TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Sezonowe atrakcje na promach PŻB

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: PŻB

Czytaj więcej: Sezonowe atrakcje na promach PŻB

Okres jesienno-zimowy to często odpowiedni moment na realizację pomysłów, które sukcesywnie krystalizowały się w głowie przez poprzednie miesiące. Jednym z nich może być np. interesująca wycieczka, na którą wcześniej po prostu nie było czasu. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi Polska Żegluga Bałtycka, która w tym okresie regularnie przygotowuje dla swoich pasażerów interesujące promocje. 

Z promów, łączących Polskę ze Skandynawią korzysta coraz więcej osób. Podróżujący dzielą się jednak na dwie zasadnicze grupy. – Pierwsza z nich to ludzie, którzy tę podróż traktują przede wszystkim jako funkcjonalne narzędzie przedostania się do Skandynawii – tłumaczy Bartłomiej Mazuruk, Dyrektor ds. Polityki Żeglugowej Polferries. – Cele przeprawienia się na drugi brzeg mogą być np. biznesowe czy rodzinne, a wtedy prom staje się po prostu swoistym mostem, który łączy Polskę i Skandynawię. 

Przedstawicielami drugiej grupy są natomiast osoby nastawione na turystykę i zwiedzanie, które traktują podróż promem już jako atrakcyjną część właściwej wycieczki. Polska Żegluga Bałtycka dostosowuje zatem swoją ofertę w taki sposób, aby równomiernie troszczyć się zarówno o jednych, jak i o drugich. 

– Tym, którzy odwiedzają Skandynawię ze względów zawodowych czy rodzinnych, zależy przede wszystkim na atrakcyjnych cenowo biletach przejazdowych z samochodami osobowymi oraz na specjalnych pakietach, które oferują większą liczbę przejazdów. Dla tej drugiej grupy, która ma na celu między innymi czerpanie przyjemności już z samego podróżowania, przygotowujemy natomiast konkretną rozrywkę na promie czy pakiety wycieczkowe, które są połączone z zapewnieniem bazy hotelowej czy zwiedzaniem regionu. 

W okresie jesienno-zimowym w ofercie pojawia się wiele ciekawych promocji okolicznościowych, które mogą zainteresować podróżnych. – Mowa tu między innymi o rejsach tematycznych, charakterystycznych dla tego czasu. Wymienić można chociażby andrzejki na promie, rejsy mikołajkowe czy transport na świąteczne jarmarki, które odbywają się na terenie Szwecji. Z przyjemnością oferujemy też możliwość zabawy sylwestrowej na pokładzie promu czy coś, skierowanego specjalnie dla morsów. Ten pomysł po raz pierwszy zrealizowaliśmy rok temu i okazał się strzałem w przysłowiową „dziesiątkę”. Zainteresowanie było tak duże, że zdecydowaliśmy się to powtórzyć – wylicza Mazuruk.

Jesienne promocje obejmują także atrakcyjne ceny na przejazdy, kabiny, ale też posiłki w restauracjach. Firmę na rynku wyróżnia między innymi różnorodność ofert oraz interesujące pomysły na wycieczki po Skandynawii. – Kursujemy ze Świnoujścia oraz z Gdańska i możemy też pochwalić się wspaniałą załogą, która tworzy podczas rejsów bardzo przyjazną atmosferę. Nasze promy są szykowane tak, aby były atrakcyjne dla każdej grupy wiekowej. Przykładowo, na promie Nova Star dla najmłodszych przygotowaliśmy plac zabaw, natomiast dla młodzieży dyskotekę. Ci, którzy wolą ciszę, spokój i nastrojowy klimat znakomicie odnajdą się z kolei w piano barze.  

