TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Podsumowanie roku 2019 w Stoczni „Gryfia”

Czytaj więcej: Podsumowanie roku 2019 w Stoczni „Gryfia”

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia" S.A. wykonała w roku 2019 w swoich zakładach w Szczecinie i Świnoujściu prace na 148 różnego rodzaju jednostkach, należących między innymi do armatorów z Niemiec, Skandynawii, Grecji, Holandii, Turcji czy Norwegii.

Oprócz tradycyjnych remontów klasowych i prac remontowych stoczniowcy z „Gryfii” montowali na pięciu jednostkach systemy obróbki wód balastowych - Ballast Water Treatment System ( BWTS ), uznanych światowych marek takich jak: Wartsila,  ALFA Laval, Opitmarin oraz  BIO-SEA. Skomplikowane, wymagające szczególnych kwalifikacji prace remontowe związane z montażem scruberów i systemów obróbki wód balastowych, stają się obok tradycyjnych prac remontowych specjalnością „Gryfii”. Prace realizowane są na 6 dokach, w tym jednym z największych w Polsce doku nr 5 o nośności 17 000 ton. W ostatnim czasie stocznia odnotowała zwiększone zainteresowanie armatorów przeprowadzeniem remontów, czego dowodem jest większa liczba zapytań ofertowych na projekty realizowane w pierwszym kwartale 2020 roku.  Pierwszą jednostką na przełomie roku 2019/2020, przyjętą do stoczni 31 grudnia był należący do Polskiej Żeglugi Morskiej  masowiec „Isolda”. Jednostka została zadokowana w największym doku stoczni, doku nr 5, gdzie przechodzi remont pośredni wraz z montażem systemu obróbki wód balastowych - Ballast Water Treatment System. Styczeń bieżącego roku stoi pod znakiem dużych projektów remontowych. Aktualnie trwa remont masowca „Jean Joseph”, należącego do armatora kanadyjskiego. Na początku tygodnia na remont do stoczni trafił prom Unity Line, m/f „Skania”. W ostatnim tygodniu stycznia zaplanowane jest podejście bliźniaczej jednostki „Isoldy”, masowca „Irma”. W dokach i przy nabrzeżach w Świnoujściu pełne obłożenie. Planowane są prace na jednostkach armatorów Holenderskich i Niemieckich. Przed MSRG „Gryfia” rok planowanych inwestycji wzmacniających zdolność produkcyjną stoczni i podnoszący jej konkurencyjność. To także okres śledzenia trendów i zmian w przemyśle stoczniowym wywołanych rozwojem technologii i nowymi wymogami środowiskowymi. To będzie także czas obecności MSR „Gryfia” na wielu wydarzeniach branżowych organizowanych w Polsce i na świecie. Z dniem 1 stycznia 2020 roku MSR „Gryfia” zmieniła adres z ulicy Ludowej na zlokalizowany bezpośrednio na wyspie ( nowy adres: Brdowska 12 ), oraz powróciła do poprzedniego logotypu, który był symbolem stoczni przez prawie 60 lat.

 

Morska Stocznia Remontowa „Gryfia" S.A.

Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina tuż-tuż

Czytaj więcej: Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina tuż-tuż

Pokonali setki mil morskich, opływali kontynenty, promują żeglarstwo i godnie reprezentują region. Dokonania nominowanych - w każdej z jedenastu kategorii - budziły podziw i szerokim echem odbijały się nie tylko w środowisku żeglarskim. Uhonorowaniem nietuzinkowych dokonań stała się przyznawana od 2017 roku Międzynarodowa Nagroda Żeglarska Szczecina. Pamiątkowa  statuetka trafiła już m.in. do kpt. ż. w. Wojciecha Jacobsona, Mateusza Stodulskiego, czy Henryka Widery. 

Niewielkie statuetki stały się symbolem wielkich osiągnięć, gestem który ma docenić m.in. niezwykłe wyprawy, popularyzację żeglarstwa, czy sportowe osiągnięcia na wodach. Główne wyróżnienie stanowi Nagroda im. kapitana Ludomira Mączki. Wręczana za nieprzeciętne osiągnięcie żeglarskie, propagowanie kultury marynistycznej lub całokształt działalności prowadzonej w ciągu co najmniej dwudziestu lat.  W ubiegłym roku otrzymał ją kapitan Maciej Krzeptowski, doceniony za wierność idei swobodnego żeglowania po morzach i oceanach w poszukiwaniu przyjaźni i nieodkrytych lądów. Kapituła dostrzegła też jego znaczący wkład w rozwój żeglarstwa nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w całej Polsce. Do dziś wskazuje  adeptom żeglarstwa drogi za horyzont, a jego wyprawa dookoła świata stała się inspiracją dla młodych.

