydarzeniom kulturalnym na terenie Szczecina i Pomorza Zachodniego i wspieramy różne inicjatywy służące popularyzacji sportu, szczególnie bliskiego mi żeglarstwa.
W przyszłości, po przystosowaniu nabytego przez nas pięknego secesyjnego budynku na Łasztowni na siedzibę firmy, jego parter pełnić będzie funkcję ogólnodostępnego przyportowego centrum społeczno – kulturalno - biznesowego. Znajdą się w nim pomieszczenia dla ekspozycji artystycznych, kina faktów, imprez kulturalnych. Nie czekając na finał tej inwestycji, już obecnie, między innymi poprzez specjalnie utworzony portal internetowy www.mojalasztownia.pl, nawiązujemy liczne kontakty oraz staramy się popularyzować dokonania znakomitych szczecińskich artystów, pisarzy, animatorów kultury…

Morza i Oceany: - Zaraz święta i Nowy Rok - czego życzy Pani Prezes sobie, załodze i klientom?

Laura Hołowacz: - Zdrowia, wszelkiej pomyślności i zadowolenia ze spełnienia zawodowych i osobistych zamierzeń.

Dziękujemy
Rozmawiał: B. Tychowski

Ponad 1000 osób odwiedziło Łasztownię

  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Ponad 1000 osób odwiedziło ŁasztownięWczoraj na Łasztowni w dwukondygnacyjnym secesyjnym budynku, który po odrestaurowaniu, stanie się nie tylko siedzibą firmy CSL, ale również będzie ważnym przyportowym centrum społeczno-kulturalno-biznesowym z zapleczem gastronomicznym, spotkało się ponad 1000 osób, by podziwiać starą rzeźnię i zapoznać się z jej przyszłością.

Na przyszłych gospodarzy czekają także inne obiekty byłej rzeźni oraz obok położone różne atrakcyjne parcele i budynki. Obecny ich administrator i właściciel - Port Rybacki Gryf chętnie pozbędzie się niewykorzystywanych składników przejętego przed laty majątku.

 

Czytaj więcej: Ponad 1000 osób odwiedziło ŁasztownięOkazją do ich obejrzenia, poznania ciekawej historii, a przede wszystkim do zapoznania się z wyjątkowo atrakcyjną ofertą było niedzielne spotkanie, w trakcie którego Zarząd  Portu Rybackiego Gryf, na czele z Pawłem Stępniem, prezesem firmy, zaprezentowali m.in. dokumentację przetargową oferowanych obiektów Starej Rzeźni, a firma CSL Internationale Spedition wizualizację remontu byłej obory oraz podzieliła się swoimi doświadczeniami związanymi z tą inwestycją.

W tym blisko 6 – godzinnym spotkaniu aktywnie uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Miasta oraz szeregu instytucji i organizacji kulturalnych oraz naukowych żywotnie zainteresowanych przeszłością oraz przyszłością odradzającej się Łasztowni.

 

 

Czytaj więcej: Ponad 1000 osób odwiedziło Łasztownię

 - Nie spodziewałam się, że na ten Wielki Piknik przybędzie tylu mieszkańców Szczecina. Już dzisiaj zastanawiam nad kolejnym piknikiem na Łasztowni. To sześciogodzinne spotkanie przekonało nas do słusznej drogi, jaką wyznaczyliśmy sobie  w odrestaurowaniu tego budynku na potrzeby kultury i biznesu – powiedziała nam Laura Hołowacz, prezes CSL Szczecin
(b)
Zapraszamy do Galerii Zdjęć

