TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

W Świnoujściu w poniedziałek wstrzymany ruch statków, zamknięte ulice

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: W Świnoujściu w poniedziałek wstrzymany ruch statków, zamknięte ulice

Wstrzymany ruch statków i promów, a także zamknięte ulice położone najbliżej toru wodnego - to część z utrudnień, z którymi muszą się liczyć mieszkańcy Świnoujścia podczas planowanej na najbliższy poniedziałek akcji wydobycia niewybuchu z II wojny światowej.   

Marynarze z 8. Flotylli Obrony Wybrzeża będą wydobywali z Kanału Piastowskiego brytyjską lotniczą minę morską typu Mk VI. Niewybuch leży na torze wodnym Szczecin - Świnoujście. Natrafiła na niego firma pracująca na zlecenie urzędu morskiego. Trwają tam prace przygotowawcze do pogłębienia toru wodnego.

Podczas samego wydobycia i transportu bomby poza główki portu w Świnoujściu wprowadzone zostaną ograniczenia w ruchu statków. Dla statków wchodzących z redy portu w kierunku Zalewu Szczecińskiego ruch zostanie wstrzymany w godzinach 6.30 - 10.00. W tych samych godzinach wstrzymany zostanie ruch dla statków wychodzących z Zalewu Szczecińskiego na Zatokę Pomorską. Dla statków nawigujących w granicach portu ruch zostanie wstrzymany w godzinach 9.00 - 10.00.

Z utrudnieniami muszą liczyć się także mieszkańcy Świnoujścia i użytkownicy przeprawy promowej. Od godziny 7:15 do 9:15 zamknięta będzie przeprawa promowa "Centrum" (popularne "Karsibory"). Ostatni prom z Uznamu odbije o godz. 7:00, a z wyspy Wolin o godzinie 6:40. Samochody kierujące się na tę przeprawę po stronie Uznamu od godziny 7:00 będą zatrzymywane na ul. Karsiborskiej. Wznowienie kursowania promów planowane jest na godz. 9:15. Promy na przeprawie "Warszów" ("Bieliki") nie będą pływały w godzinach 9:30 - 9:55. Ostatnie kursy z obu stron o godzinie 9.00.

Mieszkańców Karsiboru zainteresuje informacja, iż w godzinach od 7.45 do 9.15 zamknięty dla ruchu kołowego i pieszego będzie most łącząc wyspy Wolin i Karsibór. Podobnie, jak to było podczas poprzedniej podobnej akcji, na czas transportu miny poza świnoujski port, będą czasowe zamknięcia dla ruchu kołowego i pieszego ulic położonych najbliżej toru wodnego, m.in. Wybrzeże Władysława IV, Bohaterów Września, Chrobrego, Jana z Kolna. Na bezpieczeństwem czuwać będą patrole Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej i Straży Miejskiej.

Zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Miasta Świnoujście, ewakuacji podlegają osoby znajdujące się w budynkach nr 25 przy ulicy Karsiborskiej. Ewakuacja zostanie przeprowadzona 25 listopada br. w godzinach 6.35 – 07.15.

Osoby, które w czasie podjęcia bomby będą znajdowały się w strefie do 550 metrów od nabrzeża, zobowiązane są do pozostania w miejscu zamieszkania, w budynkach. Służby proszą o niezbliżanie się do okien, niewychodzenie na balkony oraz na zewnątrz budynków. Dotyczy to też punktów usługowych, sklepów, etc.

W akcji wydobycia miny weźmie udział załoga niszczyciela min ORP Flaming z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 91 322 00 08, 91 322 00 09, 91 321 44 26, 91 327 8397

(25 listopada 2019 - poniedziałek od 6:30 do czasu zakończenia przedsięwzięcia)

Brytyjska mina lotnicza, która zostanie wydobyta waży 900 kilogramów, a waga samego ładunku wybuchowego to ponad 400 kilogramów - powiedział w piątek rzecznik prasowy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski. Jak dodał, to już kolejne wydobycie tego typu obiektu. Podobne wydobyto w Świnoujściu w lipcu, sierpniu i wrześniu br.

źródło: PAP, UMŚ 

PGE chce budować morskie farmy wiatrowe z Duńczykami

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: PGE chce budować morskie farmy wiatrowe z Duńczykami

Polska Grupa Energetyczna poinformowała, że zdecydowała się podjąć rozmowy z duńskim Oerstedem o sprzedaży połowy udziałów w dwóch swoich projektach morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Negocjacje mają też dotyczyć warunków współpracy przy realizacji.