- Kiedyś zachciałem żeglować, nosiło mnie i jakoś miałem to szczęście, że to mi się udało. Samą nagrodą dla mnie było pływanie. A gdy jeszcze ktoś na to zwraca uwagę, to robi się człowiekowi ciepło na sercu, bo to znaczy że zostało to zauważone i jest to komuś potrzebne. Może jakiś człowiek powie że tez może to zrobić i …zrobi – mówi kpt. Maciej Krzeptowski, laureat Międzynarodowej Nagrody Żeglarskiej Szczecina.

Międzynarodowa Nagroda Żeglarska Szczecina stała się wizytówką miasta, a sama gala wieńcząca plebiscyt okazją dla całego środowiska żeglarskiego do spotkania. Tylko w ubiegłym roku zgłoszono propozycje ponad stu kandydatów.  Oprócz nagrody im. Ludomira Mączki przyznawane są też – równie ważne - statuetki w dziesięciu innych kategoriach. To odznaczenia zarówno dla aktywnych żeglarzy, jak i popularyzatorów kultury morskiej i wydarzeń z tym związanych. Kapituła wyłoni zwycięzców w dziesięciu pozostałych  kategoriach:

Rejs Roku –  nagroda imienia Wyszaka, przyznawana kapitanowi wybitnego rejsu, który zakończył się w roku poprzedzającym rozdanie Nagród i był związany z Pomorzem Zachodnim lub Pomorzem Przednim (osobą kapitana lub jachtem z załogą złożoną w większości z żeglarzy mieszkających na Pomorzu Zachodnim).

 Żeglarz Roku - nagrodą przyznawaną żeglarzowi z Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego za szczególne osiągnięcia związane z żeglarstwem. 


Regatowiec Roku – nagroda imienia kapitana Kazimierza Kuby Jaworskiego przyznawana żeglarzowi regatowemu z Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego, który osiągnął nieprzeciętne sukcesy w żeglarstwie wyczynowym. 


Popularyzator Żeglarstwa – nagroda imienia kapitana Kazimierza Haski przyznawana osobie, która popularyzuje żeglarstwo na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, w czasie nie krótszym niż 10 lat. 

Nagroda Kota Umbriagi - przeznaczono ją dla dzieci w wieku od 6 do 13 lat oraz placówek oświatowych Pomorza Zachodniego i Pomorza Przedniego oraz innych podmiotów prawnych, krzewiących żeglarstwo wśród dzieci. 

Nagroda Kulturalna Żeglarskiego Szczecina - przyznawana osobom fizycznym i prawnym, organizacjom, stowarzyszeniom, fundacjom, instytucjom oraz innym podmiotom za działalność artystyczną lub kulturalną o tematyce morskiej (wodnej, żeglarskiej) o szczególnym znaczeniu dla Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego. Czytaj więcej: Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina tuż-tuż

Wydarzenie Żeglarskie - wyróżnia imprezę o tematyce żeglarskiej lub inne nieprzeciętne zdarzenie z nią związane, które zostało zorganizowane na terenie Szczecina, Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego. Wydarzeniem mogą być: regaty, uroczystości żeglarskie, koncerty, festiwale, wystawy, inne.

Młody Żeglarz Roku jest Nagrodą przyznawaną okazjonalnie żeglarzowi w wieku od 14 do 23 lat, będącego mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, który wyróżnił się w czasie regat lub rejsu postawą, zachowaniem godnym naśladowania lub nieprzeciętnym czynem, a jego wyróżnienie jest godne uhonorowania. Nagroda przyznawana jest konkretnej osobie. 


Trener Roku - nagroda imienia Teodora Czarneckiego, przyznawana jest osobie, będącej mieszkańcem Pomorza Zachodniego lub Pomorza Przedniego, która wyróżnia się pasją oraz zaangażowaniem w edukację początkujących żeglarzy. 

