TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Zarządy stoczni zwołały Walne Zgromadzenia MSR SA i SSR „Gryfia” SA.

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Zarządy stoczni zwołały Walne Zgromadzenia MSR SA i SSR „Gryfia” SA.Wyznaczony przez Sąd Rejonowy w Szczecinie biegły rewident uznał plan połączenia SSR „GRYFIA” SA z MSR SA w Świnoujściu  za sporządzony poprawnie i rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach. Dziś opublikowane zostanie pierwsze powiadomienie o zamiarze połączenia oraz zwołaniu Walnych Zgromadzeń obu spółek.

W piątek 26 lipca br. zarządy Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu i Szczecińskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” SA otrzymały „Opinię niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia” spółek. Opinię sporządzono na wniosek zarządów obu stoczni według stanu na dzień 7 czerwca 2013 r.  

Biegły wyznaczony został przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 4 lipca 2013 r. Jego zadaniem było zbadanie planu połączenia w zakresie jego poprawności i rzetelności zgodnie z wymogami art. 502 i 503 Kodeksu Spółek Handlowych.

Przedmiotem opinii było badanie w zakresie poprawności i rzetelności planu połączenia Szczecińskiej Stoczni Remontowej „GRYFIA” SA oraz Morskiej Stoczni Remontowej SA w Świnoujściu.  W szczególności biegły oceniał zgodność planu z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, zastosowane przez zarządy metody wyceny akcji  oraz prawidłowość ustalenia parytetu wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej. Przedłożona biegłemu sądowemu informacja o stanie księgowym MSR SA w Świnoujściu i SSR „Gryfia” SA zostały potwierdzone przez niezależnego biegłego rewidenta międzynarodowej firmy audytorsko-doradczej KPMG.

Z przedłożonej przez biegłego sądowego opinii wynika, iż:

1. Plan połączenia sporządzony został we wszystkich aspektach „poprawnie i rzetelnie”
2. Stosunek wymiany akcji został ustalony należycie
3. Metoda wyceny zastosowana przez zarządy łączących się spółek przy ustalaniu parytetu wymiany akcji jest zasadna
4. Nie stwierdzono szczególnych trudności związanych z wyceną akcji łączących się spółek.

Na początku czerwca br.  uzgodniony przez zarządy obu spółek plan połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego pozytywnie zaopiniowały rady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. (3 czerwca) oraz Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu (4 czerwca).  Rady nadzorcze za najbardziej efektywne uznały połączenie poprzez przejęcie MSR S.A.  przez SSR „Gryfia” (w rozumieniu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.). Zgodnie z rekomendowanym scenariuszem całość majątku MSR zostanie przeniesiona na MSR „Gryfia”, w zamian za akcje szczecińskiej stoczni, które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom MSR według parytetu wymiany określonego w planie połączenia (akcjonariusze SSR „Gryfia” zachowają swoje akcje, natomiast  akcjonariusze MSR za każdą posiadaną obecnie akcję otrzymają 5 nowo wyemitowanych). Zarówno pracownicy MSR jak i SSR będą akcjonariuszami nowej spółki -  ich udział w kapitale wyniesie 12,2%. Stocznie będą kontynuować działalność operacyjną pod nazwą Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. Siedzibą spółki będzie Szczecin.

Dziś w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” Krajowego Rejestru Sądowego opublikowane zostały „Pierwsze zawiadomienia o zamiarze połączenia”. Zarządy obu spółek zawiadamiają w nich o zamiarze połączenia stoczni remontowych, zgodnie z ustaleniami podjętymi w planie połączenia z dnia 7 czerwca 2013 r, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 112/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. Zarządy informują również o zwołaniu Walnego Zgromadzenia SSR „GRYFIA” SA (2 września br.) oraz Walnego Zgromadzenia MSR SA (3 września br.). W terminie od 29 lipca do dnia odbycia walnych zgromadzeń akcjonariusze mogą zapoznać się z podstawowymi dokumentami dotyczącymi połączenia (m.in. plan połączenia, sprawozdania finansowe wraz z opiniami i raportami biegłych rewidentów, projekty uchwał, sprawozdania zarządów uzasadniające projekt połączenia oraz jego podstawy prawne i ekonomiczne). Dokumenty będą wyłożone do wglądu w siedzibach spółek.  