Chodzi o potencjalną sprzedaż Duńczykom połowy udziałów w dwóch z trzech morskich projektów (offshore), które prowadzi PGE - czyli w spółkach Elektrownia Wiatrowa Baltica-3 oraz Elektrownia Wiatrowa Baltica-2. W perspektywie 2030 r. ta pierwsza ma zbudować wiatraki o mocy rzędu 1 GW, ta druga - o mocy ok. 1,5 GW.

Baltica 3 ma już z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi umowę przyłączeniową na moc nieco ponad 1 GW. Projekt Baltica 2 ma warunki przyłączenia na 1,5 GW. PGE ma też trzeci projekt offshore - Baltica 1, który na razie zdobył pozwolenie lokalizacyjne. W pierwszym etapie programu offshore PGE przewiduje budowę farm o maksymalnej mocy zainstalowanej do 2545 MW.

W styczniu 2019 r. na zaproszenie PGE do udziału w projektach offshore na Morzu Bałtyckim odpowiedziało 13 potencjalnych partnerów, wśród których - według spółki - znaleźli się także najwięksi rynkowi gracze, mający na swoim koncie tysiące megawatów zrealizowanych w tej technologii.

Duński Oersted (dawniej DONG) to największy na świecie developer w sektorze offshore, w 50,1 proc. państwowy. Firma jest właścicielem lub współwłaścicielem farm i projektów offshore w Danii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Holandii, w USA oraz na Tajwanie. Oersted zapowiada, że w 2020 r. jego morskie farmy na całym świecie będą miały w sumie moc niemal 7,5 GW.

Morskie farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej Bałtyku będzie też budować Polenergia razem z norweskim Equinorem. Inwestycje w tym sektorze planuje m.in. PKN Orlen.

 

wkr/ je/

Źródło: PAP

Sejm za nowelą ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Sejm za nowelą ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki

Jak informuje Polska Agencja Prasowa Sejm przyjął w środę nowelizację ustawy o zapobieganiu zanieczyszczania morza przez statki. Nowe przepisy mają wprowadzić zasady kontroli i postępowania z wodami balastowymi i osadami ze statków. Za przyjęciem ustawy było 426 posłów, nikt nie był przeciw, dwóch wstrzymało się od głosu.

Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rekomendowała ustawę ze zgłoszonymi przez biuro legislacyjne poprawkami o charakterze redakcyjno-legislacyjnym. Projekt noweli opracowany został, aby wprowadzić wymogi międzynarodowej konwencji o kontroli i postępowaniu ze statkowymi wodami balastowymi i osadami (konwencji BWM), przyjętej w Londynie 13 lutego 2004 r.

Nowe zapisy mają się przyczynić do ochrony środowiska morskiego polskiej części Morza Bałtyckiego przed wprowadzeniem i rozprzestrzenianiem się gatunków obcych i patogenów, powodowanym przez operacje balastowe na statkach.

Nowela ma określać m.in. do których statków stosuje się przepisy dotyczące postępowania z wodami balastowymi, a także standardy postępowania z wodami balastowymi (chodzi m.in. o zakaz zrzutu wód balastowych na polskich obszarach morskich, chyba że wody te zostały poddane obróbce zgodnie ze standardami określonymi w konwencji BWM). Przepisy będą też odnosić się do odbioru osadów ze zbiorników balastowych w stoczniach i terminalach, gdzie odbywa się czyszczenie i naprawa zbiorników balastowych.

Ustanowienie przepisów w zakresie przeglądów i certyfikacji – jak wskazuje projektodawca - umożliwi armatorom statków o polskiej przynależności uzyskanie kompletu wymaganych konwencją BWM dokumentów i tym samym wykazanie zgodności z jej wymogami podczas wizyt w portach państw stron konwencji. Ma to usprawnić m.in. procedury inspekcyjne i zapobiec ewentualnym opóźnieniom statków.

Wprowadzenie zasad kontroli i postępowania z wodami balastowymi i osadami ze statków na polskich obszarach morskich ma się przyczynić do ochrony morskich ekosystemów, zapobiegać wprowadzaniu groźnych dla zdrowia i życia człowieka bakterii chorobotwórczych, a także przyczynić się do ochrony różnorodności biologicznej. Działania te, w zamyśle autorów projektu, będą mieć też pozytywny wpływ na lokalne rybołówstwo, akwakulturę i turystykę.

