TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Tunel w Świnoujściu wchodzi w etap robót budowlanych

Czytaj więcej: Tunel w Świnoujściu wchodzi w etap robót budowlanych

Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) dla budowy tunelu łączącego wyspy Uznam i Wolin w Świnoujściu. Decyzja ZRID posiada rygor natychmiastowej wykonalności, co daje wykonawcy możliwość niezwłocznego przystąpienia do prac budowlanych. Tym samym, po wielu latach oczekiwania, tunel w Świnoujściu przechodzi z fazy analiz, planów i projektów do realizacji robót budowlanych.

Inwestycja realizowana jest w ramach podpisanej we wrześniu 2018 r. umowy z konsorcjum firm PORR, Gulermak i Energopol Szczecin. Kontrakt o wartości 793 mln zł realizowany jest w formule projektuj i buduj. Zakończenie realizacji inwestycji planowane jest we wrześniu 2022 r. Inwestorem jest Miasto Świnoujście, które finansuje inwestycję, a GDDKiA pełni rolę inwestora zastępczego wspierając samorząd w prowadzeniu inwestycji. Projekt jest dofinansowany ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, kwota dofinansowania to 775,6 mln zł.

Nowy odcinek drogi będzie miał łączną długość 3,4 km, z czego niemal połowa pobiegnie przez jednorurowy tunel, z jedną jezdnią o dwóch pasach ruchu.

Pierwsze roboty budowlane

W ciągu najbliższego tygodnia wykonawcy zostanie przekazany plac budowy. W pierwszym etapie rozpocznie się sprawdzanie saperskie terenu inwestycji. Ruszą również wycinki drzew, a teren inwestycji zostanie wytyczony geodezyjnie. Z początkiem 2020 r. ruszą zasadnicze roboty związane z wykonywaniem szybu startowego tunelu po stronie wyspy Uznam. Tunel będzie składał się z trzech części: wykonanej w murach oporowych o długości 475 m, metodą odkrywkową o długości 295 m oraz zasadniczej części drążonej o długości 1,48 km.

Drążenie tunelu z komory startowej położonej po stronie wyspy Uznam będzie wykonywała maszyna drążąca (TBM) o długości 100 metrów, której tarcza będzie miała średnicę 13,5 metra. Maszyna TBM będzie zostawiała za sobą gotowy tunel złożony z prefabrykowanych elementów. Samo drążenie będzie trwało kilka miesięcy, w sierpniu 2021 r. maszyna powinna przebić się do szybu końcowego położonego na wyspie Wolin. Następnie zostanie zdemontowana.

Droga w tunelu

W wydrążonym tunelu niezbędne będzie wykonanie drogi wraz ze wszystkimi elementami potrzebnymi do jej funkcjonowania. Powstanie jezdnia wraz z położoną poniżej galerią ewakuacyjną. Zejścia z poziomu tunelu do galerii ewakuacyjnej będą wychodziły poza rurę tunelu i będą wykonywane metodą mrożenia gruntu. Bardzo ważne będą również urządzenia wentylacyjne i systemy bezpieczeństwa. Do funkcjonowania tunelu konieczny jest układ dróg dojazdowych. Po stronie wyspy Uznam zlokalizowany będzie budynek, z którego tunel będzie zarządzany. Zgodnie z kontraktem, we wrześniu 2022 r. wszystkie roboty powinny zostać zakończone i kierowcy powinni zacząć korzystać z tunelu łączącego Świnoujście z resztą Polski.

 

Ministerstwo Infrastruktury

Grupa Cedrob zainwestuje 100 milionów w budowę mroźni w Porcie Gdańsk

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Grupa Cedrob zainwestuje 100 milionów w budowę mroźni w Porcie Gdańsk

Wydarzeniem pierwszego dnia Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa było podpisanie przez Cedrob Porty Sp. z o.o. i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. umowy przedwstępnej na budowę mroźni wysokiego składowania. To strategiczna inwestycja, na którą Grupa Cedrob, polski lider sektora mięsnego, przeznacza 100 milionów zł.

Dziś umowę przedwstępną w tej sprawie podpisały zarządy spółek Cedrob Porty Sp. z o.o. i Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Na uroczystości obecni byli minister inwestycji, finansów i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz Grzegorz Witkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Spółka Cedrob Porty wybuduje mroźnię na terenie należącym do Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Obiekt o pojemności ok. 30 tys. palet zlokalizowany będzie w pobliżu DCT Gdańsk S.A., który jest największym terminalem kontenerowym na Bałtyku i w relacjach euro-azjatyckich głównym hubem przeładunkowym dla Europy Środkowo-Wschodniej oraz Skandynawii. Budżet przedsięwzięcia to minimum 100 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na drugą połowę 2021 roku.

