TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Pierwszy gwóźdź na łasztowni

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Pierwszy gwóźdź na łasztowniSzczecin. Renowacja i adaptacja zabytkowego budynku na Łasztowni oficjalnie została rozpoczęta. W poniedziałek wbito symboliczny gwóźdź w obiekt należący do kompleksu Starej Rzeźni. Po przebudowie będzie siedzibą właściciela – firmy CSL Internationale Spedition, oraz centrum społeczno-kulturalno-biznesowym.

Zabytkową oborę spółka CSL kupiła ponad rok temu od Portu Rybackiego „Gryf”. Do tej pory wykonano projekt przebudowy oraz pozyskano niezbędne pozwolenia i fundusze na tę inwestycję. Teraz ruszą prace budowlane.Czytaj więcej: Pierwszy gwóźdź na łasztowni

– Dziś nastąpił bardzo ważny moment i możemy mówić, że idziemy dalej – podkreśliła podczas uroczystości dyrektor CSL Laura Hołowacz, która dziękowała wszystkim osobom i instytucjom wspierającym przedsięwzięcie.

Przypomniała, że 10 bm. firma podpisała umowę z Bankiem Zachodnim WBK o pożyczkę z unijnego programu inicjatywy Jessica, więc inwestycja ma zapewnione dofinansowanie (ok. 7,8 mln zł).  

– Na nabrzeżu Starówka rozebrano już stary magazyn, będzie się tu szło bulwarami – mówiła L. Hołowacz. – Nawzajem z SGI, które zbudowało biurowiec na Łasztowni, będziemy się wspomagać, by to miejsce żyło, by te stare dźwigi na nabrzeżu śpiewały, grały i tańczyły.

Czytaj więcej: Pierwszy gwóźdź na łasztowni

Za rok dawna obora ma się przeobrazić w tętniące życiem centrum społeczno-kulturalno-biznesowe. Na górnej kondygnacji, która kiedyś pełniła rolę magazynu paszy, znajdą się biura CSL. Parter zostanie zaadaptowany na restaurację, księgarnię, kino, galerie, sale spotkań literackich, scenę itp. Prace związane z przebudową poprowadzi inwestor zastępczy – szczecińska spółka NBQ. Jej przedstawicielom wręczono kielnię, a następnie osoby zaangażowane w przedsięwzięcie wbiły symboliczny gwóźdź w umieszczoną na budynku specjalną deskę z napisem „Stara Rzeźnia”. (ek)

 Źródło: kurier24.pl

ZAPRASZAMY DO >>GALERII ZDJĘĆ<<

Jessica wspiera starą rzeźnię

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Jessica wspiera starą rzeźnię W środę 10 kwietnia 2013 roku w sali Reymont szczecińskiego Radisson Blu Hotel dyrektor Laura Hołowacz w imieniu CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. zawarła umowę z Bankiem Zachodnim S.A. reprezentowanym przez Justyna Koniecznego – pełnomocnika Banku o pożyczkę inwestycyjną w wysokości blisko 7,8 mln zł z unijnego programu inicjatywy Jessica. Umowy o pożyczki Jessica podpisali tam również właściciele: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego“Apis” S.J. (4,5 mln zł) na remont budynku byłej papierni w Skolwinie oraz Przedsiębiorstwa Handlowego “Szach” (blisko 1,8 mln zł) na rewitalizację byłego budynku Pogotowia i WKU w Stargardzie Szczecińskim.

O szczególnym docenieniu znaczenia podpisania tych trzech pierwszych umów zawartych w Szczecińskim Obszarze Metropolitarnym, świadczyła obecność i wypowiedzi: Andrzeja Jakubowskiego – wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Christos Kontogeorgos’a – przedstawiciela Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Marcina Szmyta – dyrektora Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym. Mówiono o przywracaniu życia zaniedbanym obiektom i obszarom, o uznaniu dla inwestorów godzących w swych projektach inwestycyjnych cel biznesowy, kulturalny i społeczny, o pionierskich inicjatywach, które powinny stać się impulsem dla podejmowania im podobnych, wreszcie o biurokratycznej “drodze przez mękę” jaką musieli pokonać aplikujący o przyznanie preferencyjnych, nisko oprocentowanych, a przy tym wieloletnich kredytów.

Na moment podpisania umów do sali Reymonta przybyło wielu dziennikarzy prasy, radia, telewizji i portali internetowych. Przeprowadzona na gorąco rozmowy i wywiady zaowocowały wieloma Czytaj więcej: Jessica wspiera starą rzeźnię publikacjami; o niektórych informujemy także w naszej portalowej rubryce “Polecamy publikacje”. W dziale “Galeria” zamieszczamy natomiast fotografie autorstwa red. Janiny Piotrowskiej i niżej podpisanego.

