TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: V Sympozjum

Czytaj więcej: V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”Wczoraj tj. 18 kwietnia w hotelu RADISSON BLU w Szczecinie odbyło się kolejne Sympozjum poświęcone bezpieczeństwu żeglugi na Morzu Bałtyckim.

V Sympozjum jest organizowane przez Polską Administrację Morską wraz z Polskim Rejestrem Statków oraz Związkiem Armatorów Polskich.

W spotkaniu udział wzięli m.in. Anna Wypych-Namiotko - Podsekretarz Stanu w MTBiGM; Francis Zachariae - Danish Maritime Authority; Alfons Guinier - Europejski Związek Armatorów; Olof Widen - Finnish Shipowners Association; Carla Montesi przedstawicielka Komisji Europejskiej; Anneliese Jost - Niemieckie Ministerstwo Transportu i Budownictwa, Maritime Safety Division;  Paweł Szynkaruk - Dyrektor Naczelny Polskiej Żeglugi Morskiej i wiele innych ważnych osobistości.

Celem Sympozjum jest stworzenie forum dyskusyjnego dla administracji morskiej państw Morza Bałtyckiego, Komisji Europejskiej i EMSA, jak  również dla zainteresowanych reprezentantów branży morskiej, w celu wyodrębnienia i rozwiązywania problemów żeglugi na Bałtyku. V Sympozjum było kontynuacją dialogu dla administracji morskiej i armatorów, której celem było omówienie postępu w obszarze bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku.

Dyskusja objęła kluczowe kwestie poruszone podczas IV Sympozjum, które odbyło się we wrześniu 2011 r. w Gdańsku. w Pierwszej kolejności poruszono temat dyrektywy siarkowej, która wejść ma Czytaj więcej: V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”najpóźniej do dnia 17 kwietnia 2014 r. państwa członkowskie będą musiały zmienić swoje dotychczasowe ustawodawstwo dotyczące jakości paliw żeglugowych w celu dostosowania go do nowej dyrektywy. Państwa członkowskie mają dopilnować, aby od roku 2015 r. statki wykorzystywały paliwo o zawartości siarki najwyżej 0,10 proc. na obszarze Morza Bałtyckiego i Morza Północnego wraz z kanałem La Manche. Dopuszcza się przy tym równoważne metody spełnienia wymogów, np. systemy oczyszczania spalin. Począwszy od roku 2020, statki pływające po obszarach wszystkich pozostałych mórz europejskich będą musiały stosować paliwo o zawartości siarki poniżej 0,50 proc.

Przedstawcielka Komisji Europejskiej Carla Montesi na pytanie jednego z dziennikarzy: Dlaczego wprowadzane są takie przepisy, które pogarszają sytuację armatorów? Odpowiedziała - " Jeżeli chodzi o regulacje prawne, są te regulacje globalne i są to przede wszystkim działania IMO. Głównie chodzi o zmniejszenie emisji siarki na całym świecie" - Dodała - " Tworzone są różnego rodzaju fundusze, wsparcie dla armatorów ale będa one zarządzane przez poszczególne kraje" Warto wspomnieć, że takie wsparcie jest przewidziane tylko dla statków Czytaj więcej: V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”pływających pod polską banderą.

Fińscy armatorzy dostali rządowe wsparcie dla kosztów poniesionych w związku z dostosowaniem statków do nowych wymogów Międzynarodowej Organizacji Morskiej. Pan Olof Widen ze stowarzyszenia Armatorów Fińskich przedstawił pokrótce jakie rozwiązanie zastosowano w Finlandii - " Jeżeli chodzi o pomoc państwową, mamy takie możliwości by zgłaszać aplikacje o dofinansowanie. Finlandia powołała specjalne fundusze, wynoszą one 30 mln euro i są przeznaczone na rok 2013 i 2014, zgodnie z zasadami funduszu pomoc wynosi 50 % " Faktem jest, że 115 statków podnosi banderę fińską.  

 Na kolejnych sesjach prelegenci przedstawili swoje prezentacje na temat bezpieczeństwa żeglugi na Morzu Bałtyckim.   

