TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

441218 ryszard pakieser

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek SA poinformowała o wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa tej spółki. Został nim Paweł Brzezicki, zarządca komisaryczny Polskiej Żeglugi Morskiej.

Rada Nadzorcza FRS wszczęła postępowanie kwalifikacyjne na prezesa 27 marca 2019 r. Paweł Brzezicki obejmie to stanowisko 1 maja. Jak się dowiedzieliśmy, będzie nadal sprawował funkcję zarządcy komisarycznego PŻM.

Fundusz Rozwoju Spółek ma siedzibę w Warszawie, jego jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. FRS koncentruje się na wspieraniu realizacji planów naprawczych i restrukturyzacji, poprawie płynności finansowej, zasileniu kapitału obrotowego, poprawie struktury bilansu, finansowaniu inwestycji o charakterze rozwojowym i modernizacyjnym oraz finansowaniu kontraktów i zamówień. Fundusz od niedawna jest większościowym udziałowcem Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie oraz właścicielem Stoczni Szczecińskiej. Nadzór właścicielski nad FRS sprawuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

(ek)

Źródło: 24kurier.pl