TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Umowa Sprzedaży PŻB w kwietniu

  • Kategoria: PŻB

Czytaj więcej: Umowa Sprzedaży PŻB w kwietniu Dziś mija termin wyłączności negocjacyjnej przyznany Konsorcjum Polen Line, a nie termin zakończenia procesu prywatyzacyjnego PŻB. Jako, że parafowanie wstępnego projektu umowy miało miejsce 31 stycznia 2012 r., a związki zawodowe uzgodniły z inwestorem tzw. pakiet socjalny, nic nie stoi na przeszkodzie, by ewentualne podpisanie umowy sprzedaży akcji PŻB miało miejsce po tym terminie.    Aktualnie redagujemy zapisy projektu umowy sprzedaży akcji PŻB. Następnie, po skompletowaniu wszystkich załączników do projektu umowy, będziemy oczekiwali na wpłatę przez inwestora kwoty za zbywany pakiet akcji Skarbu Państwa na konto MSP. Po dokonaniu wpłaty będzie możliwość podpisania przez strony umowy sprzedaży. Chcielibyśmy podpisać umowę sprzedaży z inwestorem jeszcze w kwietniu.

Magdalena Kobos rzeczniczka z-ca dyrektora Biuro Ministra Ministerstwo Skarbu Państwa

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji "Gazeli Biznesu"

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Port Gdańsk

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji Komisja konkursowa XII Edycji rankingu "Gazele Biznesu 2011" doceniła efekty ostatnich trzech lat pracy Spółki Akcyjnej Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. W kategorii małych i średnich firm, gdańska spółka portowa - zarządzająca obszarem ponad 5 tysięcy hektarów terenu między Wisłą Śmiałą i Martwą Wisłą - wykazała się dynamiką rozwoju, jak oceniła obiektywna kapituła, zasługującą na wyróżnienie. Weryfikację wyników finansowych, realizowaną przez dzienniki ekonomiczne szwedzkiej "Bonnier Press Group", prowadził w Polsce "PULS BIZNESU". Partnerem strategicznym rankingu był oferujący Finanse z zasadami "Kredyt Bank".

Janusz Kasprowicz
Rzecznik Prasowy ZMPG SA

Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji Czytaj więcej: Zarząd Morskiego Portu Gdańsk SA w XII Edycji

 

   
 

 
 
  

Pojazdy nienormatywne tylko nocą…

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: CSL

Czytaj więcej: Pojazdy nienormatywne tylko nocą…Mając na uwadze wszystkie aspekty dotyczące zachowania szczególnego bezpieczeństwa przy przejeździe pojazdów nienormatywnych (tj. uwzględnienie lokalnych inwestycji związanych ze zmianą infrastruktury drogowej np. "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie, polegająca na przebudowie ul. Struga, od ul. Jasnej do ul. Pomorskiej, która powoduje zwiększenie natężenia ruchu drogowego – generowanie ruchu przez osiedla Czytaj więcej: Pojazdy nienormatywne tylko nocą…mieszkaniowe i obiekty handlowo - usługowe, komunikację zbiorową oraz tworzenie się zatorów na obiektach inżynierskich) jak i zmniejszenie degradacji dróg i obiektów inżynierskich podaje jako jeden z warunków koniecznych, że przejazd pojazdu nienormatywnego musi być wykonany w godzinach nocnych tj. od 2300 do 500 (przejazd w godzinach dziennych stwarzałby dodatkowe niebezpieczeństwo dla ruchu Czytaj więcej: Pojazdy nienormatywne tylko nocą…pojazdów i pieszych - bez względu na wielkość przekroczonych norm) – czytamy w piśmie przesłanym przez Mariusza Kądziołka, wiceprezydenta Szczecina do Jana Gackowskiego. Prezydenta Zarządu Północnego Związku Pracodawców ul. Kolumba 86 70-035 Szczecin w sprawie przeszkód w rozwoju branży transportowej.
Na ten temat odbywa się w Szczecinie specjalna konferencja.

Pojazdy nienormatywne tylko nocą…

Mając na uwadze wszystkie aspekty dotyczące zachowania szczególnego bezpieczeństwa przy przejeździe pojazdów nienormatywnych (tj. uwzględnienie lokalnych inwestycji związanych ze zmianą infrastruktury drogowej np. "Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie, polegająca na przebudowie ul. Struga, od ul. Jasnej do ul. Pomorskiej, która powoduje zwiększenie natężenia ruchu drogowego – generowanie ruchu przez osiedla mieszkaniowe i obiekty handlowo - usługowe, komunikację zbiorową oraz tworzenie się zatorów na obiektach inżynierskich) jak i zmniejszenie degradacji dróg i obiektów inżynierskich podaje jako jeden z warunków koniecznych, że przejazd pojazdu nienormatywnego musi być wykonany w godzinach nocnych tj. od 2300 do 500 (przejazd w godzinach dziennych stwarzałby dodatkowe niebezpieczeństwo dla ruchu pojazdów i pieszych - bez względu na wielkość przekroczonych norm) – czytamy w piśmie przesłanym przez Mariusza Kądziołka, wiceprezydenta Szczecina do Jana Gackowskiego. Prezydenta Zarządu Północnego Związku Pracodawców ul. Kolumba 86 70-035 Szczecin w sprawie przeszkód w rozwoju branży transportowej.
Na ten temat odbywa się w Szczecinie specjalna konferencja.

Prezydent Wojciech Szczurek Menedżerem Regionu

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Gdynia

Czytaj więcej: Prezydent Wojciech Szczurek Menedżerem RegionuPrezydent Gdyni Wojciech Szczurek zajął 1 miejsce w rankingu „Samorządowy Menedżer Regionu 2011” w województwie pomorskim.
Plebiscyt był częścią VII edycji rankingu „Filary Polskiej Gospodarki 2011”, prowadzonego przez redakcję dziennika „Puls Biznesu” i agencję badawczą TNS Pentor. Liderów spośród gmin w danym województwie wskazali samorządowcy. Pod uwagę brano m.in. takie kryteria, jak: tempo rozwoju, pozyskanie pieniędzy unijnych, wspieranie przedsiębiorców działających na terenie danej gminy, konsolidacja społeczności lokalnej.

"Kanał Odra - Dunajec"

Czytaj więcej: Nareszcie... W sobotę podczas sejmowych obrad zapadły decyzje o realizacji projektu długo oczekiwanego przedsięwzięcia "Kanał Odra - Dunajec"... Więcej informacji na stronie:   http://pl.wikipedia.org/wiki/Kana%C5%82_Odra-Dunaj-%C5%81aba

To połączenie śródlądowych dróg wodnych pozwoli statkom śródlądowym dotrzeć z Hamburga, Rotterdamu czy Szczecina aż do Czorsztyna...

Na załączonej fotografii statek szkolny Technikum Żęglugi Śródlądowej w Nakle "W. Łokietek", z którego obserwowane będą postępy w pracach oraz jednostka naukowo badawcza Akademii Morskiej w Szczecinie "Hudrograf XXI", na której studenci specjalności Żegluga Śródlądowa wykonają pomiary batymetryczne nowej śródlądowej drogi wodnej...

Tekst i zdjęcie: Jacek Trojanowski