TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

slaski14 grudnia 2012 PCC Intermodal S.A. podpisała umowę ze Śląskim Centrum Logistyki S.A., na mocy której została przedłużona dzierżawa kontenerowego terminala w Gliwicach. Umowa została zawarta na okres 30 lat, a jej szacunkowa wartość to 26,5 mln złotych.

Spółka PCC Intermodal S.A. operuje na Terminalu Gliwice od sierpnia 2011 roku. W ramach strategii rozwoju, firma planuje modernizację obiektu.

 Docelowo ma on osiągnąć następujące parametry operacyjne:

- powierzchnia operacyjna: ok 50 000 m2; powierzchnia składowa: ok. 2 900 TEU; depot na puste kontenery: 350 TEU

- 4 tory kolejowe po 600 m każdy

- 40 przyłączy prądu; parking dla ciężarówek ok. 50 miejsc  parkingowych; 3 reachstackery; 2 suwnice bramowe

Terminal Gliwice jest ważnym ogniwem w sieci połączeń PCC Intermodal. Umożliwia
on organizację regularnych dostaw kontenerów w bardzo istotnym gospodarczo regionie kraju, jakim jest Górny Śląsk, ponadto obiekt gwarantuje sprawną obsługę ładunków kontenerowych
w korytarzu północ-południe.

W związku rozbudową Terminala Gliwice tereny zabezpieczone przez spółkę pod inwestycję w Sosnowcu (działka inwestycyjna z dostępem do bocznicy kolejowej) będą przeznaczone na sprzedaż.

Jacek Świderski