TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

 

 

 

kolobrzegggDzięki podpisanej 20 grudnia br. umowie o dofinansowanie kołobrzeskiego projektu z Programu Infrastruktura i Środowisko dostęp drogowy do portu ma stać się szybszy i wygodniejszy. Przedsięwzięcie realizowane w ramach działania 7.2 Rozwój transportu morskiego otrzyma wsparcie w wysokości 58,7 mln zł.

Inwestycja pn. Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I obejmuje budowę nowego układu drogowego wraz z niezbędnymi obiektami inżynierskimi, oświetleniem, odwodnieniem i przebudową kolidującej infrastruktury technicznej.

Nowa droga do portu poprawi przede wszystkim jego dostępność, co bezpośrednio przełoży się na rozwój oraz odciąży istniejący układ komunikacyjny Kołobrzegu.

W ramach przedsięwzięcia zrealizowane mają zostać: budowa nowego przebiegu drogi na odcinku od ulicy Portowej do skrzyżowania ulic: Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej; budowa mostu drogowego nad rzeką Parsętą; przebudowa przejazdu kolejowego jednotorowego ze zmianą jego kategorii wraz z budową sieci infrastruktury technicznej związanej z samoczynną sygnalizacją świetlną (ssp); przebudowa skrzyżowania ulic: Warzelniczej, Solnej, Zygmuntowskiej (wydzielenie pasów prawo- i lewoskrętów wraz z sygnalizacją świetlną); przebudowa odcinka ulicy Solnej, między istniejącym mostem nad Parsętą; remont skrzyżowania ulic: Szkolnej, Portowej i Mickiewicza oraz przebudowa odcinków ulic dojazdowych: Solnej i Zygmuntowskiej.

Całkowity koszt projektu Poprawa dostępności do portu Kołobrzeg od strony lądu (drogi i kolej) - etap I wynosi ponad 72 mln zł.

Źródło: Rynek Infrastruktury