Łasztownia zaprasza w niedzielę godz.12.00

  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Łasztownia zaprasza w niedzielę godz.12.00Na wschodnim brzegu Odry, naprzeciw niedawno odbudowanej szczecińskiej tarówki, w sąsiedztwie historycznego gmachu Urzędu Celnego trwa zaawansowana budowa nowoczesnego biurowca Lastadia Office. Lastadia, to łacińska nazwa dzisiejszej łasztowi, rozległej wyspy, ongiś serca portowego Szczecina. Budowany tam biurowiec, to nie jedyna inwestycja służąca przywracaniu do życia terenów, które mają szansę wkrótce ponownie stać się bardzo atrakcyjnym centrum miejskim. Taką funkcję zapowiada im zresztą uchwalony przed dwoma laty Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego.
Opodal, na Wyspie Grodzkiej oddzielonej od Łasztowni rzeką Duńczycą, rozpoczęła się już budowa nowoczesnej mariny. Prawdopodobnie w przyszłym roku, podczas finału The Tall Ships Races 2013 w tej marinie, dobrze skomunikowanej z Łasztownią, zacumują pierwsze goszczące w Szczecinie jachty różnych bander.
Biurowiec i marina to dopiero pierwsze zwiastuny gospodarczego odradzania się terenów nad Odrą i Duńczycą. Taką perspektywę dostrzegła już firma CSL Internationale Spedition Spółka z o.o., która nabyła jeden z oczekujących na przyszłego gospodarza budynków wchodzących w skład byłej rzeżni miejskiej.
Jak zapewnia CSL, położony nad Duńczycą dwukondygnacyjny secesyjny budynek, po odrestaurowaniu, stanie się nie tylko siedzibą tej firmy, lecz także ważnym przyportowym centrum społeczno-kulturalno-biznesowym z zapleczem gastronomicznym.
Na przyszłych gospodarzy czekają także inne obiekty byłej rzeżni oraz obok położone różne atrakcyjne parcele i budynki. Obecny ich administrator i właściciel - Port Rybacki Gryf chętnie pozbędzie się niewykorzystywanych składników przejętego przed laty majątku.
Okazją do ich obejrzenia, poznania ciekawej historii, a przede wszystkim do zapoznania się z wyjątkowo atrakcyjną ofertą będzie specjalnie w tym celu zorganizowane spotkanie, w trakcie którego Zarząd  Portu Rybackiego Gryf zaprezentuje m.in. dokumentację przetargową oferowanych obiektów Starej Rzeźni, a firma CSL Internationale Spedition wizualizację remontu byłej obory oraz podzieli się swoimi doświadczeniami związanymi z tą inwestycją.
Aktywne uczestnictwo w spotkaniu zadeklarowali także przedstawiciele Urzędu Miasta oraz szeregu instytucji i organizacji kulturalnych oraz naukowych żywotnie zainteresowanych przeszłością oraz przyszłością odradzającej się Łasztowni. Ponadto przygotowano wiele atrakcji i niespodzianek.
Stara Rzeźnia – zaprasza
Spotkanie odbędzie się  w niedzielę, 30 września br w godzinach 12,00 do 18,00 na terenie Portu Rybackiego Gryf. Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców wraz z rodzinami serdecznie zaprasza na nie Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowego “Port Rybacki Gryf” Sp. z o.o. oraz społeczność skupiona w “Mojej Łasztowni”.

CSL STAWIA NA ŁASZTOWNIĘ

  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: CSL STAWIA NA ŁASZTOWNIĘW lutym br “Morza i Oceany” informowały, że szczecińska firma CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. nabyła od Portu Rybackiego Gryf jeden z budynków na łasztowni wchodzących w skład zabytkowego przyportowego kompleksu byłej rzeźni miejskiej. Nowy właściciel zapowiedział, że obszerne pomieszczenia na piętrze byłego cielętnika zamierza zaadoptować na pomieszczenia administracyjne firmy, zaś parter przeznaczy na przyszłe CSL Stevedore House, czyli pełne życia centrum kulturalno – społeczno - biznesowe ze stylowym zapleczem gastronomicznym.

Wkrótce okazało się, że zainteresowania CSL dalece wykraczają poza kwestię adaptacji zakupionego obiektu do zupełnie nowych funkcji. Ambicją kierownictwa firmy stało się aktywne działanie na rzecz przywrócenia Łasztowni charakteru tętniącego życiem portowego centrum Szczecina. zdaniem Laury Hołowacz, dyrektora generalnego CSL, aby tak się stało konieczne jest połączenie sił wszystkich zainteresowanych osób, instytucji, przedsiębiorstw, organizacji i urzędów. Na początek swoją wizją „zaraziła” kilka osób tworzących swego rodzaju sztab Społeczności Moja Łasztownia. Zaraz zresztą okazało się, że sprawa spotkała się z bardzo życzliwym zainteresowaniem innych firm funkcjonujących już na Łasztowni, świata kultury, turystyki, również władz miasta.

O zainteresowaniu zagadnieniem przywracania do życia tego bardzo atrakcyjnego, ale zaniedbanego fragmentu miasta, może świadczyć uczestnictwo ponad 150 osób w zainicjowanym przez CSL i Port Rybacki Gryf, a zorganizowanym przez redakcję MM Moje Miasto Szczecin kwietniowym plenerze fotograficznym „Photoday” poświeconym właśnie uchwyceniu w kadrze piękna zabytkowego budynku. Film z lipcowego wernisażu wybranych zdjęć oraz starannie wydany przez PP-H ZAPOL pamiątkowy album fotograficzny pt. Stara Rzeźnia trwale dokumentują to wydarzenie.

