TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

1gryfiaostrowb25 czerwca 2013 r. w Szczecinie podpisano ostateczną umowę sprzedaży przez Szczecińską Stocznię Remontową  „Gryfia”  S.A. 20,9 ha gruntu położonego na wyspie Ostrów Brdowski. Inwestorem jest KSO Sp. z o.o., która na zakupionym terenie rozpocznie niebawem budowę nowoczesnego zakładu produkującego fundamenty morskich wież wiatrowych, na których montowane będą maszty i turbiny wiatrowe.

Podpisana późnym wieczorem umowa zamyka kolejny etap przygotowań do budowy w Szczecinie Zakładu Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych.  Fabryka będzie mogła wytwarzać do 90 fundamentów rocznie.  Produkcja prowadzona będzie w nowo wybudowanych obiektach - hali produkcyjnej o pow. 29760 m2 oraz malarni o pow. 4200 m2,  które powstaną w miejscu obiektów Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”.   Wartość inwestycji to ponad 330 mln zł. Po zakończeniu budowy inwestor  deklaruje utworzenie minimum 462 nowych miejsc pracy.

Transakcja stanowi element realizowanego od 2011 roku  programu restrukturyzacji operacyjnej i kondensacji majątkowej Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. Zakładał on skoncentrowanie działalności  produkcyjnej przedsiębiorstwa na znacznie zmniejszonym obszarze i sprzedaż  zbędnych dla celów produkcyjnych nieruchomości.  SSR „Gryfia” S.A. zakończyła 2012 rok osiągając zysk netto w wysokości ponad 1 mln zł,  a zrealizowane transakcje sprzedaży zbędnych nieruchomości pozwolą na zlikwidowanie w 2013 r. zadłużenia i uzyskanie oszczędności podatkowych szacowanych na 3,5 mln zł rocznie.

Deklaracja realizacji inwestycji w Szczecinie zawarta została w umowie, zawartej 2 kwietnia 2012 r.w Warszawie przez joint venture trzech firm: niemieckiego koncernu Bilfinger Berger, gdyńskiej Stoczni „CRIST” oraz należącego do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. 14 czerwca 2012 r. utworzona przez inwestorów spółka KSO Sp. z o.o. zawarła wstępną umowę kupna 20,9 ha gruntu od Szczecińskiej Stoczni Remontowej  „Gryfia” S.A. Dwa dni później ARP S.A., Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Stocznia Gryfia oraz KSO Sp. z o. o. podpisali list intencyjny, w którym sygnatariusze wyrazili wolę współdziałania w celu uruchomienia na terenach stoczni Gryfia nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu Gryfia Biznes Park.

20 maja br. Wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz zatwierdził projekt budowlany i udzielił KSO Sp. z o.o. pozwolenia na budowę zakładu wraz z infrastrukturą, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz rozbudowę nabrzeża na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie. Dodatkowym elementem związanym z inwestycją KSO Sp. z o. o. jest budowa mostu łączącego tereny wyspy Gryfia z siecią drogową Szczecina. Połączenie to zwiększy atrakcyjność inwestycyjną pozostałych terenów wyspy.  Realizacją projektu zajmuje się utworzona przez MARS FIZ spółka celowa Most Brdowski Sp. z o.o.

Wartość inwestycji wyniesie powyżej 50 mln EUR. W jej wyniku powstaną minimum 462 nowe miejsca pracy, w tym część w dziale badań i rozwoju. W nowej fabryce planowana jest roczna produkcja około 80 tys. ton konstrukcji stalowych, stanowiących elementy fundamentów morskich wież wiatrowych (ok. 80 tzw. fundamentów kratownicowych o wymiarach 32 m x 32 m x 70 m i wadze ok. 1000 ton). Głównymi ich odbiorcami będą firmy niemieckie i brytyjskie.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat rynek będzie potrzebował nawet 5,5 tysiąca tego typu fundamentów. Szczecińska fabryka ze względu na dobrą lokalizację, najnowocześniejsze technologie oraz wykwalifikowane kadry, w znacznej części wywodzące się ze szczecińskiego przemysłu stoczniowego, zamierza odegrać istotną rolę w rywalizacji o obiecujący rynek wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla sektora energetyki morskiej.

Harmonogram inwestycji zakłada, że produkcja fundamentów do wież wiatrowych powinna zostać uruchomiona w 2015 r. KSO sp. z o.o. przygotowuje obecnie dokumentację przetargową na wykonawcę pierwszych prac budowlanych.

Udziałowcami KSO Sp. z o. o. są: Bilfinger Ingenieurbau GmbH  (62,5 proc.), MARS FIZ (32,5 proc.) oraz Crist S.A. (5 proc.).