W nowoczesnej i w pełni zautomatyzowanej chłodni będzie składowane mięso przeznaczone na eksport. Zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych pozwoli na optymalne wykorzystanie przestrzeni, podniesienie wydajności i uzyskanie wysokiej konkurencyjności. Wszystkie operacje na terenie chłodni będą wykonywane 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu z możliwością załadunku i wyładunku dużej liczby kontenerów. Budowa własnej chłodni w Porcie Gdańsk usprawni transport mięsa do zagranicznych kontrahentów Grupy Cedrob i pozwoli jeszcze bardziej zwiększyć produkcję. Ale inwestycja jest ważna dla całej branży spożywczej - docelowo chłodnia Cedrob Porty będzie obsługiwać także zewnętrznych producentów.

Eksport i inwestycje to dwa główne filary planu rozwojowego Grupy Cedrob. Krajowy potentat branży mięsnej z roku na rok zwiększa sprzedaż za granicę. Dziś produkty Grupy Cedrob dostępne są na ponad 60 rynkach, a łączne przychody z eksportu wyniosły w 2018 roku ponad 1 mld zł. Dynamiczny rozwój i rekordowe wyniki sprzedaży udało się uzyskać dzięki przemyślanej strategii inwestycyjnej. Tylko w zeszłym roku wartość nakładów inwestycyjnych wyniosła 310 mln zł, a w ciągu ostatnich sześciu lat aż 884 mln zł.

Port Gdańsk to ważny międzynarodowy węzeł komunikacyjny. Gdański terminal DCT obsługuje największe statki kontenerowe i plasuje się na świecie w pierwszej trójce terminali pod względem liczby kontenerów przeładowywanych podczas zawinięcia oceanicznej jednostki do portu. Co roku Port Gdańsk poprawia swoje rekordy przeładunku: w I półroczu 2019 r. przeładowano w nim ponad 27 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 9% w stosunku do analogicznego okresu w roku 2018.

Grupa Cedrob jest największym polskim producentem mięsa, liderem w produkcji drobiu i trzody chlewnej oraz uznanym producentem wędlin. Posiada 28-letnie doświadczenie w branży, które jest gwarancją wysokiej jakości produkcji. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii zrównoważonego rozwoju, firma jest dziś globalnym dostawcą żywności. Eksportuje swoje produkty na ponad 60 rynków na całym świecie.

 

Port Gdańsk 

Otwarcie Magazynu Wysokiego Składowania w Centrum Logistycznym Portu Gdynia

Czytaj więcej: Otwarcie Magazynu Wysokiego Składowania w Centrum Logistycznym Portu Gdynia

Nowoczesny magazyn wysokiego składowania jest jednym z kluczowych elementów Intermodalnego Centrum Logistycznego w Porcie Zachodnim. Zarząd Morskiego Portu Gdynia mając na uwadze stale rosnące wymagania rynku, szczególnie w obszarze zaplecza logistyczno- magazynowego z powodzenie zakończył wszystkie prace budowlane. Jest to pierwszy z czterech przewidzianych do realizacji tego typu magazynów w Porcie Gdynia, który już w momencie budowania znalazł najemcę.

Uroczystego otwarcia dokonali: Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia – Pan Adam Meller, Minister – członek Rady Ministrów Pan Michał Woś, Ambasador Zambii w Berlinie Anthony Mukwita, Prezes Fundacji Pomocy Humanitarnej Redemtoris Missio – Justyna Janiec – Palczewska.

- Nasza strategiczna inwestycja, czyli Port Zewnętrzny wymaga stworzenia odpowiedniego otoczenia, dzięki któremu możliwa będzie sprawna obsługa towarów. Zwiększone możliwości przeładunkowe to szansa ale również wyzwanie, dlatego tak ważne jest aby już dzisiaj tworzyć dogodne warunki do dalszego rozwoju – komentuje Adam Meller – Prezes ZMPG S.A.

- Otwarty magazyn jest pierwszym z czterech tego typu i stanowić będzie jeden z kluczowych elementów Intermodalnego Centrum Logistycznego. Na terenie o powierzchni 30.000 m2 oprócz magazynów powstaną również place składowe oraz niezbędna infrastruktura drogowa i kolejowa. Inwestycje w tym rejonie Portu bezpośrednio wpisują się w Strategię Portu Gdynia 2027. Naszym celem jest stworzenie dogodnych warunków dla rozwoju Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T). – mówi Wiceprezes Zarządu ZMPG S.A. Grzegorz Dyrmo.