Żeglarska Nagroda Specjalna - przyznawana osobie, organizacji lub instytucji, za działalność związaną z żeglarstwem, wodą lub marynistyką, nie kwalifikującej się do przyznania wyżej opisanych nagród.

Międzynarodowe Nagrody Żeglarskie Szczecina choć przyznane będą po raz czwarty, już stały się swoistą wizytówką miasta. Tylko w ubiegłym roku zgłoszonych zostało ponad stu kandydatów, z czego kapituła konkursu wyłoniła jedenastu laureatów. Liczba zgłoszeń świadczy o  wielkim zainteresowaniu plebiscytem i nietuzinkowych osiągnięciach środowiska żeglarskiego  naszym regionie. 

– Osoby, które zdobywają Nagrody krzewią ideę żeglarskie i dają piękny przykład dla młodych pokoleń. Cieszę się, że inicjatywa spotkała się z takim uznaniem, a same nagrody pokazują, jak naprawdę morski jest Szczecin. – mówił podczas ostatniego wręczenia nagród Piotr Krzystek, Prezydent Szczecina.

Kandydatów do nagród zgłaszać mogą mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego i Pomorza Przedniego, a w przypadku Nagrody imienia kapitana Ludomira Mączki, także mieszkańcy całej Polski. Na zgłoszenia czekamy do 15 lutego 2020 roku. Formularze zgłoszeniowe należy pobrać ze strony http://nagrodyzeglarskie.szczecin.pl/ oraz wysłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  Nagrodzonych poznamy podczas uroczystej Gali Nagród Żeglarskich, która odbędzie się  28 marca.

 

Rozliczenia marynarzy: Mikrorachunek podatkowy dla każdego marynarza w 2020 roku?

Czytaj więcej: Rozliczenia marynarzy: Mikrorachunek podatkowy dla każdego marynarza w 2020 roku?

Indywidualny rachunek podatkowy (potocznie zwany mikrorachunkiem podatkowym) jest indywidualnie przypisanym do każdego podatnika rachunkiem bankowym. Od 1 stycznia 2020 roku podatnik jest zobowiązany wpłacać określone podatki na ww. indywidulny mikrorachunek.

Każdy podatnik i pracodawca-płatnik, który jest zobowiązany do uiszczenia podatku PIT, CIT i VAT jest zobowiązany posiadać mikrorachunek podatkowy, aby za jego pomocą uiścić należny podatek.

Od 01 stycznia 2020 roku przestają być aktywne rachunki bankowe urzędów skarbowych właściwe do płatności PIT, CIT i VAT.

W tym miejscu należy wskazać, iż nie dotyczy to wpłat na kartę podatkową (czyli dla osób prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną w formie karty podatkowej).

Swój mikrorachunek można wygenerować w każdym urzędzie skarbowym albo korzystając z generatora mikrorachunku znajdującego się na stronie www Ministerstwa podając swój PESEL (osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i nie będące podatnikiem VAT) albo NIP (osoby prowadzące działalność gospodarczą lub podatnicy VAT, a także płatnicy podatków i składek).

Z uwagi na fakt, że wielu marynarzy skierowało zapytania do Kancelarii dotyczące tego, kiedy marynarz jest zobowiązany wygenerować mikrorachunek podatkowy i z jakimi konsekwencjami dla niego się to wiąże, przygotowaliśmy poniższą publikację.

Czy marynarz składający wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na podatek jest zobowiązany wygenerować swój mikrorachunek podatkowy?

Nie. Wniosek o ograniczenie poboru zaliczek na dany rok podatkowy ma służyć zaniechaniu poboru zaliczek na PIT, w związku z czym w konsekwencji skutkuje brakiem zapłaty zaliczki. Przypomnijmy, że osoby zatrudnione na pokładach jednostek eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez podmiot z faktycznym zarządem w Państwie, gdzie znajduje zastosowanie metoda proporcjonalnego odliczenia (np. Norwegia, Singapur, Arabia Saudyjska, Wielka Brytania, Nowa Zelandia, Irlandia i inne) jest uprawniony do skorzystania z tzw. ulgi abolicyjnej, która przy braku innego dochodu, ma służyć wyzerowaniu podatku należnego. Reasumując, jeżeli marynarz jest zobowiązany do złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek, jednocześnie nie osiąga innych dochodów, nie jest zobowiązany do wygenerowania swojego mikrorachunku podatkowego.