Oferta już na tę chwilę wydaje się być bardzo bogata i zróżnicowana. Nic więc dziwnego, że klienci tak chętnie korzystają z usług Polferries. Co jeszcze planuje firma w nadchodzących miesiącach i gdzie widzi możliwość udoskonaleń? – Naszym celem jest dalszy rozwój przewozów pasażerskich, ale nie zapominamy także o przewozach ładunkowych. Promy Polskiej Żeglugi Bałtyckiej to nie tylko pasażerowie, ale też most ładunkowy pomiędzy Polską i Skandynawią. W poprzednich latach rynek przewozów cargo wzrastał o około dziesięć procent rocznie. Obecnie te liczby są nieco mniejsze, ale nadal odnotowujemy wzrost i to może cieszyć – kończy dyrektor ds. Polityki Żeglugowej.

 

Maciej Żmudziński 

MorzaiOceany.pl

 

 

Od 01.01.2020 roku wchodzą w życie Incoterms 2020 – nowe reguły Międzynarodowej Izby Handlowej

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Polskie nowości

Czytaj więcej: Od 01.01.2020 roku wchodzą w życie Incoterms 2020 – nowe reguły Międzynarodowej Izby Handlowej

Po upływie blisko dziesięciu lat od czasu udostępnienia reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do stosowania w krajowych i międzynarodowych warunkach handlowych – Incoterms 2010, światło dzienne ujrzały zmodyfikowane zasady stosowania reguł określających warunki sprzedaży towarów oznaczone jako Incoterms 2020. Efekty prac ICC (International Chamber of Commerce) nie przynoszą rewolucji, stanowią natomiast twórcze rozwinięcie ugruntowanych i sprawdzonych w praktyce rozwiązań ułatwiających i cywilizujących międzynarodowy obrót towarowy.

Charakter i cel aktualizacji reguł Incoterms

Międzynarodowa Izba Handlowa (ang. International Chamber of Commerce, dalej: ICC) to powstała już w 1919 r. – największa tego typu na świecie – międzynarodowa organizacja pozarządowa zrzeszająca przedsiębiorców z ponad stu krajów świata, której nadrzędnym celem jest podejmowanie wysiłków dla promocji i rozwoju wolnego rynku oraz swobodnego przepływu kapitału. W zakresie działania ICC mieści się, m.in. ustalanie reguł i zasad towarzyszących sprzedaży dóbr i transportowi towarów z uwzględnieniem aktualnych regulacji prawnych oraz uwarunkowań ekonomicznych istniejących na rynkach światowych.

Początki ustalania klauzul handlowych znanych jako Incoterms sięgają jeszcze okresu przedwojennego i od tego czasu podlegają kolejnym aktualizacjom, ukierunkowanym na zapewnienie możliwie jak najszerszego ich zastosowania w obrocie pomiędzy przedsiębiorcami.

Nie może więc dziwić, iż niemal po dekadzie od opublikowania ostatniego zestawu reguł (znanych jako Incoterms 2010), ICC przedsiębrało starania dla wydania kolejnej wersji tworzonych przez siebie zasad. Cel przyświecający ustaleniu reguł Incoterms 2020 został sprecyzowany w sposób jasny i klarowny na długo przed zakończeniem prac przez specjalnie do tego powołany komitet. Ideą przyświecającą nowej publikacji stało się lepsze uporządkowanie, zapewnienie spójności i koherencji pomiędzy regułami handlowymi, tak aby jeszcze lepiej usytuować je w dynamicznie zmieniających się warunkach gospodarczych. Uwzględniono również wypracowaną na przestrzeni lat praktykę partnerów biznesowych oraz oczekiwania podmiotów zewnętrznych, choćby pośrednio zaangażowanych w proces międzynarodowej wymiany towarów (np. banków czy ubezpieczycieli).

Mając na uwadze powyższe nie zaskakuje fakt, że Incoterms 2020 nie przeobrażają dotychczasowych reguł w sposób znaczący czy rewolucyjny. Są one natomiast wyrazem systematycznego śledzenia zmian na rynkach właściwych i reakcją na okoliczności ujawnione w codziennej praktyce obrotu.

