TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Łapiemy wiatr w żagle i nabieramy tempa - strategiczna inwestycja Portu Gdynia wchodzi w fazę realizacji

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Łapiemy wiatr w żagle i nabieramy tempa - strategiczna inwestycja Portu Gdynia wchodzi w fazę...

Koncepcja budowy Portu Zewnętrznego przełamuje bariery ograniczające dalszy rozwój Portu Gdynia i stwarza podstawy do sprawnego oraz efektywnego funkcjonowania w przyszłości. Inwestycja wzmocni potencjał przeładunkowy i zapewni konkurencyjność Portu Gdynia z innymi portami basenu Morza Północnego i Adriatyckiego.

Duży wzrost wyników przeładunkowych i bardzo dobra kondycja finansowa Portu Gdynia to nie jedyne argumenty przemawiające za urzeczywistnieniem założonych planów. Prowadzone obecnie inwestycje, takie jak budowa nowego publicznego terminalu promowego i nowej portowej obrotnicy wraz z przebudową nabrzeży oraz pogłębieniem portowych basenów to solidna podstawa dla tworzenia planów rozwoju gdyńskiego portu. Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. przygotował projekt koncepcyjny budowy nowego Portu Zewnętrznego, który poprzez swoją innowacyjność i wielkość porównywalny jest z… samym pomysłem budowy Portu w Gdyni z lat 20-tych XX wieku. Nowa inwestycja to nie tylko port i infrastruktura służąca lepszej komunikacji z centrum Polski. To przede wszystkim ocena warunków środowiskowych i ekologicznych akwenu na którym ma powstać Port Zewnętrzny – monitoring przyrodniczy, prowadzony przez specjalistów z Uniwersytetu Gdańskiego będzie trwał przez okrągły rok. Wykonane zostaną również badania sonarowe i geotechniczne, rozpoznanie ferromagnetyczne, analizy falowania i nawigacyjne akwenu. Port Zewnętrzny ma powstać jako inwestycja realizowana w procedurze partnerstwa publiczno- prywatnego.

Centralną częścią Portu Zewnętrznego ma być terminal kontenerowy z możliwością przeładunku – w pierwszym wariancie – dwóch milionów teu. W przygotowywanym projekcie przewiduje się rezerwę terenu na kolejne 0,5 miliona teu. Port Zewnętrzny będzie posiadał nabrzeże o długości 2500 m i szerokości 700 metrów, a maksymalna wielkość obsługiwanych kontenerowców sięgać będzie 30 tysięcy teu (o długości 490 m i szerokości 72 m). Tej wielkości jednostki mają zanurzenie co najmniej 16 metrów. Początek nabrzeża Portu Zewnętrznego to przedłużenie obecnego nabrzeża Śląskiego – z pirsu węglowego ma się rozpoczynać nowy układ portowy mający prawie trzy kilometry długości i prowadzący do nowego wejścia głównego do portu o szerokości 300 metrów. Plany obejmują również powstanie terminala LNG, który będzie służył do bezpośredniego bunkrowania statków przypływających do Portu Gdynia oraz budowę elektrowni zasilającej LNG, która zapewniłaby dostawy tego medium dla całego Portu Zewnętrznego, czyniąc go niezależnym od podmiotów z zewnątrz.

Dosłownie rok temu rozpoczęły się przygotowania do realizacji pomysłu budowy w gdyńskim porcie Portu Zewnętrznego, który jest obecnie jedyną szansą na dalszy rozwój i zwiększenie możliwości przeładunkowych – akcentował Marek Gróbarczyk, minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej – Otwarta droga do budowy Portu Zewnętrznego jest już faktem dokonanym. Port Zewnętrzny to doskonały krok do jakże ważkiego celu jakim jest uzyskanie przez Port Gdynia miana wiodącego portu na Morzu Bałtyckim. Wielokrotnie już nadmieniałem, że Port Gdynia nie może być miejscem, gdzie tworzy się sztuczne twory w postaci tzw. water frontów morskich, które nigdy nie przyczynią się do rozwoju portowej tkanki – deweloperka na nabrzeżach nie będzie tworzyć portowego biznesu.