Ogłoszenia wywieszone zostały również na tablicach ogłoszeń w obu przedsiębiorstwach.

Podjęcie uchwały o połączeniu przez walne zgromadzenia Gryfii i MSR zakończy proces konsolidacji obu stoczni remontowych Pomorza Zachodniego. Połączenie stanie się skuteczne w dniu rejestracji przez sąd rejestrowy.

Stoczniowcy ze Świnoujścia nie chcą łączenia z Gryfią

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Stoczniowcy ze Świnoujścia nie chcą łączenia z GryfiąPracownicy Morskiej Stoczni Remontowej w Świnoujściu protestują przeciwko połączeniu ze szczecińską "Gryfią".

Pikietę zorganizowały wszystkie działające w MSR związki zawodowe. - Robimy zamieszanie wokół firmy, bo to co się dzieję, jest parodią - mówi Dariusz Sarnowski z Solidarności.

Zdaniem związkowców, połączenie stoczni remontowych doprowadzi do ich upadku. - Nie możemy godzić się na połączenie z firmą, która jest niewydolna. Gryfia ma problemy, my też. Czy ktoś chce powiedzieć, że jak się połączymy, to będzie dobrze? - pyta Sarnowski.

Obie stocznie należą do Agencji Rozwoju Przemysłu. Połączenie ma obniżyć koszty ich funkcjonowania. Na protest zaproszono posłów i przedstawicieli władz. Pojawili się jednak tylko lokalni politycy, w tym wiceprezydent Świnoujścia Joanna Agatowska.

Źródło: radioszczecin.pl

Podsypkowiec w Gryfii

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Podsypkowiec w GryfiiDo doku nr 5, największego w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”, trafił wyjątkowy statek. Należąca do belgijskiej grupy DEME jednostka „Flintstone” to tzw. podsypkowiec, świadczący bardzo precyzyjne usługi najczęściej w sektorze offshore.

Grupa DEME zajmuje się pogłębianiem i inżynierią morską. Dysponuje jedną z najbardziej uniwersalnych i nowoczesnych flot na świecie. W jej skład wchodzi prawie 300 jednostek, z których ponad 80 stanowią pogłębiarki i inne statki budowlane. W 2012 roku remont w „Gryfii” przeszła należąca do tego armatora pogłębiarka „Charlemagne”.

– Remont statku „Flintstone” stanowi dla nas dowód zaufania, jakim obdarzył naszą stocznię po raz kolejny czołowy armator jednostek wysoko wyspecjalizowanych – podkreśla Agnieszka Duszyńska z SSR „Gryfia”.

„Flintstone” należy do statków bardzo rzadkiego typu, po angielsku określany jako fall pipe vessel, czyli „podsypkowiec”. Taka jednostka świadczy specyficzne, bardzo precyzyjne usługi, zazwyczaj w sektorze offshore. Służy głównie do przygotowania podłoża pod kable lub rurociągi układane na dnie morskim, a także do ich ochrony (poprzez pokrywanie kruszywem).

– Maksymalna długość pracy podajnika rurowego wynosi 2000 metrów – informuje A. Duszyńska.

To oznacza, że może pracować przy instalacjach układanych nawet na takich głębokościach. Dokładność zapewnia m.in. system dynamicznego pozycjonowania, w jaki jest wyposażony „Flintstone”. W pracach pomaga zdalnie sterowany robot podwodny. Statek jest w stanie unieść ponad 19 tys. ton kruszywa. Jego długość wynosi 154 m, a szerokość – 32 m. Ma oznaczenie Ice Class, może więc pracować w arktycznych warunkach.