 

autorka: Elżbieta Bielecka

Źródło: PAP 

Podatki marynarskie: dochody marynarza, a przedawnienie zobowiązań podatkowych

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Podatki marynarskie: dochody marynarza, a przedawnienie zobowiązań podatkowych

Z uwagi na fakt, iż na przestrzeni ostatnich miesięcy Urzędy Skarbowe zaczęły lawinowo wzywać marynarzy do złożenia zeznań PIT lub korekt PIT, w których marynarze zgodnie z prawem skorzystali z ulgi abolicyjnej (lata 2014-2015 – Norwegia lub Singapur), wielu marynarzy skierowało do Kancelarii pytania o to do kiedy aparat skarbowy w Polsce ma prawo weryfikować poprawność złożonych zeznań PIT.

Zgodnie z art. 5 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Warto zauważyć, iż w niektórych przypadkach można skorzystać z ulg „zerujących” całkowicie zobowiązanie podatkowe np. ulga abolicyjna.

W przypadku marynarzy korzystających z ulgi abolicyjnej w Polsce rozliczenie to następuje w zeznaniu rocznym w roku następującym po roku podatkowym, w którym zostały uzyskane dochody objęte ulgą abolicyjną np. dochody z Norwegii uzyskane w roku 2014 podlegały rozliczeniu w zeznaniu rocznym w roku 2015 tj. do 30.04.2015, tak więc przedawnią się z dniem 31.12.2020 roku.

Powyższe jest również ważne z uwagi na problemy interpretacyjne w 2019, które dotyczą daty obowiązywania przepisów wprowadzonych Konwencją MLI w odniesieniu do pracy polskich marynarzy u brytyjskich, japońskich i nowozelandzkich armatorów o czym wielokrotnie pisaliśmy. Rok podatkowy 2019 przedawni się dnia 31.12.2025 roku.

Przedawnienie jest jedną z podstawowych i zarazem kluczowych instytucji prawa podatkowego, gdyż prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wobec Skarbu Państwa po upływie określonego prawem terminu (czasu) pomimo, iż nie zostało uiszczone przez podatnika.

Z powyższego wynika, iż po upływie zakreślonego przepisami terminu przedawnienia, podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku. Uwagi wymaga fakt, że organy podatkowe, po upływie terminu przedawnienia, nie mają prawa dochodzić zapłaty przedawnionego podatku w żadnym trybie przymusowym, a urzędnicy skarbowi mają z kolei obowiązek, z urzędu, uwzględnić upływ terminu przedawnienia.

Terminy przedawnienia w polskim prawie podatkowym

Zobowiązanie podatkowe nie powstaje w sytuacji, gdy decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Należy mieć na uwadze, że ww. przedawnienie jest możliwe tylko i wyłącznie w stosunku do zobowiązań podatkowych, które nie powstają z mocy prawa. Do powstania takiego zobowiązania podatkowego konieczne jest doręczenie podatnikowi przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania wobec organu podatkowego np. w przypadku podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn.

Z kolei w przypadku dochodów uzyskiwanych przez marynarzy z pracy na rzecz zagranicznych armatorów, zgodnie z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe (jeżeli w ogóle powstanie) przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wyżej zakreślony termin przedawnienia dotyczy zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa np. w zakresie rozliczeń PIT z tytułu dochodów uzyskanych z pracy najemnej zagranicą.

W praktyce oznacza to, że podatnik musi odczekać prawie 6 lat do przedawnienia zobowiązania podatkowego np. w przypadku roku podatkowego 2013 przedawnienie tego roku nastąpi 31.12.2019 roku.

Z uwagi na powyższe marynarze korzystający z ulgi abolicyjnej w PIT-36 za rok 2014, który to PIT został rozliczony w 2015 muszą liczyć się z tym, iż ewentualna weryfikacja prawidłowości rozliczenia tego zeznania podatkowego nastąpić może do 31.12.2020 roku. Na marginesie należy zauważyć, iż termin ten dotyczy również tych marynarzy, którzy w ogóle nie rozliczyli się za rok 2014 z zastosowaniem ulgi abolicyjnej pomimo spoczywającego na nich obowiązku w tym zakresie.

Należy podkreślić, iż termin przedawnienia ma charakter materialnoprawny, co oznacza, że termin ten nie może być przedłużony lub odroczony przez organy podatkowe np. w drodze decyzji podatkowej.

Co więcej, organy podatkowe nie stwierdzają w formie decyzji przedawnienia zobowiązania podatkowego, jednakże w razie wystąpienia tego faktu w trakcie postępowania podatkowego, niezależnie od tego na którym jest ono etapie, powinny wydać decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na fakt, iż przedawnione zobowiązanie podatkowe po prostu wygasło i nie może być przedmiotem kontroli.