- Pomysł budowy Portu Zewnętrznego to największa inwestycja w nowożytnej historii Portu Gdynia, której celem jest zwiększenie możliwości przeładunkowych oraz wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Portu Gdynia w regionie Morza Bałtyckiego - podkreśla Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Musimy stale inwestować i tworzyć taką infrastrukturę portową, która zaspokoi wymagania armatorów i poszczególnych terminali. Mamy stwarzać warunki dla rozwoju biznesu i jako Zarząd Portu staramy się to robić skutecznie.

- Bezpośrednio z największą inwestycją jaką jest budowa Portu Zewnętrznego związany jest temat budowy Drogi Czerwonej – dodaje Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A.- Dzisiaj Droga Czerwona ma priorytetowe znaczenie dla poprawy dostępności komunikacyjnej z i do Portu Gdynia. Budowa Drogi Czerwonej to wsparcie inwestycji stymulujących nowoczesną produkcję, usługi około portowe oraz działania na rzecz nowych połączeń żeglugowych, zwłaszcza w basenie Morza Bałtyckiego.

- Port Gdynia nie może się rozwijać bez powstania Drogi Czerwonej, która ma priorytetowe znaczenie przede wszystkim dla pomysłu budowy Portu Zewnętrznego -dodała Dorota Arciszewska – Mielewczyk – przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej- Gdynia jako miasto to od lat symbol polskiej gospodarki morskiej, dlatego też kwestia rozwoju Portu Gdynia jest dla nas szczególnie ważna. Od lat mamy świadomości, iż należy jak najszybciej zrealizować tak poważne inwestycje jak chociażby wspomniana Droga Czerwona, która -wbrew twierdzeniom wiceprezydenta Gdynia pana Marka Stępy - rozwiąże problemy komunikacyjne mieszkańców Gdyni. Budowa Portu Zewnętrznego to nie tylko Droga Czerwona, ale także skomunikowanie portu za pomocą nowych połączeń kolejowych. Podstawą wszystkiego musi być silna współpraca samorządu z państwem.

- Od wielu lat przyzwyczailiśmy się, że Port Gdynia to symbol sukcesów, jednakże przez wiele lat nie zadbano o dostęp gdyńskiego okna na świat do sytemu dróg krajowych i do roku 2015 w ministerstwie infrastruktury nie zadbano o zapisanie nawet w samych planach budowy Drogi Czerwonej – nadmienił Marcin Horała kandydat na prezydenta Gdyni- W samej Gdyni przez lata trwał proces wyłączania przez samorząd terenów związanych z gospodarka morską i przeznaczanie ich pod typową deweloperkę. Nie pamiętano, że Gdynia to port, a port to Gdynia. Przecież bez portu nie było by samej Gdyni i gospodarki morskiej. To port jest podstawą dobrobytu miasta i na każdym kroku należy o tym pamiętać i dzisiaj musimy przede wszystkim sprzyjać tak znaczącym inwestycjom jaką jest budowa Portu Zewnętrznego.

Nowy publiczny terminal promowy, nowa obrotnica, pogłębienie basenów portowych oraz podejścia do 16,5 metra i budowa Portu Zewnętrznego to najbliższa przyszłość Portu Gdynia , który ze względu na brak nowych terenów dosłownie i w przenośni … wychodzi w morze. Dzieło rozpoczęte przez inżyniera Tadeusza Wendę ma dzisiaj swoich godnych kontynuatorów, którzy podjęli zadanie tworzenia nowej tkanki portowej.