Zbudowany został w 2011 r. w stoczni Sembawang w Singapurze. To trzeci z kolei i największy „podsypkowiec” DEME. Pozostałe – „Rollingstone” i „Seahorse” – powstały w wyniku przebudowy innych statków. „Flintstone” był zupełnie nowym projektem.

– Jednostka przechodzi w stoczni remont dokowy i prace związane z przebudową – dodaje A. Duszyńska. – Ich zakres obejmuje m.in. wykonanie i montaż dodatkowych zbiorników wypornościowych oraz modyfikację wentylacji i innych systemów rur. Zakończenie remontu planowane jest na koniec lipca.

tekst i fot. Elżbieta KUBOWSKA

Na zdjęciu: „Flintstone” to kolejna jednostka z floty DEME, która trafiła do „Gryfii”.

Źródło: kurier24.pl

KSO Sp. z o.o. właścicielem terenu na wyspie Ostrów Brdowski w Szczecinie

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: KSO Sp. z o.o. właścicielem terenu na wyspie Ostrów Brdowski w Szczecinie25 czerwca 2013 r. w Szczecinie podpisano ostateczną umowę sprzedaży przez Szczecińską Stocznię Remontową  „Gryfia”  S.A. 20,9 ha gruntu położonego na wyspie Ostrów Brdowski. Inwestorem jest KSO Sp. z o.o., która na zakupionym terenie rozpocznie niebawem budowę nowoczesnego zakładu produkującego fundamenty morskich wież wiatrowych, na których montowane będą maszty i turbiny wiatrowe.

Podpisana późnym wieczorem umowa zamyka kolejny etap przygotowań do budowy w Szczecinie Zakładu Wielkogabarytowych Konstrukcji Stalowych.  Fabryka będzie mogła wytwarzać do 90 fundamentów rocznie.  Produkcja prowadzona będzie w nowo wybudowanych obiektach - hali produkcyjnej o pow. 29760 m2 oraz malarni o pow. 4200 m2,  które powstaną w miejscu obiektów Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”.   Wartość inwestycji to ponad 330 mln zł. Po zakończeniu budowy inwestor  deklaruje utworzenie minimum 462 nowych miejsc pracy.

Transakcja stanowi element realizowanego od 2011 roku  programu restrukturyzacji operacyjnej i kondensacji majątkowej Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. Zakładał on skoncentrowanie działalności  produkcyjnej przedsiębiorstwa na znacznie zmniejszonym obszarze i sprzedaż  zbędnych dla celów produkcyjnych nieruchomości.  SSR „Gryfia” S.A. zakończyła 2012 rok osiągając zysk netto w wysokości ponad 1 mln zł,  a zrealizowane transakcje sprzedaży zbędnych nieruchomości pozwolą na zlikwidowanie w 2013 r. zadłużenia i uzyskanie oszczędności podatkowych szacowanych na 3,5 mln zł rocznie.

Deklaracja realizacji inwestycji w Szczecinie zawarta została w umowie, zawartej 2 kwietnia 2012 r.w Warszawie przez joint venture trzech firm: niemieckiego koncernu Bilfinger Berger, gdyńskiej Stoczni „CRIST” oraz należącego do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego MARS. 14 czerwca 2012 r. utworzona przez inwestorów spółka KSO Sp. z o.o. zawarła wstępną umowę kupna 20,9 ha gruntu od Szczecińskiej Stoczni Remontowej  „Gryfia” S.A. Dwa dni później ARP S.A., Wojewoda Zachodniopomorski, Marszałek Woj. Zachodniopomorskiego, Prezydent Miasta Szczecin, Stocznia Gryfia oraz KSO Sp. z o. o. podpisali list intencyjny, w którym sygnatariusze wyrazili wolę współdziałania w celu uruchomienia na terenach stoczni Gryfia nowych przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach projektu Gryfia Biznes Park.