A co z marynarzami, którzy zobowiązani są do zapłaty zaliczek na podatek?

Marynarze zatrudnieni w modelu opisanym powyżej także są zobowiązani do zapłaty zaliczek, ale na podstawie obowiązujących przepisów prawa krajowego mają prawo do złożenia wniosku o ograniczenie poboru zaliczek na podatek za dany rok, co niewątpliwie uchroni ich przed bezzasadnym przetrzymywaniem ich środków pieniężnych przez organy nawet przez kilka lat.

W tym miejscu należy również zwrócić uwagę, na marynarzy zatrudnionych w innych modelach niż opisane powyżej, a mianowicie tych, którzy są zobowiązani do wpłat zaliczek na podatek bez możliwości wystąpienia z wnioskiem o ograniczenie poboru zaliczek na podatek. Obejmuje to wszystkich marynarzy zatrudnionych na pokładach jednostek eksploatowanych w transporcie międzynarodowym przez podmioty z faktycznym zarządem w tzw. rajach podatkowych (enumeratywnie wskazanych w rozporządzeniu Ministerstwa Finansów) oraz podmioty z faktycznym zarządem np. w Kanadzie czy Holandii (gdzie umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania z danym Państwem wskazuje na opodatkowanie poprzez miejsce zamieszkania marynarza).

Jeżeli marynarz jest zobowiązany do zapłaty zaliczki na podatek to od 1 stycznia 2020 roku dokonuje wpłaty na wygenerowany przez siebie mikrorachunek podatkowy. Wpłata na inny rachunek urzędu nie zostanie zakwalifikowana jako wpłata zaliczki i może narazić marynarza na zapłatę odsetek.

Czy marynarz składający PIT z dochodów zagranicznych jest zobowiązany do wygenerowania mikrorachunku podatkowego?

W tym zakresie odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju dochodów jakie marynarz uzyskuje.

Marynarz nie jest zobowiązany do wygenerowania rachunku podatkowego, jeżeli składa zeznanie podatkowe wyłącznie z dochodów uzyskiwanych z pracy na jednostkach eksploatowanych przez podmioty z faktycznym zarządem w Państwie, gdzie zastosowanie znajduje metoda proporcjonalnego odliczenia tj. np. Norwegia, Singapur, Arabia Saudyjska, Malezja.

Warunkiem braku konieczności wygenerowania mikrorachunku podatkowego jest brak innego dochodu uzyskanego w Polsce lub za granicą, który podlega w Polsce opodatkowaniu (tutaj uwaga nie tylko na zasadach ogólnych).

W przypadku, gdy marynarz uzyskuje inne dochody poza wyżej wymienionymi np.:

- z pracy na statku, którego zarząd znajduje się w Państwie, gdzie zastosowanie znajduje metoda wyłączenia z progresją np. Cypr;

- z Polski opodatkowany na zasadach ogólnych np. renta, emerytura, dochód z umowy o pracę, dochód z umów cywilno-prawnych zlecenia i dzieło, dochód np. z odsetek zasądzonych wyrokiem sądu, lub otrzymanie kary umownej od dewelopera za nieterminowe oddanie lokalu mieszkalnego i inne;

- inne dochody opodatkowane w innej formie niż ogólna (o czym dalej);

jest zobowiązany do wygenerowania swojego indywidualnego rachunku bankowego (tj. mikrorachunku). Powodem wygenerowania rachunku, jest konieczność zapłaty podatku przez marynarza. Zarówno przy połączeniu dwóch metod unikania podwójnego opodatkowania jak i uzyskania dochodów opodatkowanych w Polsce marynarz jest zobowiązany do zapłaty podatku – natomiast zapłata możliwa jest wyłącznie na jego indywidualny rachunek bankowy.

Czy uzyskiwanie innych dochodów prócz dochodów uzyskanych z pracy na statku obliguje marynarza do wygenerowania mikrorachunku?

Tak. Uzyskiwanie dochodów/przychodów z tzw. innych źródeł niepodlegających opodatkowaniu razem z dochodem z pracy na statku (tj. na zasadach ogólnych) obliguje marynarza do wygenerowania mikrorachunku podatkowego.

Każda osoba wynajmująca lokal mieszkalny, która zamiast zasad ogólnych, wybrała ryczałt jest zobowiązana do wpłat zaliczek na ten podatek na swój mikrorachunek podatkowy.