Incoterms 2020 – charakterystyka kluczowych zmian

Dotychczas stosowane zasady Incoterms 2010 obejmowały swą treścią jedenaście kolejnych reguł określanych następującymi skrótowcami: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, DAP, DDP, FAS, FOB, CFR, CIF i opisywanymi w oficjalnych publikacjach Międzynarodowej Izby Handlowej w takiej właśnie kolejności.

Incoterms 2020 podtrzymuje istnienie kolejnych jedenastu reguł stosowanych w handlu krajowym i zagranicznym, przeobrażając nieznacznie ich kolejność oraz oznaczenie. W ten sposób ICC proponuje przedsiębiorcom następujące rozróżnienie:

- EXW (EX Works; pol. „Z zakładu…”),

- FCA (Free Carrier); pol. „Dostarczone do przewoźnika…”),

- CPT (Carriage Paid To); „Przewóz opłacony do…”),

- CIP (Carriage and Insurance Paid To); „Przewóz i ubezpieczenie opłacone do…”),

- DAP (Delivered at Place); „Delivered at Place…”),

- DPU (Delivered at Place Unloaded); “Dostarczone do miejsca wyładowane…”),

- DDP (Delivered Duty Paid); “Dostarczone cło opłacone…”),

- FAS (Free Alongside Ship); „Dostarczone wzdłuż burty statku…”),

- FOB (Free On Board); „Dostarczony na statek…”),

- CFR (Cost and Freight); „Kosz i fracht…”),

- CIF (Cost Insurance and Freight); “Koszt ubezpieczenie i fracht…”),

Z powyższego wynika, iż zmianie uległa kolejność proponowanych przez ICC reguł tak, że w Incoterms 2020 reguła DAP umieszczona została pozycję wcześniej, przed dotychczasową regułą DAT, przy czym jednocześnie sama reguła DAT uległa przeobrażeniu w zasadę oznaczaną skrótowcem DPU.

Reguła DPU

Reguła DPU (Delivered at Place Unloaded – pol. “Dostarczone do miejsca wyładowane…”) nie tworzy całkowicie nowej czy wcześniej nieznanej zasady, toteż nie powinna sprawić kłopotu w jej zastosowaniu przez przedsiębiorców, bądź osoby, którymi ten przedsiębiorca się posługuje, zaznajomionych z charakterystyką reguły DAT, jej praktycznym znaczeniem i zastosowaniem. Zmiana nazwy i stosowanego skrótowca ma na celu uwydatnienie, że terminal nie jest jedynym właściwym miejscem dostarczenia towaru/przesyłki, przy czym nie ulega wątpliwości, że miejsce docelowe winno charakteryzować się takimi właściwościami, że dostarczenie towaru i jego rozładunek są możliwe do przeprowadzenia. Tym samym reguła DPU może być nadal z powodzeniem stosowana przy wszystkich rodzajach transportu (drogowy, kolejowy, lotniczy, morski). Momentem przejścia ryzyka ze sprzedającego na kupującego pozostaje chwila, w której to po rozładunku towaru oddaje się go do dyspozycji kupującego. Odprawy towarów w eksporcie dokonuje nadal sprzedający. Nie ulega również wątpliwości, że usunięcie z omawianej reguły określenia „dostarczony do terminalu” nie umniejsza konieczności szczegółowego określenia miejsca, do którego ma nastąpić dostarczenia towaru.

