TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Gdańsk szuka pirata!

  • Kategoria: Gdańsk

Czytaj więcej: Gdańsk szuka pirata!Pirat Gdański to marka sama w sobie. Dlatego Gdańsk znów chce mieć własnego korsarza - roześmianego, potrafiącego zjednać serca zarówno zwykłych ludzi, jak i wielkich polityków. By go odnaleźć, prezydent Gdańska Paweł Adamowicz ogłasza konkurs na pełnienie funkcji społecznej Pirata Gdańskiego. Kandydaci mogą się zgłaszać do końca marca.

Do dziś na myśl o Piracie Gdańskim przywołujemy sylwetkę nieżyjącego od sierpnia 2010 roku Andrzeja Sulewskiego. Uśmiechniętego, z korsarskim wąsem, przepaską na oku, cierpliwie pozującego do tysięcy pamiątkowych zdjęć.

Jako pirat Andrzej Sulewski przez dwadzieścia lat pojawiał się na ulicach Gdańska we wzmożonym okresie ruchu turystycznego, przy okazji ciekawych wydarzeń, a nawet na zagranicznych targach promujących nasze miasto.

- Zależy nam, by jego następca był równie miły, kulturalny i sympatyczny. Bo Pirat Gdański to nasz znak, rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale i na świecie – podkreśla Paweł Adamowicz, prezydent Gdańsk.

W regulaminie konkursu czytamy, że Pirat Gdański nabędzie prawo do oficjalnego reprezentowania miasta Gdańska podczas ważnych wydarzeń promocyjnych wskazanych przez miasto, a w okresie wzmożonego ruchu turystycznego, na miarę możliwości ma starać się dodawać kolorytu przestrzeni publicznej Głównego Miasta. Funkcje ma pełnić społecznie. Miasto pokrywać będzie koszty zleconych wyjazdów.

Do konkursu na Pirata Gdańskiego mogą przystąpić osoby spełniające następujące warunki: są pełnoletnie, mieszkają na terenie Gdańska, orientują się w historii Gdańska i sprawach bieżących miasta, posiadają wysoką kulturę osobistą i odpowiednia prezencję, mają tzw. koncepcję sprawowania funkcji (pomysł na siebie), łatwo nawiązują kontakty, mile widziana będzie znajomość podstawowych zwrotów w językach obcych, posiadają nieposzlakowaną opinię.

Nowego Pirata wyłoni specjalnie powołana kapituła. Poznamy go jeszcze przed rozpoczęciem letniego sezonu turystycznego. Przejdzie on wówczas korsarski chrzest.

M/s „Szczecin” ochrzczony

  • Kategoria: PŻM

Czytaj więcej: M/s „Szczecin” ochrzczonyPrzypomnijmy, 14 marca, o godz. 15 lt. (8.00 czasu polskiego), w stoczni Xingang w Tianjin (Chiny) odbyły się uroczystości, chrztu i przekazania Polskiej Żegludze Morskiej statku m/s SZCZECIN. W obecności prezydenta Szczecina Piotra Krzystka, marszałka województwa zachodniopomorskiego Olgierda Geblewicza oraz przedstawicieli armatora i stoczni, nazwę jednostce nadała Teresa Kołogrecka-Bajek, nauczycielka chemii ze szczecińskiego II LO, wybrana w plebiscycie przez mieszkańców miasta. Butelka rozbiła się za pierwszym razem, co dobrze wróży statkowi i jego załogom. M/s SZCZECIN jest już piętnastą jednostką z serii statków o nośności 37600 dwt. budowanych przez stocznię Xingang dla PŻM od 2005 roku. Jest jednocześnie pierwszym masowcem z nowej serii czterech statków tej samej wielkości zakontraktowanych w Tianjin. Pozostałe trzy statki z tej kontynuacji (m/s Koszalin, m/s Gdynia i m/s Puck) będą sukcesywnie przekazywane do eksploatacji w najbliższych miesiącach.

Czytaj więcej: M/s „Szczecin” ochrzczonyM/s SZCZECIN ma 190 metrów długości, 28,5 metra szerokości oraz 10,4 zanurzenia. W swój pierwszy rejs m/s SZCZECIN pod dowództwem szczecinianina kpt.ż.w. Wiesława Cholewy wyruszy w przyszłym tygodniu. Pierwszym portem, jaki odwiedzi m/s „Szczecin” będzie Groote Eylandt znajdujący się na wyspie, leżącej w pobliżu północnych wybrzeży Australii. Na wyspie tej znajdują bogate złoża rudy manganu i ten właśnie ładunek weźmie statek. Po opuszczeniu Groote Eylandt m/s SZCZECIN popłynie do Durbanu w RPA, gdzie również doładuje rudę lub też bezpośrednio, płynąc dookoła Afryki weźmie kurs na Świnoujście.

Czytaj więcej: M/s „Szczecin” ochrzczonyW polskim porcie statek spodziewany jest pod koniec maja. Po oddaniu części ładunku w Świnoujściu m/s SZCZECIN prawdopodobnie wpłynie również do portu macierzystego Polskiej Żeglugi Morskiej, czyli do Szczecina.

Doradca dyrektora naczelnego PŻM Krzysztof Gogol

Arkadiusz Świech z Finomaru: - Przeszkodą – zaniedbania prawne…

Morza i Oceany: - Jak upłynął 2011 rok dla firmy stoczniowej?