Uzyskanie tej pożyczki dla CSL oznacza praktyczną możliwość przystąpienia do dzieła renowacji oraz adaptacji zakupionego zabytkowego budynku Starej Rzeźni na Łasztowni pod działalność gospodarczą, kulturalną i społeczną. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia oszacowany został na 12,3 mln zł. Po zakończeniu inwestycji, co – zdaniem dyrektor Laury Hołowacz powinno nastąpić latem przyszłego roku, w budynku na Łasztowni swoje pomieszczenia otrzymają także wszystkie biura i agendy CSL dotąd rozproszone w różnych wynajmowanych pomieszczeniach. Ułatwi to w znacznym stopniu spłacanie rat pożyczki, rozłożonych do 31 października 2032 roku, a więc na niemal 20 lat.

Jest pomysł, potrzebna dokumentacja, powołano inwestora zastępczego, są pieniądze warunkujące praktyczne rozpoczęcie inwestycji. Na finał tej inwestycji czeka także stale rosnące grono przyjaciół i sympatyków Starej Rzeźni skupionych wokół Społeczności Moja Łasztownia, zainteresowanych także zapowiedzią utworzenia na parterze budynku CSL przyszłego przyportowego centrum społeczno-kulturalno – biznesowego.

Zygmunt Kowalski

Źródło: mojałasztownia.pl

Powołanie inwestora zastępczego przebudowy Starej Rzeźni

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Powołanie inwestora zastępczego przebudowy Starej Rzeźni“Sprawy morskie pozostawmy marynarce wojennej” - często powtarzał ceniący profesjonalizm doświadczony żeglarz kpt. Jerzy Kisielewski, wieloletni dowódca flagowego szczecińskiego jachtu “Dar Szczecina”. Podobne stanowisko prezentuje niewątpliwie prezes CSL Laura Hołowacz, przed laty uczestniczka prowadzonego przez cytowanego kapitana oceanicznego rejsu jachtem z kanadyjskiego Quebec do Szczecina. Świadczy o tym fakt powierzenia wyspecjalizowanej firmie obowiązków inwestora zastępczego, odpowiedzialnego za przystosowanie Starej Rzeźni. Przypomnijmy, że jest to secesyjny budynek obornika byłych zakładów mięsnych na Łasztowni, który w przyszłości ma pełnić funkcje siedziby CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. oraz ogólnodostępnego przyportowego centrum społeczno-kulturalno-biznesowego z zapleczem gastronomicznym.

Zgodnie z podpisaną w dniu 26 marca 2013 roku umową, wykonywanie w imieniu i na rzecz CSL zadań inwestora zastępczego (polegających na przygotowaniu i przeprowadzeniu procesu inwestycyjnego oraz zarządzaniu całością prac i zadań mających za cel realizację tej inwestycji), powierzono szczecińskiej firmie NBQ Spółka z o.o. Inwestor zastępczy zobowiązał się do zakończenia i rozliczenia inwestycji najpóźniej do połowy przyszłego roku.

Wniosek o preferencyjne wsparcie finansowe tej inwestycji w ramach unijnej inicjatywy JESSICA złożony został, jako jeden z pierwszych w województwie zachodniopomorskim, w dniu 20 lipca ubiegłego roku. Jak się dowiadujemy, 10 kwietnia 2013 roku ma zostać podpisana oficjalna umowy z Urzędem Marszałkowskim oraz z Bankiem Zachodnim WBK S.A o przyznaniu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013. Środki mają pochodzić z  Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitarnego na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy UE JESSICA. Wszystko wskazuje na to, że prawdopodobnie jeszcze w kwietniu nastąpi uroczystość symbolicznego wbicia pierwszej łopaty na placu budowy.

Zygmunt Kowalski

Kolejny przetarg na przebudowę „STAREJ RZEŹNI”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Kolejny przetarg na przebudowę „STAREJ RZEŹNI”Ogłoszony w grudniu ubiegłego roku przetarg na przebudowę zakupionego przez CSL Internationale Spedition Sp. z o.o. budynku na Łasztowni został zamknięty 16 stycznia bez wyłonienia wykonawcy.

Inwestor ponownie zaprasza

Po uzupełnieniu i uszczegółowieniu warunków, inwestor ponownie zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert wykonania robót budowlanych w ramach inwestycji nazwanej: „Przebudowa budynku obory w dawnym zespole rzeźni miejskiej na Łasztowni wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe oraz usługowe w zakresie gastronomii, kultury i handlu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. (Stara Rzeźnia – Budynek Obory dla bydła nr 21, 70-651 Szczecin, ul. T. Wendy 14, woj. zachodniopomorskie)”. Niezbędne informacje oraz wymagane dokumenty przetargowe zamieszczone zostały na stronie www.csl.eu
Jak już informowaliśmy, piętro budynku zostało przeznaczone na pomieszczenia administracyjno-biurowe, zaś parter, w części ze szklaną podłogą ukazującą zabytkową piwnicę, pełnić będzie funkcję centrum kulturalno-społeczno-biznesowego. Przewidziano tam m.in. pomieszczenia na „Kino Faktów”, „Salę Kapitańską”, „Kubryk Literacki”, księgarnię, galerię, mini-muzeum oraz „Restaurację „Lastadia”.