 

Port Gdynia 

Unijne fundusze dla nowego terminalu promowego Port Gdynia

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Unijne fundusze dla nowego terminalu promowego Port Gdynia

Budowa nowego terminalu promowego to dzisiaj jedna z najważniejszych inwestycji w Porcie Gdynia. Nowe umiejscowienie terminalu na nabrzeżach: Fińskim i Polskim, przy rondzie Karlskrona, umożliwi łatwiejsze manewrowanie promami oraz skrócenie czasu ich pobytu w porcie, a także znacznie ułatwi przybywającym na promach pasażerom dostęp do centrum Gdyni. Ponadto inwestycja przyczyni się do rozwoju połączeń autostrady morskiej Gdynia – Karlskrona.

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłosił przetarg na budowę publicznego terminala promowego. Szacowany koszt inwestycji to ok. 180 mln zł, z czego ok. 116 mln zł pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej. Obecnie został złożony do systemu SL 2014 pierwszy wniosek o płatność dla inwestycji z perspektywy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

- Konkurencyjność naszego portu utrzymujemy dzięki inwestycjom odpowiadającym na potrzeby rynku, dlatego też budowa nowego terminala promowego jest tak ważna dla Portu Gdynia– stwierdza Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Terminal powstanie w ciągu 28 miesięcy. Natomiast dofinansowanie z Unii Europejskiej to budżet wielkiej szansy na szybki rozwój Portu Gdynia i z tych możliwości sukcesywnie korzystamy.

 

Port Gdynia 

Port Gdynia: Przetarg na budowę nowego terminala promowego

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Port Gdynia: Przetarg na budowę nowego terminala promowego

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. ogłosił przetarg na budowę publicznego terminala promowego. Nowa infrastruktura powstanie na nabrzeżach: Fińskim i Polskim. Szacowany koszt inwestycji to ok. 180 mln zł, z czego ok. 116 mln zł pokryje dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Potencjalny wykonawca jest zobowiązany do: wykonania robót budowlanych, opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, uzyskania pozwolenia na użytkowanie infrastruktury i aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz późniejszych czynności serwisowych. Nowy terminal promowy zostanie połączony z międzynarodowym układem komunikacyjnym poprzez autostradę A1, wykorzystując następujący układ ulic i tras: ul. Polska – ul. Janka Wiśniewskiego – Trasa Kwiatkowskiego – Obwodnica Trójmiasta – autostrada A1. Ponadto inwestycja przyczyni się do rozwoju połączeń autostrady morskiej Gdynia – Karlskrona.

- Jest to ważny projekt dla gdyńskiego portu, dlatego też prace przygotowawcze do budowy nowego terminalu promowego ruszyły już w marcu br. – podkreśla Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. - Nowy terminal to dobra wiadomość dla Gdyni i całego regionu. Projekt pozytywnie wpłynie na lokalną gospodarkę, zarówno na etapie samej realizacji, jak i po otwarciu terminalu. Do 3 października br. czekamy na oferty - według planu zadanie ma zostać wykonane w ciągu 28 miesięcy.

Budowa nowego terminalu promowego to obecnie jedna z priorytetowych inwestycji w Porcie Gdynia. W centralnym punkcie Portu Wschodniego powstanie nowoczesny terminal promowy, zlokalizowany przy skrzyżowaniu głównych arterii tej części portu: ulic Polskiej i Chrzanowskiego, łączących się na Rondzie Karlskrona. Nowe umiejscowienie terminalu umożliwi łatwiejsze manewrowanie promami oraz skrócenie czasu ich pobytu w porcie, a także znacznie ułatwi przybywającym na promach pasażerom dostęp do centrum Gdyni. Nowy terminal promowy to przede wszystkim stworzenie możliwości obsługi znacznie większych - wchodzących na rynek żeglugowy - promów pasażerskich o długości do ok. 245 m - obecny terminal obsługuje promy o długości do ok. 175 m.

 

Port Gdynia

Nowi członkowie Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Nowi członkowie Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów...

24 sierpnia br. w siedzibie Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. odbyło się spotkanie członków Porozumienia o współpracy Operatorów Terminali Przeładunkowych i Centrów Logistycznych Europy Środkowo – Wschodniej.