Zapraszamy do >>GALERII ZDJĘĆ<< . 

fot. Monika Łaskarzewska

SYMPOZJUM "SAFE SHIPPING ON THE BALTIC SEA"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: V Sympozjum

Czytaj więcej: SYMPOZJUM W imieniu Organizatorów, mamy przyjemność zaprosić Państwa na kolejne Sympozjum poświęcone bezpieczeństwu żeglugi na Morzu Bałtyckim.

V Sympozjum jest organizowane przez Polską Administrację Morską wraz z Polskim Rejestrem Statków oraz Związkiem Armatorów Polskich.

Sympozjum odbędzie  w hotelu RADISSON BLU w Szczecinie w dniu 18 kwietnia 2013 r. (czwartek) i prowadzone będzie w języku angielskim.

Celem Sympozjum jest stworzenie forum dyskusyjnego dla administracji morskiej państw Morza Bałtyckiego, Komisji Europejskiej i EMSA, jak  również dla zainteresowanych reprezentantów branży morskiej, w celu wyodrębnienia i rozwiązywania problemów żeglugi na Bałtyku. V Sympozjum będzie kontynuacją dialogu dla administracji morskiej i armatorów, której celem będzie omówienie postępu w obszarze bezpieczeństwa żeglugi na Bałtyku.

Dyskusja obejmie kluczowe kwestie poruszone podczas IV Sympozjum, które odbyło się we wrześniu 2011 r. w Gdańsku.

Uprzejmie informujemy o obowiązkowej rejestracji. Szczegółowe informacje o V Sympozjum na stronie: http://www.prs.pl/company/news/conferences/symposium-safe-shipping-on-the-baltic-sea-18-april-2013.html

V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”

  • Kategoria: V Sympozjum

Czytaj więcej: V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”Związek Armatorów Polskich (ZAP), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej oraz Polski Rejestr Statków (PRS) zawarli w dniu 21 listopada br. oficjalne porozumienie odnośnie współpracy i podziału zadań związanych z organizacją V Sympozjum „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”. Ma się ono odbyć 18 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej hotelu Radisson BLU w Szczecinie.

Porozumienie podpisane zostało przez Annę Wypych-Namiotko, Podsekretarz Stanu w MTBiGM, Pawła Szynkaruka, Prezesa ZAP oraz Jana Jankowskiego, Prezesa Zarządu PRS. Do podpisania porozumienia doszło w Warszawie, w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, przy okazji podpisania umów pomiędzy PŻM i PRS w sprawie przyjęcia do klasy PRS czterech masowców budowanych obecnie dla PŻM w Japonii.
W 2006 r. Międzynarodowa Organizacja Morska nadała Morzu Bałtyckiemu status obszaru morskiego szczególnie wrażliwego (Particularly Sensitive Sea Area – PSSA). Następnie IMO jak też Komisja Europejska wprowadziły szereg ograniczeń ukierunkowanych na ochronę środowiska Bałtyku i bezpieczeństwo żeglugi. Złożoność związanych z tym problemów skłoniła polskie środowisko żeglugowe do zorganizowania, pod auspicjami ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej, w roku 2008 w Szczecinie sympozjum pod hasłem „Bezpieczeństwo żeglugi w rejonie Morza Bałtyckiego”. Następne sympozjum pod tym samym hasłem odbyło się rok później w Gdańsku, kolejne – na przemian w Szczecinie i Gdańsku.
Szczecińsko-gdańskie sympozja zyskały duże zainteresowanie administracji morskich krajów nadbałtyckich i instytucji związanych z żeglugą, o czym świadczy obecność na nich licznego grona specjalistów reprezentujących te administracje, przedstawicieli Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Morskiego (EMSA – European Maritime Safety Agency), przedsiębiorstw armatorskich, organizacji pozarządowych oraz naukowców branży morskiej.

V Sympozjum odbędzie się pod patronatem medialnym m.in.; gazety internetowej Morza i Oceany.