Magazyn o wysokości użytkowej 10,5 m, jest przeznaczony do składowania wysoko przetworzonych towarów drobnicowych w opakowaniach. Prowadzone usługi logistyczne związane będą z magazynowaniem, przyjęciem, składowaniem, kompletacją i konfekcjonowaniem oraz wydawaniem zapasów w systemie cross-dockingu. Podzielony wewnątrz na cztery komory magazynowe o powierzchni od 2500 - 4000 m kw. każda komora, zostanie dostosowana do wymiarów regałów ramowych paletowych z zapewnieniem szerokości korytarza roboczego dla urządzeń transportowych – wózków podnośnikowych z wysuwanymi masztami. Konstrukcja dachowa obiektu jest przystosowana do instalacji fotowoltaicznej na całej powierzchni dachu.

Uroczyste otwarcie połączone zostało z transportem pomocy humanitarnej do Zambii, organizowanej przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Agencję Rezerw Materiałowych i Fundację Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”. 22 tony asortymentu medycznego wyruszyły drogą morską z Portu Gdynia do Zambii, z przeznaczeniem do 18 placówek medycznych, prowadzonych przez polskich misjonarzy.

- To bardzo ważny i symboliczny dzień. Oddanie nowego obiektu w gdyńskim porcie pokazuje, że Polska się rozwija. Pierwszym transportem obsługiwanym w nowym magazynie są kontenery z największą w historii polskiego rządu rzeczową pomocą humanitarną. 22 tony sprzętu medycznego dla 18 placówek medycznych prowadzonych przez polskich misjonarzy w Zambii będzie służyło blisko 200 tys. osób potrzebujących pomocy. Symboliczny dzień, dlatego że polska filozofia pomocy na miejscu, wpisująca się w nasz interes narodowy, jest możliwa dzięki tak dobremu rozwojowi gospodarczemu naszego kraju. Pomagając na miejscu nie tylko realizujemy nasz obowiązek wsparcia dla potrzebujących, ale też zmniejszamy presję migracyjną na Europę – mówi Michał Woś, Minister – Członek Rady Ministrów.

Otwarty magazyn gotowy jest do obsługi kolejnych transportów z pomocą humanitarną.

 

Port Gdynia 

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podpisał porozumienie o współpracy z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. podpisał porozumienie o współpracy z Muzeum II Wojny Światowej...

Uroczyste złożenie podpisów miało miejsce 30 września 2019 roku w siedzibie Muzeum. Wzięli w nim udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku dr Karol Nawrocki, oraz Prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A. Łukasz Greinke.

Na mocy porozumienia, strony zobowiązały się do wspólnej promocji budowy Portu Centralnego, oraz Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 - Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Prezes Zarządu Portu Gdańsk podkreślił szanse, jakie daje sąsiedztwo inwestycji:

"Na pierwszym spotkaniu, gdy rozłożyliśmy obie mapy i zobaczyliśmy, że te dwie inwestycje na siebie nie zachodzą, a mogą się bardzo doskonale uzupełniać - szybko zrozumieliśmy, że tak właśnie powinno być. Ta infrastruktura, którą budujemy, aby obsługiwać ruch pasażerski, powinna zostać wykorzystana przy promocji MIIWŚ i filii, która będzie znajdowała się na Westerplatte i będzie naturalnym miejscem, do którego będą pasażerowie przybywali".

Zarząd Portu oraz Muzeum podejmą się szeregu wspólnych działań w zakresie promocji, takich jak prowadzenie wspólnych wykładów, wystaw czy organizowanie wizyt studyjnych.