Nadal aktualne zaproszenie

Restauracja Lastadia” ma być - w zamierzeniu inwestora - stylowym portowym lokalem gastronomicznym. Pozostaje nadal. aktualne zaproszenie skierowane do potencjalnych partnerów, zainteresowanych prowadzeniem rokującej sukces placówki. „Tym bardziej, że bliskie rozpoczęcie robót budowlanych daje możliwość wpływu na rozwiązania spełniające oczekiwania przyszłego gospodarza lokalu. Tu również warto zajrzeć na podaną wyżej stronę internetową, bądź nawiązać bezpośredni kontakt z właścicielem obiektu.

Sposób pobrania dokumentów do ofert

Dokumenty do ofert można pobrać w siedzibie Spółki CSL Internationale Spedition Sp. z o.o., ul. Kapitańska 2, 71-602 Szczecin, pokój 217, w godzinach 9:00 – 15:00. Osoba kontaktowa Pani Anna Herman tel. 91 48 06 122

15 LAT MINĘŁO

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: 15 LAT MINĘŁOStało się! W sobotę, 2 lutego 2013 roku upłynęło 15 lat od rozpoczęcia działalności CSL Internationale Spedition Spółka z o.o. Skrót CSL – wyjaśniała wówczas w pierwszym wywiadzie prasowym Laura Hołowacz, założycielka i dyrektor spółki – powstał z połączenia imion: C – firmy CALBUD, a S i L – pozostałych jej współwłaścicieli.

Ostry start CSL miał miejsce już w dwa tygodnie od wejścia na rynek, kiedy to zupełnie nieznana w branży firma w sposób absolutnie profesjonalny obsłużyła w szczecińskim porcie holenderski statek m/s “ERNA” przywożący ładunek dla krajowego odbiorcy.

Firma, której od chwili powstania przyświecało rzucone przez jej założycielkę hasło: “Słońce wschodzi i zachodzi z CSL”, obsługując teraz na całym świecie ładunki powierzone jej przez stale powiększające się grono krajowych i zagranicznych zleceniodawców, przedstawia się również dobrze opisującym jej możliwości angielskojęzycznym sloganem “One world – One route Network”.

Startując od zera, w trakcie minionego piętnastolecia CSL awansowała do krajowej czołówki firm spedycyjnych, zyskała uznanie swych na zagranicznych partnerów. Formalnym tego dowodem są liczne nagrody, wyróżnienia i certyfikaty, w tym m.in: Medal Europejski uzyskany już w 2001 roku w uznaniu wysokiego poziomu usług spedycyjnych i celnych, dwukrotnie uzyskany tytuł “Gazeli Biznesu” przyznawany przez dziennik “Puls Biznesu” dla najdynamiczniej rozwijających się firm, dwukrotnie nadany przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki tytuł “Spedytora Roku” w grupie przedsiębiorstw zatrudniających do 50 pracowników, nominowanie CSL i prezes Laury Hołowacz przez Business Centre Club do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu, trzykrotnie przyznane Diamenty Forbesa, tytuł “Gepard Biznesu” przyznany przez redakcję Magazynu Przedsiębiorców „Europejska Firma” za dynamiczny rozwój Spółki w latach 2009-2011, ubiegłoroczna recertyfikacja normy ISO 9001:2008 w zakresie spedycji morskiej i lądowej oraz agencji celnej, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej nadany przez międzynarodową wywiadownię gospodarczą D & B Poland oraz posiadany od ponad trzech lat międzynarodowy Certyfikat AEO poświadczający, że jest firma jest podmiotem zaufanym, stosującym przejrzyste procedury i dbającym o bezpieczeństwo.

Przed piętnastu laty trwał remont dotąd dzierżawionych pomieszczeń biurowych w oficynie budynku przy ulicy Kapitańskiej. Wkrótce rozpocznie się przebudowa „Starej Rzeźni” – przyszłej siedziby firmy. Zakupiony przed rokiem, usytuowany nad kanałem Duńczyca na Łasztowni dwukondygnacyjny secesyjny budynek o powierzchni blisko 2500 m2 będzie spełniał także funkcję ogólnodostępnego przyportowego centrum społeczno-kulturalno-biznesowego.

Zygmunt Kowalski