Poziom ochrony ubezpieczeniowej przy regule CIF oraz CIP

Przechodząc dalej należy zwrócić uwagę na – modyfikowaną przez Incoterms 2020 – problematykę zapewnienia należytego poziomu ochrony ubezpieczeniowej w odniesieniu do reguł stosowanych przy przewozie towarów, w tym z wykorzystaniem transportu morskiego. Odwołując się do dotychczasowych reguł CIF, zwraca uwagę, iż Incoterms 2010 przewidywały, że sprzedający powinien na swój koszt uzyskać ubezpieczenie na przewożony ładunek poprzez zawarcie stosownej umowy z zakładem ubezpieczeń czy towarzystwem ubezpieczeń, która to umowa uprawniałaby kupującego, bądź inną zainteresowaną osobę wykazującą się stosownym interesem ubezpieczeniowym, do bezpośredniego dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od ubezpieczyciela. W tej samej regule odnajdowaliśmy również zapis, wedle którego „ubezpieczenie ładunku” winno odpowiadać co najmniej „minimalnemu pokryciu, przewidzianemu w Klauzuli <> Instytutowych Klauzul Ładunkowych (LMA/IUA) lub w jakichkolwiek podobnych klauzulach”. Podobną zasadę, statuującą domyślne przyjęcie poziomu pokrycia określonemu Klauzulą „C”, napotykaliśmy również przy okazji reguły CIP (która mogła być bez przeszkód stosowana w każdym rodzaju transportu).

Reguły Incoterms 2020 dokonują modyfikacji wyżej i ogólnie opisanych zasad przyjmując odmienny sposób podstawowego ustalenia obowiązującego poziomu ochrony ubezpieczeniowej. W konsekwencji za podstawowy, choć mogący podlegać modyfikacjom, jeżeli strony tak postanowią, element określający poziom ochrony ubezpieczeniowej ustalono Klazulę „C” dla reguły CIF oraz Klauzulę „A” dla reguły CIP.

Jedynie na marginesie powyższych rozważań należy przypomnieć, że Instytutowe Klauzule Ładunkowe to uniwersalne warunki ubezpieczeniowe, mogące być stosowane zarówno w transporcie morskim, jak również drogowym, kolejowym i lotniczym. Należy mieć na uwadze, że najszersza ochrona opisana jest klauzulami „A”, natomiast klauzule „C” charakteryzują się jedynie ograniczonym poziomem ochrony ubezpieczeniowej.

Modyfikacja reguły FCA

Zmiany nie ominęły również reguły FCA (Free Carrier – pol. „Dostarczone do przewoźnika…”). Incoterms 2010 w części opisującej obowiązki sprzedającego („Dokument dostawy”) przewidywały, że sprzedający jest obowiązany do dostarczenia kupującemu – oraz poniesienia związanego z tym kosztu – zwykłego dowodu, że towar został dostarczony zgodnie z zasadami dostawy dla reguły FCA. Nadto sprzedający miał obowiązek udzielenia kupującemu pomocy w uzyskaniu stosownego dokumentu przewozowego.

Incoterms 2020 uzupełnia powyższe elementy o wskazanie, iż w sytuacji, w której to kupujący udzielił przewoźnikowi instrukcji, aby ten wystawił sprzedającemu dokument transportowy stwierdzający, że towary zostały załadowane (konosament z adnotacją „on board”), sprzedający jest obowiązany dostarczyć kupującemu taki dokument. Analogicznie, po stronie kupującego pojawia się obowiązek udzielenia przewoźnikowi wyżej wymienionej instrukcji, jeżeli wynika to z uzgodnień stron. Omawiane tu elementy mogą nabierać szczególnego znaczenia w wypadkach, kiedy to strony umowy sprzedaży, bądź też podmiot trzeci (najczęściej bank) wymaga wystawienia morskiego listu przewozowego/świadectwa ładunkowego zawierającego przywoływany zapisek „on board”.

Dalsze zmiany reguł Incoterms

Dodatkowo Incoterms 2020 przewidują szereg pomniejszych zmian, które – jak już wskazywano uprzednio - służą najczęściej dodatkowej klaryfikacji i uwypukleniu zdarzeń i okoliczności, które stosowane mogły być już wcześniej, na gruncie Incoterms 2010 (np. ustalenie przez strony, że transport będzie się odbywał z wykorzystaniem ich własnych środków transportowych, a nie przy udziale podmiotu trzeciego – przewoźnika, chociażby przy zastosowaniu reguł FCA czy DAP).

