TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

Skandynawia taniej! Trwają promocje w Unity Line

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Skandynawia taniej! Trwają promocje w Unity Line

Okres letni to czas wypoczynku i zwiedzania. Dlatego też, jeszcze do końca wakacji, można skorzystać z atrakcyjnego rabatu w Unity Line i wykupić ofertę: Bilet do Kopenhagi w cenie niższej o 15%. Miła niespodzianka czeka również podróżujących do Skandynawii w ciągu dnia. Za prom do Szwecji w jedną stronę zapłacimy 15% mniej. A jeśli wykupimy bilet 
w  dwie strony, zniżka będzie wynosiła 20%. Obie promocje trwają do 1 września br.

Stolica Danii? Dla każdego!

Oferta: Bilet do Kopenhagi obejmuje rejs promem do Szwecji, opłatę za przejazd przez słynny most nad Sundem lub – dla pasażerów poruszających się pieszo – bezpośredni  kurs autobusem linii 866 na linii Ystad – Kopenhaga. Co więcej, w ramach tej oferty, można uzyskać wysoką obniżkę na wykup kabiny promowej. Rabat ten wynosi aż 50%, ale dotyczy wyłącznie przepraw nocnych. Należy też pamiętać, aby zamówić kabinę na 24 godziny robocze przed planowanym rejsem.

Ofertę można zarezerwować pod numerami telefonów: 91 88 02 909 (linia dla telefonów komórkowych) lub 801 989 771 (linia dla telefonów stacjonarnych) a także w Biurze Podróży Unity Line oraz biurach Agentów na terenie kraju i w Kopenhadze.

Rejsy dziennie? To się opłaca!

Podróżując w ciągu dnia dużo więcej zobaczymy.  A teraz – skorzysta także nasz portfel. Tańsze bilety na dzienny prom do Szwecji możemy zarezerwować telefonicznie (91 88 02 909 lub 801 989 771) najpóźniej na 24 godziny robocze przed wypłynięciem jednostki. Należy pamiętać, że rabat nie obowiązuje na terminalu w dniu wyjazdu ani przy rezerwacjach internetowych. Nie łączy się też z ofertami specjalnymi. Promocja trwa od 17 czerwca do 1 września br.


Więcej informacji

Ze szczegółami ofert można zapoznać się na stronie www.unityline.pl lub pod numerami telefonów 91 88 02 909 (dla komórek) i  801 989 771 (dla stacjonarnych).

 

Spotkania ws. projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Spotkania ws. projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich

W pierwszym tygodniu czerwca 2019 r. odbyły się w Warszawie dwa spotkania, na których administracja morska wraz z wykonawcą projektu planu (konsorcjum Instytutu Morskiego w Gdańsku oraz Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego), zaprezentowali przebieg prac planistycznych oraz ich wynik – końcową wersję pierwszego w historii projektu planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich.

Plan zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich jest jednym z projektów strategicznych przyjętych przez Radę Ministrów w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) dla obszaru: Instytucje prorozwojowe i strategiczne zarządzanie rozwojem. Opracowywany obecnie przez dyrektorów urzędów morskich projekt pn. Projekt planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200, jest kluczowym elementem służącym realizacji wspomnianego strategicznego projektu SOR. Projekt planu jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja i Rozwój.

W dniach 4-5 czerwca br. odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie konsultacyjne w ramach opracowywania projektu planu, zorganizowane zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r. ustanawiającą ramy planowania przestrzennego obszarów morskich oraz wytycznymi grupy roboczej HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania przestrzennego dotyczącymi współpracy transgranicznej. Za tę współpracę odpowiada minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich państw regionu Morza Bałtyckiego, poza Estonią. Poszczególne państwa reprezentowały osoby odpowiedzialne za proces morskiego planowania przestrzennego w swoich krajach. Takie spotkania, jak i współpraca w ramach grupy roboczej HELCOM-VASAB ds. morskiego planowania przestrzennego, mają na celu wypracowanie spójności morskich planów zagospodarowania przestrzennego na Morzu Bałtyckim.

Uczestnicy spotkania byli pod wrażeniem liczby konsultacji polskiego projektu planu, jakie zostały przeprowadzone, a także liczby wniosków, jakie zostały przeanalizowane. Stwierdzili także, że polskie podejście do morskiego planowania przestrzennego oraz organizowania konsultacji projektu planu, stanowi inspirację dla działań podejmowanych w ich krajach w tym zakresie.

6 czerwca 2019 r. w Warszawie odbyło się czwarte krajowe spotkanie konsultacyjne – konferencja końcowa w ramach opracowywania projektu planu i prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko. W spotkaniu wzięło udział blisko 200 osób: przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców, administracji rządowej, samorządowej oraz pozostałych interesariuszy, reprezentujących różne obszary zainteresowań.

Na konferencji zaprezentowano końcową wersję projektu planu, który na jesieni 2019 r. zostanie przekazany ministrowi właściwemu do spraw gospodarki morskiej w celu przyjęcia planu w formie rozporządzenia. Biorąc pod uwagę fakt, że w okresie od 2016 r., tj. opracowania studium uwarunkowań projektu planu, do 2019 r., do projektu planu zostało zgłoszonych łącznie 2053 wniosków przez 232 interesariuszy, konferencja kończąca była bardzo ważnym elementem całego procesu morskiego planowania przestrzennego. Administracja morska oraz wykonawcy projektu planu i prognozy oddziaływania planu na środowisko odpowiadali na liczne pytania zainteresowanych, dotyczące konkretnych postanowień zawartych w obydwu dokumentach. Dzięki żywemu zainteresowaniu oraz rzeczowym pytaniom uczestników, spotkanie było owocne i przebiegło w dobrej atmosferze.

