TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

html.mediaNotowana na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych spółka PCC Intermodal S.A., przejęła zarządzanie Terminalem we Frankfurcie nad Odrą. Polska spółka PCC Intermodal S.A. (której głównym udziałowcem jest Grupa PCC SE z siedzibąw Duisburgu) podpisała dziś umowę na zarządzanie terminalem przeładunkowym na granicy polsko-niemieckiej. Umowa uprawnia spółkę do prowadzenia działalności na tym obiekcie przez kolejne 20 lat. Wejście PCC Intermodal na terminal we Frankfurcie jako jego operator, pozwoli na racjonalizację kosztów przeładunków na tym obiekcie, co pozytywnie przełoży się na osiągane wyniki finansowe. Spółka we Frankfurcie nad Odrą operuje już od 2008 roku. Zawsze była tam ważnym ogniwem intermodalnym partnerem, który przewożonych ładunków kontenerowych, z zachodnich portów do polskich terminali lądowych. Przejęcie zarządzania łańcuchem dostaw, co niewątpliwie przełoży się na korzyści dla klientów. Terminal we Frankfurcie będzie funkcjonował w sieci regularnych połączeń kontenerowych PCC Intermodal S.A. jako hub, umożliwiający konsolidowanie ładunków, które podróżują z portów europejskich oraz rejonu Zagłębia Ruhry, Berlina na Dolny, Górny Śląsk, czy przez centralną Polskę do polskich portów i Moskwy. konsekwentnie powiększa zakres świadczonych usług i ilości Terminalem we Frankfurcie pozwoli PCC jeszcze efektywniej zawiadywać Obecnie spółka prowadzi działalność na czterech lądowych terminalach przeładunkowych, zlokalizowanych w: Kutnie, Frankfurcie nad Odrą, Brzegu Dolnym i Gliwicach. Firma planuje dodatkowo budowę dwóch obiektów na wschodniej ścianie Polski jak również suchego portu na Pomorzu.

Najbliższe inwestycje zapowiadane przez Zarząd PCC Intermodal S.A. to:

- rozbudowa hubu dla rejonu centralnej Polski w Kutnie

- rozbudowa terminala w Gliwicach

- rozbudowa i modernizacja obiektu w Brzegu Dolnym

- rozszerzenie parku maszynowego obiektów w Gliwicach i Frankfurcie nad Odrą

Przejęcie Terminalu we Frankfurcie nad Odrą to kolejny krok spółki w stronę realizacji strategii rozwoju spójnej, regularnej sieci połączeń kolejowych między najważniejszymi portami morskimi i głównymi regionami gospodarczymi Europy. Operator rozwija połączenia intermodalne w oparciu o nowoczesną, w pełni funkcjonalną infrastrukturę terminalową, zlokalizowaną na styku głównych szlaków komunikacyjnych, linii kolejowych, dróg krajowych i autostrad. Firma optymalizuje łańcuch dostaw, łącząc atuty transportu kolejowego i drogowego.


Monika Konsor-Fąferek