TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

apccW dniu 24.10.2012 r. Zarząd PCC Intermodal  S.A. w ramach realizacji postanowień Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VII, Działanie 7.4. - Rozwój transportu intermodalnego, zawarł, w imieniu spółki umowę ze Skarbem Państwa – Centrum Unijnych Projektów Transportowych („CUPT”).

Umowa dotyczy dofinansowania projektu inwestycyjnego prowadzonego przez PCC Intermodal S.A. pod nazwą „Budowa intermodalnego terminalu kontenerowego wraz z obiektami towarzyszącymi w mieście Brzeg Dolny”.

Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce dofinansowania w łącznej kwocie nie większej niż 21 736 141,87 PLN.

Jacek Świderski