Kolejną cenną inicjatywą służącą popularyzowaniu Łasztowni stało się uruchomienie przez CSL poświęconego jej portalu społecznościowego „Moja Łasztownia” (www.mojalasztownia.eu lub www.mojalasztownia.pl).

Tam też, w artykule wstępnym Laury Hołowacz czytamy m.in.:

Pragniemy, by dzięki temu portalowi coraz więcej mieszkańców Szczecina mówiło Moja Łasztownia. Chcemy popularyzować ciekawą historię wyspy okolonej Odrą Zachodnią, Duńczycą, Kanałem Mieleńskim, Parnicą i Kanałem Zielonym. Zamierzamy prezentować ludzi, firmy i instytucje sprawiające, że Łasztownia znów zaczyna stawać się tętniącą życiem, ważną gospodarczo i aktywną kulturalnie składową częścią wielkiego Szczecina. Zamierzamy, w różnych formach, informować o mających tu miejsce ważnych wydarzeniach społecznych, gospodarczych i kulturalnych. Chcemy, w miarę możliwości, przyczyniać się do integrowania wszystkich mieszkających i pracujących na terenie tej rozległej szczecińskiej wyspy“.

O tym, że nie są to jedynie deklaracje, świadczy zamieszczone już na portalu zaproszenie do spotkania na Łasztowni w niedzielę, 30 września. Spotkanie, na które Społeczność Mojej Łasztowni oraz Prezes Zarządu PP-U „Port Rybacki Gryf” zapraszają zainteresowanych przedsiębiorców wraz z rodzinami, poświęcone będzie prezentacji interesującej oferty inwestycyjnej dotychczasowego właściciela obiektów odziedziczonych po byłym kombinacie rybackim PPDiUR „Gryf” oraz zamierzeniom CSL związanym z zakupionym budynkiem.

Zatem… do spotkania na Łasztowni oraz na stronach nowego portalu.

Z.K.

Biznes z perspektywą

  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Biznes z perspektywąŚwietnie widoczny ze skarpy na Wałach Chrobrego, położony nad kanałem Duńczyca, w samym sercu odradzającej się XIX-wiecznej perły portowego Szczecina - Łasztowni, dwukondygnacyjny secesyjny budynek, stanowiący ongiś fragment rzeźni miejskiej, od 10 lutego 2012 roku stanowi własność szczecińskiej firmy CSL Internationale Spedition Spółka z o.o.

Gruntownie odrestaurowany obiekt będzie nie tylko siedzibą spółki, lecz  z uwagi na usytuowanie w obszarze powstającego centrum turystycznego z miejską mariną i muzeum morskim - jego parter zostanie wykorzystany na przyszły tętniące życiem centrum społeczno-kulturalno - biznesowe. Ważnym elementem powstającego centrum będzie pierwsza w tym rejonie Szczecina stylowa portowa „Restauracja Lastadia”, ze znajdującą się obok m.in “Salą Kapitańską“, “Kubrykiem Literackim” oraz “Kinem Faktu”.

Poniże ogłoszenie skierowane jest do potencjalnych partnerów, zainteresowanych prowadzeniem rokującej sukces placówki gastronomicznej.

OGŁOSZENIE  O ZAPROSZENIU DO ROKOWAŃ

Spółka pod firmą CSL Internationale Spedition Sp.o.o. z siedzibą w Szczecinie,  ul. Kapitańska 2, KRS 0000055515, REGON 811191908, NIP 851-24-38-502 („Zapraszająca”), niniejszym

Zaprasza wszystkich zainteresowanych  (Potencjalnych Partnerów Biznesowych) do rokowań w celu wyłonienia Partnera Biznesowego, dla realizacji w ramach partnerskiej współpracy z Zapraszającą inwestycji polegającej na stworzeniu i/lub prowadzeniu restauracji pod nazwą „Restauracja Lastadia” w przestrzeni komercyjnej zlokalizowanej w budynku Starej Rzeźni na wyspie Łasztownia przy ulicy Tadeusza Apolinarego Wendy 14 w Szczecinie.

1.Warunki rokowań określone przez Zapraszającą znajdują się na stronie internetowej www.csl.com.pl

2.Istnieje możliwość spotkania z Zapraszającą przed złożeniem odpowiedzi na zaproszenie w I etapie rokowań w terminie do dnia 25.07.12 r, po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu godziny spotkania pod nr tel.: 601-719-219.  

3.Termin składania odpowiedzi na zaproszenie w I etapie rokowań: do dnia 10.08.2012 rok, godz.: 15:00, siedziba CSL Internationale Spedition Sp.o.o., ul. Kapitańska 2,   71-602 Szczecin. 

 Laura Hołowacz

Dyrektor Spółki