 

Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Baltexpo 2019: Przemysł stoczniowy i porty - Jaka rola dla państwa?

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Baltexpo 2019: Przemysł stoczniowy i porty - Jaka rola dla państwa?

Powstanie Funduszu Rozwoju Spółek S.A. stało się impulsem do kolejnej już w historii BALTEXPO debaty o roli Państwa w kontekście restrukturyzacji i wsparcia kapitałowego dla przemysłu stoczniowego oraz armatorów. W ramach konferencji „Przemysł stoczniowy i porty – jaka rola dla państwa?” decydenci i eksperci z kraju i zagranicy zmierzą się z szeregiem interesujących zagadnień, takich jak: 

- Zaangażowanie państwa w pomoc dla producentów jednostek pływających w dobie światowej dekoniunktury w budownictwie okrętowym na przykładzie innych państw europejskich oraz możliwy zakres wsparcia.

- Wielkie inwestycje infrastrukturalne i plany ekspansji polskich portów morskich jako szansa na rozwój regionów nadmorskich i gospodarki kraju.

- Finansowanie firm czy finansowanie innowacyjnych rozwiązań? Wspieranie sektora okrętowego poprzez finansowanie prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nowych technologii okrętowych. 

Jubileuszowa, dwudziesta edycja Międzynarodowych Targów Morskich BALTEXPO 2019 odbędzie się w dniach 9-11 września 2019 w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO w Gdańsku.

Jak w przypadku każdej edycji, konferencje BALTEXPO tworzone są z myślą o wystawcach i osobach odwiedzających targi, stanowiąc transparentną formułę debaty wzbogacającej indywidualne rozmowy prowadzone na stoiskach targowych oraz w specjalnych strefach przygotowanych dla stoczni i producentów wyposażenia okrętowego, portów, firm budowlanych, morskiej energetyki wiatrowej, LNG, usług biznesowych, bezpieczeństwa portów i żeglugi, startupów oraz edukacji. Szczegóły o konferencjach dedykowanych dla poszczególnych stref – wkrótce.

 

Baltexpo

Bilet do Kopenhagi 15% taniej

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Bilet do Kopenhagi 15% taniej

Od 8 kwietnia w Unity Line obowiązuje rabat na bilety do stolicy Danii. Promocja trwa 
do 16 czerwca. Oferta skierowana jest zarówno do pasażerów zmotoryzowanych, jak 
i podróżujących pieszo. Cena biletu obejmuje bowiem: rejs promem do Szwecji, opłatę za przejazd słynnym mostem nad Sundem lub – dla pasażerów poruszających się pieszo – bezpośredni  kurs autobusem linii 866 na linii Ystad – Kopenhaga.

Co więcej, dodatkowy – 50% – upust można uzyskać na wykup kabiny na promie Skania 
lub Polonia. Rabat ten dotyczy wyłącznie przepraw nocnych. Warunkiem jego uzyskania jest wcześniejsza rezerwacja kabiny, tj. na 24 godziny robocze przed planowanym rejsem. Rezerwacja 
i wykupienie oferty jest możliwe pod numerami telefonów: 91 88 02 909 (linia dla telefonów komórkowych) lub 801 989 771 (linia dla telefonów stacjonarnych) a także w Biurze Podróży Unity Line oraz biurach Agentów na terenie kraju i w Kopenhadze.

Jeśli interesują nas inne lokalizacje niż Kopenhaga, warto pamiętać, że Unity Line oferuje 
też atrakcyjne upusty dla podróżujących do Skandynawii w ciągu dnia. Promocja obowiązuje 
w okresie: 06.05 – 16.06.2019. W tym czasie, za bilet na prom do Szwecji w jedną stronę, zapłacimy 20% mniej. Jeśli zaś wykupimy bilet w dwie strony, zniżka będzie wynosiła 25%. Rezerwacja tej oferty jest możliwa wyłącznie za pośrednictwem Telefonicznej Obsługi Rezerwacji, najpóźniej na 24 godziny przed wypłynięciem promu. Szczegóły ofert na www.unityline.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KE zatwierdziła plan rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: KE zatwierdziła plan rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu

Jak informuje Polska Agencja Prasowa - Komisja Europejska zatwierdziła w poniedziałek, zgodnie z zasadami UE dotyczącymi pomocy państwa, polskie plany zwiększenia zdolności regazyfikacyjnych terminalu LNG w Świnoujściu z 5 do 7,5 mld metrów sześciennych rocznie, a także rozwój dodatkowych funkcji gazoportu.

Komisja Europejska stwierdziła, że plany rozbudowy są zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi pomocy państwa, w szczególności z wytycznymi KE z 2014 roku w sprawie tej pomocy udzielanej na ochronę środowiska i energetykę.

Zdaniem unijnych urzędników, polski projekt przyczyni się do zapewnienia bezpieczeństwa dostaw gazu w Polsce i krajach bałtyckich poprzez dywersyfikację dostaw i stworzenie nowych szlaków transportu gazu w regionie.

 

luo/ ap/ mam/

Źródło: PAP