20 maja br. Wojewoda zachodniopomorski Marcin Zydorowicz zatwierdził projekt budowlany i udzielił KSO Sp. z o.o. pozwolenia na budowę zakładu wraz z infrastrukturą, obiektami i urządzeniami towarzyszącymi oraz rozbudowę nabrzeża na Ostrowie Brdowskim w Szczecinie. Dodatkowym elementem związanym z inwestycją KSO Sp. z o. o. jest budowa mostu łączącego tereny wyspy Gryfia z siecią drogową Szczecina. Połączenie to zwiększy atrakcyjność inwestycyjną pozostałych terenów wyspy.  Realizacją projektu zajmuje się utworzona przez MARS FIZ spółka celowa Most Brdowski Sp. z o.o.

Wartość inwestycji wyniesie powyżej 50 mln EUR. W jej wyniku powstaną minimum 462 nowe miejsca pracy, w tym część w dziale badań i rozwoju. W nowej fabryce planowana jest roczna produkcja około 80 tys. ton konstrukcji stalowych, stanowiących elementy fundamentów morskich wież wiatrowych (ok. 80 tzw. fundamentów kratownicowych o wymiarach 32 m x 32 m x 70 m i wadze ok. 1000 ton). Głównymi ich odbiorcami będą firmy niemieckie i brytyjskie.

Szacuje się, że w ciągu najbliższych 10 lat rynek będzie potrzebował nawet 5,5 tysiąca tego typu fundamentów. Szczecińska fabryka ze względu na dobrą lokalizację, najnowocześniejsze technologie oraz wykwalifikowane kadry, w znacznej części wywodzące się ze szczecińskiego przemysłu stoczniowego, zamierza odegrać istotną rolę w rywalizacji o obiecujący rynek wielkogabarytowych konstrukcji stalowych dla sektora energetyki morskiej.

Harmonogram inwestycji zakłada, że produkcja fundamentów do wież wiatrowych powinna zostać uruchomiona w 2015 r. KSO sp. z o.o. przygotowuje obecnie dokumentację przetargową na wykonawcę pierwszych prac budowlanych.

Udziałowcami KSO Sp. z o. o. są: Bilfinger Ingenieurbau GmbH  (62,5 proc.), MARS FIZ (32,5 proc.) oraz Crist S.A. (5 proc.).

Połączenie stoczni remontowych w Szczecinie i Świnoujściu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: SSR "Gryfia"

Czytaj więcej: Połączenie stoczni remontowych w Szczecinie i ŚwinoujściuRady nadzorcze Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. oraz Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu pozytywnie zaopiniowały uzgodniony przez zarządy obu spółek plan połączenia stoczni remontowych Pomorza Zachodniego.  

Posiedzenia rad nadzorczych odbyły się: 3 czerwca (SSR „Gryfia” S.A.)  i 4 czerwca 2013 r. (MSR S.A. w Świnoujściu).

- Analizy przeprowadzone na zlecenie Funduszu Inwestycyjnego MARS – głównego udziałowca MSR S.A. w Świnoujściu i SSR „Gryfia” w Szczecinie – wykazały, że restrukturyzacja i konsolidacja stoczni remontowych Pomorza Zachodniego to jedyny realny projekt poprawy ich konkurencyjności na coraz trudniejszym międzynarodowym rynku – mówi Lesław Hnat, prezes zarządów obu spółek -  Zmiany zachodzące w otoczeniu rynkowym naszych przedsiębiorstw stanowią zagrożenie dla kontynuacji działalności operacyjnej obu spółek w dotychczasowej formie a brak reakcji na zachodzące na rynku zmiany mógł doprowadzić  do trwałej utraty rentowności, spowodować wzrost ryzyka braku wypłacalności a nawet uniemożliwić dalsze ich funkcjonowanie.

