TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1arktykaPolityka polarna państwa w ostatnim czasie nabiera odpowiedniego znaczenia i napędu, znajduje również swoje miejsce w polityce morskiej państwa. Ma także swoje miejsce w pracach Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej RP. Zgodnie z ideą Zintegrowanej Polityki Morskiej UE wszystkie elementy składające się na całokształt spraw morskich są ze sobą powiązane i należy traktować je spójnie – powiedziała Anna Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w MTBiGM podczas XX posiedzenia Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, które odbyło się 5 marca br. w siedzibie MTBiGM.

Podczas posiedzenia, które w całości poświęcone zostało tematyce polarnej, dyskutowano na temat doświadczeń i szans wynikających z wieloletniej obecności Polski w regionie Arktyki i Antarktyki oraz aktywności RP w Radzie Arktycznej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych przedstawiło założenia polskiej polityki polarnej, a także proces tworzenia wspólnej polityki arktycznej Unii Europejskiej.

Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali najwybitniejsi specjaliści z dziedziny badań polarnych, którzy przedstawili zaangażowanie krajowych instytucji naukowych w rejonie Arktyki i Antarktyki. Przedstawiono udział polskich naukowców w ekspedycjach oraz międzynarodowych projektach badawczych. Podkreślano duży potencjał badawczy w zakresie badań mórz polarnych, gdzie polska nauka ma długą i ugruntowaną pozycję oraz cieszy się uznaniem w międzynarodowym środowisku naukowym. Przedstawiono również informację na temat działalności oraz badań prowadzonych na Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego na Spitsbergenie, a także Polskiej Stacji Antarktycznej PAN im. Henryka Arctowskiego na Wyspie Króla Jerzego.

Podczas posiedzenia przedyskutowano najważniejsze wyzwania i dylematy związane z tematyką arktyczną na poziomie regionalnym i globalnym. Podkreślano, że stworzenie jednej spójnej wizji przyszłości regionu Arktyki jest wyzwaniem globalnym. Z uznaniem przyjęto rozpoczęcie prac nad stworzeniem polskiej polityki polarnej, definiującej strategiczne interesy w regionie, którego znaczenie geopolityczne i gospodarcze stale rośnie.

W dyskusji podkreślono konieczność wzmocnienie współpracy oraz szerokiego włączenia przedstawicieli administracji państwowej w prace na rzecz przygotowania założeń tej polityki.

Zwrócono również uwagę na potrzebę opracowania nowej formuły finansowania polskich badań polarnych oraz wypracowania długofalowej kompleksowej wizji działalności naukowej w obszarach polarnych, zarówno z zakresu badań przyrodniczych, jak i społecznych.