Oficjalna publikacja ICC rozwiała natomiast wątpliwości, co do rzekomego usunięcia niektórych z dotychczasowych reguł takich jak DDP, FAS czy EXW. Nie nastąpiło również podzielenie reguły FCA na zasady tyczące się dostawy towarów dokonywanej drogą lądową oraz drogą morską. Odstąpiono także od formułowania całkowicie nowych rozwiązań i zastępowania reguł dotychczasowych zupełnie nowymi (pomijając kwestię przeobrażenia reguły DAT na DPU, przy czym w tym wypadku mamy de facto do czynienia ze zmianą jej określenia/nazwy). W szczególności ICC nie włączyło do swoich rozwiązań – pojawiającej się w niektórych zapowiedziach – reguły CNO (Cost and Insurance) mającej stanowić „wypełnienie” przestrzeni pomiędzy formułami FCA oraz CFR i CIF.

Podsumowanie

Reasumując, należy ponownie podkreślić, że zmiany wprowadzane przez Incoterms 2020 mają charakter typowo ewolucyjny, daleki od gwałtownych zmian i przeobrażeń w stosunku do formuł dotychczasowych, sprawdzonych i powszechnie stosowanych w praktyce handlowej. Rozwiązania przyjęte przez ICC należy w tym kontekście ocenić jednoznacznie pozytywnie. Efektem prac Międzynarodowej Izby Handlowej są bowiem mechanizmy stanowiące odzwierciedlenie głosu praktyków i ekspertów, uwzględniające zmiany na rynkach zaistniałe przez ostatnią dekadę. Z tego też powodu – jak również z uwagi na udoskonalone rozwiązania w zakresie sposobów prezentacji poszczególnych reguł – za wysoce wskazane i zalecane należy uznać zapoznanie się przez praktyków i zainteresowanych przedsiębiorców z oficjalnymi publikacjami ICC w omawianym zakresie.

Jednocześnie w przypadku sporów bądź istotnych wątpliwości wynikłych na gruncie zawieranych umów, także tych obejmujących swą treścią odwołania do reguł Incoterms, zarekomendować należy dokonanie szczegółowej analizy prawnej danego przypadku.

 

Radca prawny - Mateusz Romowicz

Współautorem jest aplikant radcowski Kamil Górczyński.

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autorzy pracują w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

Ruszają przetargi na S3 Szczecin-Troszyn

Czytaj więcej: Ruszają przetargi na S3 Szczecin-Troszyn

Ruszają przetargi na projekt i budowę drogi S3 od Szczecina do Troszyna - poinformowała w środę szczecińska GDDKiA. Odcinek jest niezbędny do ukończenia całej drogi S3 od Bałtyku do granicy z Czechami.

Do publikacji w dzienniku urzędowym UE zostały wysłane ogłoszenia o przetargach na zaprojektowanie i budowę drogi S3 na odcinku Świnoujście – Troszyn o długości 33 kilometrów - poinformowały służby prasowe Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. W ciągu najbliższych dni ogłoszenia o postępowaniach mają pojawić się na platformie zamówień publicznych Dyrekcji.

Odcinek drogi od Świnoujścia do Troszyna składa się z dwóch fragmentów objętych odrębnymi przetargami; Świnoujście-Dargobądz i Dargobądz-Troszyn. Oferty cenowe w przetargach powinny być znane pod koniec stycznia 2020 r. Kryteria oceny to cena (60 proc.), okres gwarancji (30 proc.) i skrócenie czasu na ukończenie z 39 miesięcy do 36 miesięcy (10 proc.). Na wykonanie projektów budowlanych i złożenie wniosku o Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej przewidziano 10 miesięcy od daty podpisania umowy.

Odcinek S3 Świnoujście-Troszyn jest niezbędny do ukończenia całej S3 od Bałtyku do granicy z Czechami. Wszystkie pozostałe fragmenty tej drogi już istnieją lub są w realizacji. Drogowcy podkreślają znaczenie gospodarcze tej części S3, która skomunikuje port morski i gazoport w Świnoujściu.

Droga ekspresowa na odcinku Świnoujście - Troszyn będzie rozpoczynała się od ronda, którego lokalizacja przewidziana jest na wylocie z tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Jest to również obszar terminalu promów morskich w Świnoujściu. Trasa będzie się kończyła na istniejącej obwodnicy Troszyna, Parłówka i Ostromic.