Czytaj więcej: Arkadiusz Świech z Finomaru: - Przeszkodą – zaniedbania prawne…Arkadiusz Świech, z-ca dyrektora ds. handlowych w stoczniowej firmie Finomar: - Rok 2011 upłynął pozytywnie dla grupy Finomaru pod względem realizacji kontraktów. Jest zysk, są obroty (wystarczające), rok 2012 zapowiada się pozytywnie, choć istnieje bardzo wiele zagrożeń, głównie ze strony przepisów prawnych, generowanych przez "Władzę".

Morza i Oceany: - A jaki zapowiada się 2012 rok?

Arkadiusz Świech: - Oddech i perspektywy zależą od pomysłów "Władzy", tak centralnej, jaki regionalnej. Póki co (a tematów jest bardzo wiele) przepisy te stawiają nas i Szczecin w końcówce konkurencyjności.

3. Czy Finomar planuje jakieś inwestycje?

Arkadiusz Świech: - Finomar planuje inwestycje, choć na przeszkodzie znów stoją zaniedbania prawne - posłów; wciąż przemysł stoczniowy jest dyskryminowany w zakresie dotacji i pomimo upadku państwowych stoczni, władz regionalnych; - wieczyste 3% zamiast 0,3 %, posłów; - w zakresie prawa polityki transgranicznej (bardzo ważne), - władz regionalnych: sztuczki z wprowadzaniem funkcji mieszkaniowych na tereny stoczniowe, brak podejmowania współdziałania klastrowego z firmami stoczniowymi.

Dziękujemy

Rozmawiał: B. T.

19,5 mln z Funduszu Środków Spójności na…

  • Kategoria: DB Port

Czytaj więcej: 19,5 mln z Funduszu Środków Spójności na…W siedzibie CUPT została podpisana umowa o dofinansowanie dla projektu Budowa terminalu kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin - etap I.DB Port Szczecin Sp. z o.o. otrzymał ponad 19,5 mln zł dotacji ze środków Funduszu Spójności na budowę nowoczesnego, ogólnodostępnego terminalu intermodalnego.Projektowany terminal zlokalizowany będzie w południowo-zachodniej części Ostrowa Grabowskiego oraz w środkowej części Łasztowni. Będzie on zdolny do obsługi 120 000 TEU rocznie.

Planowane rozwiązania przestrzenne oraz wyposażenie, jakie zostanie zlokalizowane na terenie terminalu, umożliwiać będą: przeładunek kontenerów dostarczanych do lub z terenu kraju w obrocie tranzyt (samochody, kolej) oraz import i eksport drogą morską, przeładunek kontenerów na nabrzeżu w technologii Lo-Lo, spedycję środkami transportu lądowego (samochody, kolej), wjazd i wyjazd masy towarowej oraz przemieszczanie jej pomiędzy nabrzeżem a terminalem kolejowym i zlokalizowanymi przy nim   placami.

W ramach I Fazy I Etapu wykonane zostaną następujące elementy: place składowe w rejonie Nabrzeża Fińskiego - w pierwszej fazie pierwszego etapu budowy terminalu zostaną wykonane dwa place - sektor 1A i 2A, budowa drogi wewnętrznej łączącej zewnętrzny układ komunikacyjny (ul. Logistyczna) z terminalem, zakończonej placem parkingowo-manewrowym.

Ponadto, terminal będzie wyposażony w sprzęt do przeładunku kontenerów (suwnice nabrzeżowe, suwnice placowe, ciągniki siodłowe, układarkę kontenerów pustych). Podłączenie projektowanego terminalu do lokalnej infrastruktury wymagać będzie wykonania przyłączy elektrycznych, teletechnicznych, wodociągowych, kanalizacji sanitarnej.

Silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw

  • Kategoria: PCC

Czytaj więcej: Silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw PCC Intermodal S.A. postawiła kolejny ważny krok naprzód. Spółka uzyskała Certyfikat Upoważnionego przedsiębiorcy w zakresie „Bezpieczeństwo i Ochrona” – AEOS. PCC Intermodal S.A. od kilku lat udowadnia klientom, że intermodal to silne i stabilne ogniwo w łańcuchu dostaw. Przyznanie spółce, przez Izbę Celną w Gdyni, certyfikatu AEOS jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa oferowanych przez firmę usług.Spółka w ramach certyfikacji spełniła szereg rygorystycznych wymagań proceduralnych takich jak: poprawa organizacji wewnętrznych procedur bezpieczeństwa, zabezpieczenie dostępu do systemów operacyjnych, fizyczną ochronę biur i terminali, udowodniła rzeczywiste dążenie do optymalizacjipodejmowanych procesów logistycznych. PCC Intermodal S.A. rozwija sieć międzynarodowych połączeń intermodalnych z zachodu na wschód i w korytarzu północ-południe, łącząc najważniejsze porty morskie Europy z najlepiej rozwiniętymi gospodarczo regionami (Zagłębie Ruhry,okolice Berlina, Polska Centralna, Dolny i Górny Śląsk, Moskwa). Certyfikat AEOS to waŜny atut w kontaktach z organami celnymi, jak i partnerami biznesowymi.Uznawany jest we wszystkich krajach członkowskich Unii Europejskiej. Do tej pory w Polsce tylko 12 przedsiębiorców uzyskało certyfikat AEOS, w tym PCC Intermodal S.A