Również osoby fizyczne odliczające podatek VAT a nie prowadzące działalności gospodarczej są zobowiązane do posiadania swojego mikrorachunku podatkowego.

W sytuacji wypłaty środków z zagranicy tj. z akcji, dywidend, planów emerytalnych, jeżeli marynarz zobowiązany jest do zapłaty podatku musi wygenerować swój mikrorachunek podatkowy.

Także sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat od jej zakupu rodzi konieczność wygenerowania mikrorachunku podatkowego, na który ma nastąpić wpłata podatku.

Uzyskanie jakiegokolwiek dochodu opodatkowanego zarówno na zasadach ogólnych jak i w oparciu o inne zasady obowiązujące w Polsce może skutkować koniecznością zapłaty podatku i tym samym wygenerowaniem swojego indywidualnego rachunku podatkowego.

Jakie inne sytuacje powodują konieczność wygenerowania mikrorachunku podatkowego, a kiedy nie ma takiej konieczności?

Zasadą jest wpłata należności na swój indywidualny rachunek podatkowy. Dotyczy to podatku PIT (w tym zryczałtowanego podatku dochodowego z działalności gospodarczej lub z wynajmu), CIT i VAT. Na indywidualny rachunek bankowy wpłaca się należność główną, odsetki za zwłokę od należności głównej oraz koszty upomnienia. 

W przypadku uzyskiwania dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem (karta podatkowa) nie ma konieczności generowania mikrorachunku podatkowego. Urząd skarbowy wskazuje odpowiedni rachunek do wpłat podatku.

Konieczność zapłaty podatku od czynności cywilno-prawnych (np. przy zakupie samochodu lub mieszkania z rynku wtórnego) oraz zapłaty podatku od spadków i darowizn nie skutkuje obowiązkiem wygenerowania mikrorachunku podatkowego. W tym wypadku urząd skarbowy także podaje rachunek bankowy do wpłaty podatku.

Zgodnie z informacjami Krajowej Administracji Skarbowej grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych kwalifikowane są jako inne dochody, czyli pozostałe dochody z tytułu dochodów podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych. Oznacza to, że w przypadku nałożenia mandatu to wpłaty dokonywane przez ukaranych winny nastąpić albo na rachunek bankowy kreślony jako MANDAT (jeżeli urząd taki posiada), albo na rachunek kwalifikowany jako inne dochody. Oznacza to, że sam fakt otrzymania mandatu karnego nie powoduje konieczności założenia mikrorachunku podatkowego. 

Opłata skarbowa oraz podatek od nieruchomości opłacane są na dotychczasowych zasadach, co oznacza, iż nie ma obowiązku generowania mikrorachunku podatkowego.

Jeżeli podatnik jest zobowiązany do złożenia zeznania podatkowego i wykazania różnych dochodów (w tym z pracy na statku) jednakże podatek do zapłaty nie wystąpi nie jest on zobowiązany do generowania mikrorachunku podatkowego.

Tak samo, jeżeli podatnik korzysta z możliwości np. skorzystania z ulgi na dzieci czy rozliczenia z małżonką i otrzyma zwrot nadpłaty podatku – nie jest zobowiązany do generowania mikrorachunku podatkowego bowiem zwrot podatku nastąpi na jego dotychczasowy/lub zadeklarowany rachunek bankowy.

Warto również podkreślić, iż katalog obciążeń publicznoprawnych, które będą objęte obowiązkową wpłatą na mikrorachunek może ulec zmianie. O ewentualnych zmianach w tym zakresie będziemy informowali na bieżąco.

Skutki wygenerowania mikrorachunku bankowego

Skutki posiadania mikrorachunku bankowego dla marynarzy są dwojakie, a mianowicie mogą powodować wiele korzyści i ułatwień, ale też stanowić duże zagrożenie.

Od 1 stycznia 2020 roku podatnicy posiadają swój indywidualny spersonalizowany rachunek bankowy co stanowi bardzo duże ułatwienie. Bez względu na zmianę miejsca zamieszkania (jak do tej pory także urzędu skarbowego) podatek opłaca się na jeden i ten sam rachunek bankowy. Jest to jedyna korzyść wynikająca z posiadania mikrorachunku podatkowego.

