TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

UL grafika wizerunkowa 500x80px

1portyzalewuW jakim stopniu poprawa jakości infrastruktury jest szansą na rozwój portów Zalewu Szczecińskiego? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć uczestnicy konferencji zorganizowanej w piątek, 22 listopada br., przez Urząd Morski w Szczecinie. Była ona podsumowaniem realizacji projektu o tej samej nazwie, wspartego kwotą ponad 21 milionów złotych ze środków RPO WZ na lata 2007-2013. Udział w niej wziął wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Andrzej Jakubowski.
 
Dyskusja dotyczyła realizacja inwestycji, która trwała od grudnia 2011 roku. Przewidywała ona przebudowę basenów portowych, falochronów oraz wejść do portów w Trzebieży, Wolinie, Lubiniu, Kamieniu Pomorskim i Bazie Oznakowania Nawigacyjnego w Szczecinie. Ponadto wykonano prace pogłębienia na podejściowych torach wodnych do portów lokalnych: Trzebież, Nowe Warpno, Stepnica, Lubin, Kamień Pomorski, Dziwnów (od strony Zalewu Kamieńskiego) jak również przebudowę pola refulacyjnego „Międzywodzie”, przeznaczonego na odkład urobku pochodzącego z prac pogłębiarskich.

W projekcie uwzględniono także zmodernizowanie budynków kapitanatu portu w Trzebieży oraz bosmanatów portów w Kamieniu Pomorskim i Wolinie, zmodernizowanie pływających oznakowań nawigacyjnych oraz zakup dwóch szybkich jednostek inspekcyjnych przeznaczonych do kontroli i monitorowania wód administrowanych przez Urząd Morski w Szczecinie.

W  wyniku realizacji zadania Urząd Morski w Szczecinie zyskał 2 jednostki pływające, pogłębionych zostało ponad 97 km toru wodnego, a także zainstalowano 91 pływających znaków nawigacyjnych.

Jak podkreślili przedstawiciele beneficjenta - Urzędu Morskiego w Szczecinie - podjęte w ramach projektu działania wpłyną zaś na ożywienie gospodarcze, poprawę warunków żeglugi i 1portyzalewu2dostępności transportowej regionu oraz rozwój transportu wodnego, przedsiębiorczości i turystyki na Pomorzu Zachodnim.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł prawie 49,5 miliona złotych, a dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 to suma ponad 21 milionów złotych.

Projekt został realizowany w ramach Osi 2 „Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej”, Działanie 2.1 „Zintegrowany system transportowy województwa”, Poddziałanie 2.1.5 „Wzmocnienie portów morskich i rzecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013.

Konferencję połączono z pokazem zakupionego sprzętu ratowniczego i jednostek pływających oraz pokazem udzielania pierwszej pomocy.