"To jest najważniejsze dla nas historyków i muzealników, ale także w sensie biznesowym i turystycznym. Kwestie biznesowe ważne są dla Portu Gdańskiego a turystyczne i dla nas i dla samego Miasta Gdańska i dla Polski. Według danych Gdańskiej Organizacji Turystycznej z 3 100 000 turystów i odwiedzających Gdańsk w zeszłym roku największa ich liczba trafiła na Molo w Brzeźnie, ale drugie miejsce w tym rankingu zajmuje Westerplatte z pułapem 14,4%. Miejsce 5 zajmuje MIIWŚ z 10% wskaźnikiem. To pokazuje, że przy tej współpracy - synergii w tych trzech zakresach - memoratywnym, muzealnym ale też turystycznym uda nam się prawdopodobnie w ciągu liku lat stworzyć największą atrakcję turystyczną w Gdańsku, a być może w Polsce" - dr Karol Nawrocki, Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

 

Port Gdańsk 

Podatki marynarskie: dochody marynarza, a przedawnienie zobowiązań podatkowych

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Różne

Czytaj więcej: Podatki marynarskie: dochody marynarza, a przedawnienie zobowiązań podatkowych

Z uwagi na fakt, iż na przestrzeni ostatnich miesięcy Urzędy Skarbowe zaczęły lawinowo wzywać marynarzy do złożenia zeznań PIT lub korekt PIT, w których marynarze zgodnie z prawem skorzystali z ulgi abolicyjnej (lata 2014-2015 – Norwegia lub Singapur), wielu marynarzy skierowało do Kancelarii pytania o to do kiedy aparat skarbowy w Polsce ma prawo weryfikować poprawność złożonych zeznań PIT.

Zgodnie z art. 5 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie oraz w miejscu określonych w przepisach prawa podatkowego. Warto zauważyć, iż w niektórych przypadkach można skorzystać z ulg „zerujących” całkowicie zobowiązanie podatkowe np. ulga abolicyjna.

W przypadku marynarzy korzystających z ulgi abolicyjnej w Polsce rozliczenie to następuje w zeznaniu rocznym w roku następującym po roku podatkowym, w którym zostały uzyskane dochody objęte ulgą abolicyjną np. dochody z Norwegii uzyskane w roku 2014 podlegały rozliczeniu w zeznaniu rocznym w roku 2015 tj. do 30.04.2015, tak więc przedawnią się z dniem 31.12.2020 roku.

Powyższe jest również ważne z uwagi na problemy interpretacyjne w 2019, które dotyczą daty obowiązywania przepisów wprowadzonych Konwencją MLI w odniesieniu do pracy polskich marynarzy u brytyjskich, japońskich i nowozelandzkich armatorów o czym wielokrotnie pisaliśmy. Rok podatkowy 2019 przedawni się dnia 31.12.2025 roku.

Przedawnienie jest jedną z podstawowych i zarazem kluczowych instytucji prawa podatkowego, gdyż prowadzi do wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wobec Skarbu Państwa po upływie określonego prawem terminu (czasu) pomimo, iż nie zostało uiszczone przez podatnika.

Z powyższego wynika, iż po upływie zakreślonego przepisami terminu przedawnienia, podatnik nie ma obowiązku zapłaty podatku. Uwagi wymaga fakt, że organy podatkowe, po upływie terminu przedawnienia, nie mają prawa dochodzić zapłaty przedawnionego podatku w żadnym trybie przymusowym, a urzędnicy skarbowi mają z kolei obowiązek, z urzędu, uwzględnić upływ terminu przedawnienia.

Terminy przedawnienia w polskim prawie podatkowym

Zobowiązanie podatkowe nie powstaje w sytuacji, gdy decyzja ustalająca wysokość tego zobowiązania została doręczona po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Należy mieć na uwadze, że ww. przedawnienie jest możliwe tylko i wyłącznie w stosunku do zobowiązań podatkowych, które nie powstają z mocy prawa. Do powstania takiego zobowiązania podatkowego konieczne jest doręczenie podatnikowi przez organ podatkowy decyzji ustalającej wysokość zobowiązania wobec organu podatkowego np. w przypadku podatku od nieruchomości, podatku od spadku i darowizn.

Z kolei w przypadku dochodów uzyskiwanych przez marynarzy z pracy na rzecz zagranicznych armatorów, zgodnie z art. 70 § 1 ordynacji podatkowej zobowiązanie podatkowe (jeżeli w ogóle powstanie) przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wyżej zakreślony termin przedawnienia dotyczy zobowiązań podatkowych powstających z mocy prawa np. w zakresie rozliczeń PIT z tytułu dochodów uzyskanych z pracy najemnej zagranicą.

W praktyce oznacza to, że podatnik musi odczekać prawie 6 lat do przedawnienia zobowiązania podatkowego np. w przypadku roku podatkowego 2013 przedawnienie tego roku nastąpi 31.12.2019 roku.