Mikrorachunek generowany jest przy współpracy z bazą PESEL. Każda osoba nieprowadząca działalności gospodarczej generuje rachunek bankowy na podstawie swojego numeru PESEL co ma ułatwić urzędom skarbowym jej identyfikację. Wpłaty dokonywane na jeden rachunek bankowy będą automatycznie przyporządkowane do konkretnej osoby, co oznacza, iż urząd skarbowy po dokonaniu płatności podatku niemalże natychmiast poweźmie informacje o dochodach każdego podatnika. Konieczność zapłaty podatku np. z wypłat z funduszu emerytalnego z zagranicy albo wynajem mieszkania na tzw. ryczałcie może spowodować szereg kontroli w celu sprawdzenia, czy marynarz nie uzyskuje dochodów z tzw. nieujawnionych źródeł. W tym miejscu należy wskazać, iż kontrole będą przede wszystkim dotyczyć osób, które do tej pory nie miały obowiązku deklarowania swoich dochodów z pracy na statku np. dla armatora z Cypru, Niemiec czy z Danii.

Oznacza to konieczność przygotowania się przez wszystkich marynarzy, w szczególności na Pomorzu, do wzmożonej kontroli uzyskiwanych przez nich dochodów poprzez sprawdzenie swojej sytuacji prawno-podatkowej.

 

Radca prawny - Mateusz Romowicz

Współautorką jest radca prawny Ewelina Zgódka.

http://www.kancelaria-gdynia.eu

www.facebook.com/Legal.Marine.Mateusz.Romowicz

Autorzy pracują w Kancelarii Radcy Prawnego Legal Consulting - Mateusz Romowicz.

Rozporządzenia ws. likwidacji urzędu morskiego od 1 kwietnia podpisane przez ministra

Czytaj więcej: Rozporządzenia ws. likwidacji urzędu morskiego od 1 kwietnia podpisane przez ministra

Od kwietnia 2020 r. Urząd Morski w Słupsku przestanie istnieć. Minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk podpisał dwa rozporządzenia w związku z planowanym zniesieniem urzędu. 

Rozporządzenia w sprawie zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku oraz w sprawie określenia terytorialnego zakresu działania dyrektorów i siedzib urzędów morskich minister podpisał 15 stycznia 2020 r., jak poinformował w poniedziałek PAP dyrektor biura prasowego MGMiŻŚ Michał Kania.

Dodał, że w ciągu 2-3 tygodni planowane jest spotkanie z pracownikami słupskiej placówki. "Podczas spotkania minister Gróbarczyk wyjaśni pracownikom wszelkie wątpliwości dotyczące ich pracy. Przy czym nie planujemy zwolnień pracowników, dalej będą zatrudnieni w administracji morskiej” - poinformował Kania.

Zgodnie z zapisami rozporządzeń słupska jednostka zostanie zniesiona 1 kwietnia 2020 r.

W Polsce pozostaną dwa urzędy morskie w Gdyni i Szczecinie. Ich zasięg terytorialny w pasie nabrzeżnym będzie sięgał odpowiednio od wschodniej granicy państwa do granicy województw pomorskiego i zachodniopomorskiego oraz od tej granicy do zachodniej granicy państwa. Wskazany w projekcie południk wyznaczy granicę kompetencji na morskich wodach wewnętrznych, morzu terytorialnym, w strefie przyległej, wewnętrznej strefie ekonomicznej, w portach i przystaniach.

Wierzytelności i zobowiązania UM w Słupsku zostaną podzielone między dyrektorów urzędów morskich w Gdyni i w Szczecinie. Według właściwości terytorialnej będą użytkować też mienie Skarbu Państwa będące obecnie w dyspozycji słupskiego urzędu.

Zatrudnieni obecnie w słupskiej jednostce, świadczący pracę na terenie woj. zachodniopomorskiego, staną się od stycznia pracownikami Urzędu Morskiego w Szczecinie, a ci pracujący w Pomorskiem - Urzędu Morskiego w Gdyni.

Zgodnie z uzasadnieniem zarządzenia dotyczącego likwidacji UM w Słupsku nie dojdzie do redukcji zatrudnienia wśród dotychczasowych pracowników jednostki, zdecydowana większość będzie wykonywać swoje obowiązki w dotychczasowych miejscach pracy - w kapitanatach portów, bosmanatach, obwodach ochrony wybrzeża. Pozostali pracownicy mają znaleźć zatrudnienie w planowanych do utworzenia delegaturach m.in. w Kołobrzegu i Słupsku oraz innych terenowych komórkach organizacyjnych pozostałych urzędów morskich.