Wydłużenie terminu przedawnienia

Do wydłużenia terminu przedawnienia dochodzi na skutek zdarzeń określonych ustawowo poprzez zawieszenie lub przerwanie jego biegu.

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu np. w sytuacji wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa; doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji organu podatkowego.

W praktyce organy podatkowe często korzystają z możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania w sprawie karnoskarbowej, niekoniecznie mając ku temu faktyczne podstawy przeciwko danemu podatnikowi z obawy, iż nie zdążą na czas doprowadzić toczącego się postępowania podatkowego do etapu sądowo-administracyjnego.

Uwagi wymaga fakt, iż bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu: 

1. Doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, 

2. Prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,

3. Wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

4. Uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Należy również pamiętać, że brak złożenia zeznania podatkowego przez marynarza oraz jednoczesne powzięcie przez Urząd Skarbowy informacji o konieczności złożenia przez podatnika zeznania podatkowego skutkuje zarówno wszczęciem postępowania podatkowego (bez przeprowadzenia czynności sprawdzających) oraz ewentualnym wymiarem podatku, jak i możliwością wszczęcia postępowania karnoskarbowego za popełnione przestępstwo skarbowe.

Natomiast warto zauważyć, iż niezłożenie w Polsce zeznania rocznego w terminie kwalifikowane jest jako wykroczenie skarbowe.

W obu tych przypadkach może dojść do zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na ewentualne wszczęcie postępowania karnoskarbowego.

Wpływ egzekucji na przedawnienie zobowiązań podatkowych

W niektórych przypadkach organy podatkowe dysponują instrumentami, które umożliwiają im znaczące wydłużenie okresu 5 lat na ściągnięcie podatków. Takim sposobem jest m.in. wykorzystywanie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Decyzje nakładające na podatnika obowiązek uiszczenia podatku podlegają wykonaniu dopiero wtedy, gdy staną się ostateczne tzn., gdy Izba Skarbowa podtrzyma decyzję Urzędu Skarbowego lub zmieni ją na niekorzyść podatnika. W wielu przypadkach podatnicy nie mają świadomości, iż w przypadku wydania decyzji przez Izbę Skarbową, należy uregulować wynikające z niej zobowiązanie podatkowe. Podatnik może oczywiście wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakreślonym ustawowo terminie, ale nie wstrzymuje to obowiązku zapłaty podatku wynikającego z decyzji Izby Skarbowej.

Niestety bardzo często decyzje podatkowe, które są wydawane tuż przed upływem terminu przedawnienia podatku opatrywane są rygorem natychmiastowej wykonalności, co jest dopuszczalne, jeżeli istnieją uzasadnione obawy, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie w przyszłości zaspokojone przez podatnika.

Nadanie decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwia organom podatkowym wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy podatnik dobrowolnie nie uiści należnego zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 par 4 ordynacji podatkowej działania egzekucyjne czasami znacząco wydłużają termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po przerwaniu termin ten biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny, tak więc liczy się go od tej chwili od początku.

Co więcej, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania każdego środka egzekucyjnego przez organ podatkowy, tak więc może dojść do wielokrotnego przerwania terminu przedawnienia.

Problem ten był również przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w orzeczeniu z 21 czerwca 2011 (P 26/10) uznał, że przepis ordynacji podatkowej umożliwiający wielokrotne stosowanie środków egzekucyjnych, przez co w niektórych przypadkach zaległości podatkowe mogą się nigdy nie przedawnić, jest zgodny z konstytucją. W uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny przedstawił swoje stawisko powołując się na konstytucyjną zasadę powszechnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Wyżej przytoczone orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sankcjonuje postępowanie organów podatkowych, które wielokrotnie wykorzystują środki egzekucyjne, aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego, które nie zostały uregulowane przez podatnika.

Prawo do zwrotu nadpłaty, a przedawnienie

Należy zauważyć, iż przedawnieniu podlegają nie tylko zobowiązania podatkowe podatnika względem organów podatkowych, ale również prawo podatnika do dochodzenia i zwrotu od organów podatkowych nadpłaconego podatku. Podatnik ma prawo dochodzić nadpłaty tylko za okresy nieprzedawnione. Po upływie terminu przedawnienia danego zobowiązania podatkowego, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa zgodnie z ww. zasadami. Z uwagi na powyższe marynarze, którzy np. nadpłacili podatek w roku 2012 nie mogą już wnosić o jego zwrot z uwagi na przedawnienie ww. roku podatkowego.