Z uwagi na powyższe marynarze korzystający z ulgi abolicyjnej w PIT-36 za rok 2014, który to PIT został rozliczony w 2015 muszą liczyć się z tym, iż ewentualna weryfikacja prawidłowości rozliczenia tego zeznania podatkowego nastąpić może do 31.12.2020 roku. Na marginesie należy zauważyć, iż termin ten dotyczy również tych marynarzy, którzy w ogóle nie rozliczyli się za rok 2014 z zastosowaniem ulgi abolicyjnej pomimo spoczywającego na nich obowiązku w tym zakresie.

Należy podkreślić, iż termin przedawnienia ma charakter materialnoprawny, co oznacza, że termin ten nie może być przedłużony lub odroczony przez organy podatkowe np. w drodze decyzji podatkowej.

Co więcej, organy podatkowe nie stwierdzają w formie decyzji przedawnienia zobowiązania podatkowego, jednakże w razie wystąpienia tego faktu w trakcie postępowania podatkowego, niezależnie od tego na którym jest ono etapie, powinny wydać decyzję o umorzeniu postępowania z uwagi na fakt, iż przedawnione zobowiązanie podatkowe po prostu wygasło i nie może być przedmiotem kontroli.

Wydłużenie terminu przedawnienia

Do wydłużenia terminu przedawnienia dochodzi na skutek zdarzeń określonych ustawowo poprzez zawieszenie lub przerwanie jego biegu.

Bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu np. w sytuacji wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, wniesienia żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa; doręczenia postanowienia o przyjęciu zabezpieczenia wykonania zobowiązania wynikającego z decyzji organu podatkowego.

W praktyce organy podatkowe często korzystają z możliwości zawieszenia biegu terminu przedawnienia na skutek wszczęcia postępowania w sprawie karnoskarbowej, niekoniecznie mając ku temu faktyczne podstawy przeciwko danemu podatnikowi z obawy, iż nie zdążą na czas doprowadzić toczącego się postępowania podatkowego do etapu sądowo-administracyjnego.

Uwagi wymaga fakt, iż bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się, a po zawieszeniu biegnie dalej, od dnia następującego po dniu: 

1. Doręczenia organowi podatkowemu odpisu orzeczenia sądu administracyjnego ze stwierdzeniem jego prawomocności, 

2. Prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,

3. Wygaśnięcia decyzji o zabezpieczeniu zakończenia postępowania zabezpieczającego w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,

4. Uprawomocnienia się orzeczenia sądu powszechnego w sprawie ustalenia istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

Należy również pamiętać, że brak złożenia zeznania podatkowego przez marynarza oraz jednoczesne powzięcie przez Urząd Skarbowy informacji o konieczności złożenia przez podatnika zeznania podatkowego skutkuje zarówno wszczęciem postępowania podatkowego (bez przeprowadzenia czynności sprawdzających) oraz ewentualnym wymiarem podatku, jak i możliwością wszczęcia postępowania karnoskarbowego za popełnione przestępstwo skarbowe.

Natomiast warto zauważyć, iż niezłożenie w Polsce zeznania rocznego w terminie kwalifikowane jest jako wykroczenie skarbowe.

W obu tych przypadkach może dojść do zawieszenia biegu terminu przedawnienia z uwagi na ewentualne wszczęcie postępowania karnoskarbowego.

Wpływ egzekucji na przedawnienie zobowiązań podatkowych

W niektórych przypadkach organy podatkowe dysponują instrumentami, które umożliwiają im znaczące wydłużenie okresu 5 lat na ściągnięcie podatków. Takim sposobem jest m.in. wykorzystywanie rygoru natychmiastowej wykonalności.

Decyzje nakładające na podatnika obowiązek uiszczenia podatku podlegają wykonaniu dopiero wtedy, gdy staną się ostateczne tzn., gdy Izba Skarbowa podtrzyma decyzję Urzędu Skarbowego lub zmieni ją na niekorzyść podatnika. W wielu przypadkach podatnicy nie mają świadomości, iż w przypadku wydania decyzji przez Izbę Skarbową, należy uregulować wynikające z niej zobowiązanie podatkowe. Podatnik może oczywiście wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w zakreślonym ustawowo terminie, ale nie wstrzymuje to obowiązku zapłaty podatku wynikającego z decyzji Izby Skarbowej.

Niestety bardzo często decyzje podatkowe, które są wydawane tuż przed upływem terminu przedawnienia podatku opatrywane są rygorem natychmiastowej wykonalności, co jest dopuszczalne, jeżeli istnieją uzasadnione obawy, że zobowiązanie podatkowe nie zostanie w przyszłości zaspokojone przez podatnika.