Po analizie trzech możliwych koncepcji integracji:

1.    poprzez przejęcie MSR przez SSR
2.    poprzez przejęcie SSR przez MSR
3.    przez zawiązanie nowej spółki, na którą przejdzie całość majątku SSR i MSR

oraz ich konsekwencji finansowych, prawnych i podatkowych rady nadzorcze za najbardziej efektywne uznały połączenie poprzez przejęcie MSR S.A.  przez SSR „Gryfia” (w rozumieniu art. 492 §1 pkt 1 k.s.h.). Zgodnie z rekomendowanym scenariuszem całość majątku MSR zostanie przeniesiona na MSR „Gryfia”, w zamian za akcje szczecińskiej stoczni, które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom MSR według parytetu wymiany określonego w planie połączenia (akcjonariusze SSR „Gryfia” zachowają swoje akcje, natomiast  akcjonariusze MSR za każdą posiadaną obecnie akcję otrzymają 5 nowo wyemitowanych). Zarówno pracownicy MSR jak i SSR będą akcjonariuszami nowej spółki -  ich udział w kapitale wyniesie 12,2%.

Stocznie będą kontynuować działalność operacyjną pod nazwą Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A. Siedzibą spółki będzie Szczecin. W procesie połączenia nastąpi sukcesja Czytaj więcej: Połączenie stoczni remontowych w Szczecinie i Świnoujściugeneralna spółki przejmującej („Gryfia”) co do praw i obowiązków spółki przejmowanej (MSR w Świnoujściu) –w dniu połączenia, z mocy prawa, nowy podmiot zastąpi spółkę przejmowaną bez konieczności dokonywania dodatkowych czynności (np. przenoszenia umów). Połączenie w tej formule nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (wymóg uzyskania zgody nie dotyczy przedsiębiorców będących podmiotami zależnymi jednego i tego samego przedsiębiorcy), połączenie nie wymaga też przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego wobec wierzycieli spółek (zawiadomienie wierzycieli spółki, w celu umożliwienia im zażądania zabezpieczenia ich należności lub innego działania zabezpieczającego ich interesy. W przypadku połączenia spółek, interesy wierzycieli są chronione poprzez inne mechanizmy prawne - wspomniana sukcesja generalna).  

W najbliższych dniach plan połączenia złożony zostanie w sądzie rejestrowym z wnioskiem o zbadanie go przez biegłego. Proces konsolidacji obu stoczni remontowych Pomorza Zachodniego zakończy podjęcie uchwały o połączeniu przez walne zgromadzenia Gryfii i MSR. Połączenie stanie się skuteczne w dniu rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.
__________________________

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” S.A.

Utworzona w wyniku połączenia Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu i Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” S.A. stocznia specjalizować się będzie w remontach i przebudowie statków oraz wytwarzaniu konstrukcji dla przemysłu offshore i subsea.  Kluczowe aktywa nowej stoczni to:

•    tereny o powierzchni 5,6 ha w Szczecinie oraz 47,4 ha w Świnoujściu (w tym 19,2 ha nieruchomości stoczniowych i 28,2 ha nieruchomości inwestycyjnych)
•    nabrzeża o łącznej długości 1493,7 m. w Szczecinie i 661 m w Świnoujściu
•    sześć doków pływających (o nośności: 17 000 ton, 6 000 ton, 5 500 ton, 4 500 ton, 3 500 ton, 500 ton)
•    trzy pontony-doki pływające (1 460 – 1 550 ton)
•    ponton-podnośnik o nośności 1 700 ton

MSR „Gryfia” S.A. będzie zatrudniać ponad 800 pracowników MSR S.A. w Świnoujściu i SSR „Gryfia” S.A. w Szczecinie. Kapitał własny nowej spółki wyniesie 67,9 mln zł, suma bilansowa – 122,8 mln zł. Docelowy poziom przychodów przekroczyć ma 200 mln zł.

Największym akcjonariuszem MSR „Gryfia” S.A.  będzie MARS Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który obejmie 80,29% akcji (MARS FIZ zarządzany jest przez MS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., którego właścicielem jest Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.) Do pracowników należeć będzie 12,24% akcji, w posiadaniu Skarbu Państwa pozostanie 7,46% akcji spółki.

Rafał Jesswein