Warto zauważyć, iż nadpłata w podatku wynikająca wprost z deklaracji podatkowej na podatek dochodowy np. zaliczki podatkowe zapłacone w roku podatkowym są wyższe, niż podatek do zapłaty za dany rok, podatnik powinien otrzymać jej zwrot w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego bez konieczności składania dodatkowych wniosków w tym zakresie, co w praktyce wygląda dużo bardziej skomplikowanie i wszelkie nadpłaty zaliczek lub podatku są przedmiotem kilkuletnich batalii z organami podatkowymi.

Powyższa kwestia może z kolei mieć duże znaczenie dla tych marynarzy, którzy wpłacali comiesięczne zaliczki na poczet PIT za dany rok, a organ podatkowych może nie chcieć zwrócić im wpłaconych zaliczek odmawiając bezzasadnie prawa do ulgi abolicyjnej.

Podsumowanie

Reasumując, okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych w Polsce są relatywnie długie, szczególnie w kontekście często zmieniających się linii interpretacyjnych. Taka sytuacja może budzić uzasadnione obawy wśród podatników. Marynarze korzystający z prawa do ulgi abolicyjnej muszą pamiętać, iż prawidłowość zastosowania ulgi abolicyjnej w ich rozliczeniach podatkowych może być przedmiotem kontroli ze strony organów podatkowych do czasu upływu terminu przedawnienia, czyli z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności (rozliczenia) podatku. Rok podatkowy 2019 przedawni się dopiero 31.12.2025 roku.

Jak już wielokrotnie wskazywałem, warto dysponować indywidualną interpretacją prawa podatkowego, która do czasu zmiany przepisów prawa podatkowego, zmiany indywidualnej interpretacji lub upływu okresu przedawnienia znacząco wzmocni pozycję marynarza w przypadku ewentualnego wezwania ze strony Urzędu Skarbowego. Oczywiście ww. interpretacja jest na tyle przydatna na ile zostanie prawidłowo skonstruowana.

Zespół Kancelarii obsługuje marynarzy na terenie całej Polski w zakresie reprezentacji marynarzy przed organami podatkowymi, w zakresie rozliczeń podatkowych oraz w wielu innych sprawach. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

Radca prawny - Mateusz Romowicz

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

Patryk Felmet kończy współpracę z Portem Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Patryk Felmet kończy współpracę z Portem Gdańsk

Dyrektor Działu Marketingu i Komunikacji, Patryk Felmet, po dwóch latach rozstaje się z Zarządem Morskiego Portu Gdańsk. Odchodzi ze spółki, by rozwijać własną agencję marketingową i zarządzać jednym z najbardziej rozpoznawalnych browarów rzemieślniczych w Trójmieście.

 Felmet dołączył do zespołu Portu Gdańsk we wrześniu 2017 roku. Pierwszym krokiem, po audycie przeprowadzonym w Dziale Marketingu, była budowa zespołu, składającego się z młodych, ale doświadczonych pracowników.

 - Kiedy zacząłem pracę, Port Gdańsk był rozpoznawalny w Gdańsku i może w części województwa. Najczęściej mylono go z portem lotniczym. Moim celem było zbudowanie silnej marki, która będzie rozpoznawalna na całym świecie nie tylko jako spółka ZMPG, ale także jako mocny brand reprezentujący kilkudziesięciu swoich kontrahentów – tłumaczy dyrektor Felmet.

 W ciągu dwóch ostatnich lat Port Gdańsk zmienił strategię marketingową, diametralnie przemodelował identyfikację wizualną, zintensyfikował obecność na zagranicznych rynkach.

Głównym kierunkiem rozwoju i wzmacniania wizerunku Portu stała się Azja. To właśnie tam, w Szanghaju, ZMPG otworzył pierwsze biuro handlowe polskiego portu na innym kontynencie.

Jednym z efektów wzmożonej pracy Działu Marketingu była także nagroda za najlepszą ekspozycję w czasie największych międzynarodowych targów logistycznych w chińskim Shenzhen.

 ZMPG podjął także szereg działań z zakresu CSR, takich jak m.in. organizacja Kina Letniego na portowych nabrzeżach, darmowe lodowisko, eventy dla lokalnej społeczności, współpraca ze szkołami i uczelniami czy inicjatywy propracownicze.

 - Teraz czas na rozwój w strukturach prywatnego biznesu. Od pewnego czasu prowadzę własną agencję marketingową, High5Studio, której chciałbym poświęcić więcej czasu. Będę współpracował z najlepszymi ludźmi trójmiejskiego rynku marketingowego. Z niektórymi miałem już okazję pracować. Poza tym dołączyłem do zarządu Browaru Brodacz, z którym zamierzam podbić rynek piw kraftowych – mówi Patryk Felmet.

Port Gdańsk