Nadanie decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności umożliwia organom podatkowym wszczęcie postępowania egzekucyjnego w przypadku, gdy podatnik dobrowolnie nie uiści należnego zobowiązania podatkowego. Zgodnie z art. 70 par 4 ordynacji podatkowej działania egzekucyjne czasami znacząco wydłużają termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony, powoduje przerwanie biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego. Po przerwaniu termin ten biegnie na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny, tak więc liczy się go od tej chwili od początku.

Co więcej, bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania każdego środka egzekucyjnego przez organ podatkowy, tak więc może dojść do wielokrotnego przerwania terminu przedawnienia.

Problem ten był również przedmiotem rozważań Trybunału Konstytucyjnego, który w orzeczeniu z 21 czerwca 2011 (P 26/10) uznał, że przepis ordynacji podatkowej umożliwiający wielokrotne stosowanie środków egzekucyjnych, przez co w niektórych przypadkach zaległości podatkowe mogą się nigdy nie przedawnić, jest zgodny z konstytucją. W uzasadnieniu Trybunał Konstytucyjny przedstawił swoje stawisko powołując się na konstytucyjną zasadę powszechnego obowiązku ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych. Wyżej przytoczone orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego sankcjonuje postępowanie organów podatkowych, które wielokrotnie wykorzystują środki egzekucyjne, aby nie dopuścić do przedawnienia zobowiązania podatkowego, które nie zostały uregulowane przez podatnika.

Prawo do zwrotu nadpłaty, a przedawnienie

Należy zauważyć, iż przedawnieniu podlegają nie tylko zobowiązania podatkowe podatnika względem organów podatkowych, ale również prawo podatnika do dochodzenia i zwrotu od organów podatkowych nadpłaconego podatku. Podatnik ma prawo dochodzić nadpłaty tylko za okresy nieprzedawnione. Po upływie terminu przedawnienia danego zobowiązania podatkowego, prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wygasa zgodnie z ww. zasadami. Z uwagi na powyższe marynarze, którzy np. nadpłacili podatek w roku 2012 nie mogą już wnosić o jego zwrot z uwagi na przedawnienie ww. roku podatkowego.

Warto zauważyć, iż nadpłata w podatku wynikająca wprost z deklaracji podatkowej na podatek dochodowy np. zaliczki podatkowe zapłacone w roku podatkowym są wyższe, niż podatek do zapłaty za dany rok, podatnik powinien otrzymać jej zwrot w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego bez konieczności składania dodatkowych wniosków w tym zakresie, co w praktyce wygląda dużo bardziej skomplikowanie i wszelkie nadpłaty zaliczek lub podatku są przedmiotem kilkuletnich batalii z organami podatkowymi.

Powyższa kwestia może z kolei mieć duże znaczenie dla tych marynarzy, którzy wpłacali comiesięczne zaliczki na poczet PIT za dany rok, a organ podatkowych może nie chcieć zwrócić im wpłaconych zaliczek odmawiając bezzasadnie prawa do ulgi abolicyjnej.

Podsumowanie

Reasumując, okresy przedawnienia zobowiązań podatkowych w Polsce są relatywnie długie, szczególnie w kontekście często zmieniających się linii interpretacyjnych. Taka sytuacja może budzić uzasadnione obawy wśród podatników. Marynarze korzystający z prawa do ulgi abolicyjnej muszą pamiętać, iż prawidłowość zastosowania ulgi abolicyjnej w ich rozliczeniach podatkowych może być przedmiotem kontroli ze strony organów podatkowych do czasu upływu terminu przedawnienia, czyli z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności (rozliczenia) podatku. Rok podatkowy 2019 przedawni się dopiero 31.12.2025 roku.

Jak już wielokrotnie wskazywałem, warto dysponować indywidualną interpretacją prawa podatkowego, która do czasu zmiany przepisów prawa podatkowego, zmiany indywidualnej interpretacji lub upływu okresu przedawnienia znacząco wzmocni pozycję marynarza w przypadku ewentualnego wezwania ze strony Urzędu Skarbowego. Oczywiście ww. interpretacja jest na tyle przydatna na ile zostanie prawidłowo skonstruowana.

Zespół Kancelarii obsługuje marynarzy na terenie całej Polski w zakresie reprezentacji marynarzy przed organami podatkowymi, w zakresie rozliczeń podatkowych oraz w wielu innych sprawach. W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

 

Radca prawny - Mateusz Romowicz

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autor jest radcą prawnym w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.