Projektodawca zaznaczył, że obowiązek wydania rozporządzeń wynika z przepisów ustawy o obszarach morskich i podjętych przez ministerstwo działań, których celem jest reorganizacja struktury terenowej administracji morskiej. Rozporządzenia, według projektodawcy, nie będą miały negatywnych skutków społeczno-gospodarczych oraz wpływu na działanie mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich firm.

Proces legislacyjny nad projektami rozporządzeń rozpoczął się 13 listopada 2019 r.

W wyniku uzgodnień międzyresortowych uwagi do nich zgłosiły Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowe Centrum Legislacji. Te dotyczyły m.in. trybu wprowadzania zmian (projekty zakładały pierwotnie, że słupska jednostka zostanie zniesiona 1 stycznia 2020 r. - PAP) oraz niedostatecznego uzasadnienia konieczności zniesienia Urzędu Morskiego w Słupsku. Część poprawek została uwzględniona.

Apel do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka o zaniechanie zamiaru likwidacji Urzędu Morskiego w Słupsku podjęli na listopadowej sesji słupscy radni. Stosowne uchwały przyjęły też rady Darłowa czy Ustki. O planowanej likwidacji słupskiej jednostki dyskutowano na senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 8 stycznia. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele władz samorządowych Pomorza Środkowego negatywnie oceniając pomysł zniesienia słupskiego urzędu. Jego pracownicy w proteście pikietowali podczas konwentu morskiego, który 18 stycznia odbył się w Ustce.

Urząd Morski w Słupsku zarządza ponad 170 km wybrzeża polskiego. Zatrudnia blisko 300 osób. W samej słupskiej centrali urzędu pracuje ponad 100 osób.

 

Inga Domurat 

Unity Line otwiera e-sklep. Cała naprzód już od 25 lat!

  • Morza i Oceany
  • Kategoria: Unity Line

Czytaj więcej: Unity Line otwiera e-sklep. Cała naprzód już od 25 lat!

W tym roku Unity Line obchodzi 25-lecie swojej działalności. Tę okrągłą rocznicę, bałtycki armator zamierza świętować przez cały 2020 rok. Szykuje się więc mnóstwo interesujących wydarzeń, promocji i niespodzianek. Na początek - już 20 stycznia - wielkie otwarcie sklepu internetowego: www.skandynawskiepodroze.pl

Co znajdziecie w ofercie e-sklepu?

Oczywiście wycieczki do Skandynawii! Starannie przemyślane i zaplanowane wyjazdy, które w intrygujący sposób przybliżą uroki regionu. Każdy odszuka tu coś dla siebie.

Naturalnie?

Miłośnicy przyrody oraz aktywnego wypoczynku z pewnością zainteresują się wyjazdami: „Szwecja - piękna z natury”, „Bornholm - zielona wyspa Bałtyku” czy „Rowerowy raj”.

Kulturalnie?

Ciekawi historii i dziedzictwa Skandynawii, powinni przyjrzeć się wszystkim wycieczkom z „Kopenhagą” w nazwie. Warto zwrócić też uwagę na „Królewską podróż - śladami dynastii Gryfitów”, która w intrygujący sposób przybliża wspólną historię Pomorza Zachodniego, Danii oraz Szwecji.

A może... trochę inaczej?

W e-sklepie Unity Line znajdzie się również kilka propozycji dla szukających mniej typowych wyjazdów. Pasjonaci skandynawskiego kina powinni zrobić „Wielki skok na Kopenhagę ”. W ofercie jest też coś dla miłośników szwedzkich kryminałów oraz koneserów dobrego wina. Nawet wielbiciele świątecznych jarmarków oraz Halloween znajdą coś dla siebie.

Dostępność i wygoda

Wszystkie te wycieczki, łatwo i bez problemu, kupimy teraz przez Internet. Sam zakup odbywa się jedynie w 3 krokach, jest więc niezwykle prosty i intuicyjny. Transakcje są w pełni bezpieczne i można je robić całą dobę. Nie ma potrzeby dzwonienia do konsultantów czy odwiedzania biura podróży. Pozostaje tylko wybrać ofertę. Skandynawskiepodroze.pl - zapraszamy!

 

Unity Line