Nowa droga będzie posiadała po dwa pasy ruchu w każdą stronę. W zakres inwestycji wchodzi również budowa drugiego mostu na obwodnicy Wolina i estakady na obwodnicy Międzyzdrojów. Na przebiegu nowej trasy, która w większości będzie przebiegała w pobliżu drogi krajowej nr 3, powstanie łącznie siedem węzłów oraz miejsce obsługi podróżnych między Dargobądzem, a Wolinem. (PAP)

autor: Kacper Reszczyński

Źródło: PAP 

Obłędny Black Friday w Unity Line!

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Unity Line

Czytaj więcej: Obłędny Black Friday w Unity Line!

Podczas Czarnego Piątku, bilety na prom Skania i Polonia będzie można nabyć z rabatem 50%.  Promocji podlega cały cennik podstawowy przewoźnika (bez ofert specjalnych, takich jak pakiety, wycieczki czy karnety 10–przejazdowe). Aby obniżyć cenę biletu, wystarczy użyć kodu rabatowego: BF.

Co to znaczy, że promocji podlega cennik podstawowy? Za podróż zapłacą mniej zarówno pasażerowie piesi, jak i zmotoryzowani. Rabat będzie przysługiwał nie tylko kierowcy, ale także wszystkim osobom w pojeździe. Popłyniemy taniej  w obu kierunkach na linii Świnoujście – Ystad. Na czas rejsu warto zarezerwować wygodną kabinę – nie tylko dlatego, że na nią również obowiązuje kod rabatowy, ale przede wszystkim, by podczas podróży odpowiednio wypocząć.

Promocja dostępna będzie wyłącznie 29 listopada 2019 r. Rabat dotyczy wszystkich przejazdów, które odbędą się do 31 stycznia 2020 (z wyjątkiem okresu okołoświątecznego tj. 13.12.2019 – 14.01.2020). Chcąc go uzyskać możemy kupić bilet online poprzez stronę www.unityline.pl. Z promocji skorzystamy także kontaktując się telefonicznie z biurem obsługi klienta. Doradcy dostępni są pod numerem telefonu ów +48 91 88 02 909. Szczegóły oferty: www.unityline.pl

 

 

 

Konferencja o rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Szczecin

Czytaj więcej: Konferencja o rozwoju portów w Szczecinie i Świnoujściu

W dniach 27 i 28 listopada br. w Szczecinie odbywać się będzie trzecia edycja konferencji NaviRail.

Celem konferencji jest stworzenie dogodnych warunków dla wzrostu przeładunków, a co za tym idzie, rozwój portów w Szczecinie i Świnoujściu. Ich perspektywy wyznacza wiele czynników: sytuacja gospodarcza i decyzje rządu RP, polityka Unii Europejskiej i tempo realizacji korytarza transportowego na osi Północ-Południe Europy.

Organizator tegorocznej edycji NaviRail, Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa-Północ-Wschód, odwołuje się do idei Baltic Business Forum, które od 11 lat stowarzyszenie organizuje w Świnoujściu. Przesłaniem BBF jest bowiem wzmacnianie współpracy gospodarczej w Regionie ABC- Adriatyk, Bałtyk, Morze Czarne, zaś porty w Szczecinie i Świnoujściu tworzą jeden z wierzchołków tego trójkąta, zwanego też Trójmorzem.

W NaviRail wezmą udział praktycy i eksperci branży TSL- transport, spedycja, logistyka, przedstawiciele samorządów, administracji państwowej w tym Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

NaviRail odbywa się w dniach 27-28 listopada 2019 roku w Szczecinie, w Centrum Kultury Euroregionu Stara Rzeźnia.

Patronatu dla NaviRail udzieliło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwo Infrastruktury, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, Marszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego i Lubuskiego, Miasto Szczecin i Miasto Świnoujście.

 

ZMPSiŚ