Było to wyjątkowe spotkanie, gdyż w związku z dużym zainteresowaniem współpracą, do inicjatywy przystąpiło kolejnych sześć nowych podmiotów: operator logistyczny PKP Cargo Connect Sp. z o.o., Bałtycki Terminal Kontenerowy Sp. z o.o., Advanced World Transport a.s.  (Grupa PKP CARGO) oraz Zarządy Portów Morskich w Elblągu i Kołobrzegu oraz Policach.

- Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. jako jeden z inicjatorów upatruje w Porozumieniu szansę na realizację celów i priorytetów zawartych w Strategii Rozwoju Portu Gdynia do 2027 roku, a także w rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 2030r. w zakresie rozwoju infrastruktury transportu intermodalnego poprzez powiązanie portów morskich z kolejową siecią transportową i dalszy rozwój potencjału polskich centrów logistycznych – podkreślił Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. – Cieszy nas fakt, że Porozumienie zyskało nowych Partnerów, z którymi wspólnie zamierzamy budować konkurencyjną pozycję polskiej branży transportowej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Duże zainteresowanie naszą wspólną inicjatywą oraz chęć udziału w niej kolejnych uczestników stanowi dobre rokowanie dla rozwoju Porozumienia. Dynamicznie rozwijający się rynek TSL potrzebuje „wspólnego głosu” i wzajemnej, partnerskiej współpracy funkcjonujących na nim podmiotów. Zaangażowanie tak wielu podmiotów w działania na rzecz tworzenia łańcuchów logistycznych to bardzo dobry prognostyk. Integracja tej branży, a zarazem rozwój działalności logistycznej, w połączeniu z trwającymi na szeroką skalę pracami modernizacyjnymi na liniach kolejowych, wpłynie pozytywnie nie tylko na całą polską gospodarkę, ale też umocni pozycję naszego kraju za granicą jako bramy ze Wschodu do Unii Europejskiej. – dodaje Mirosław Antonowicz , członek Zarządu PKP S.A.

Celem inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań zmierzających do utworzenia podmiotu pod nazwą „Organizacja operatorów terminali przeładunkowych i centrów logistycznych – Europy Środkowo - Wschodniej”, co ma umożliwić współpracę w zakresie promowania potencjału tych podmiotów  wśród klientów usług logistycznych w kraju i zagranicą. Organizacja ma także integrować interesariuszy w zakresie planowania oraz realizacji projektów inwestycyjnych i biznesowych, a także wdrażania najnowszych technologii w procesach logistycznych z wykorzystaniem środków finansowych krajowych i europejskich.

Po części konferencyjnej, uczestnicy spotkania odbyli wizytę studyjną w Bałtyckim Terminalu Kontenerowym. Przedstawiono ukończone oraz planowane inwestycje i bieżącą pracę operacyjną Bałtyckiego Terminala Kontenerowego ze szczególnym uwzględnieniem bocznicy terminala intermodalnego.

 

Port Gdynia 

Z władzami Gdyni o Porcie Zewnętrznym i molo Rybackim

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdynia

Czytaj więcej: Z władzami Gdyni o Porcie Zewnętrznym i molo Rybackim

O budowie Portu Zewnętrznego i jego skomunikowaniu z miastem oraz zagospodarowaniu mola Rybackiego rozmawiano 22 sierpnia br. podczas spotkania Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. z gdyńskimi władzami samorządowymi. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele firmy Multiconsult.

Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. wraz z Piotrem Nowakiem, wiceprezesem Zarządu Morskiego Portu Gdynia S.A. zaprezentowali Wojciechowi Szczurkowi, prezydentowi Gdyni oraz Markowi Stępie, wiceprezydentowi Gdyni plan budowy Portu Zewnętrznego, a także rekomendowany wariant komunikacji drogowej i kolejowej połączenia portu m. in. w kierunku planowanej Drogi Czerwonej i Obwodnicy Trójmiasta.

Port Gdynia