TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

amsAkademia Morska w Szczecinie utworzyła WŁASNY FUNDUSZ STYPENDIALNY, dzięki któremu uczelnia wspiera finansowo studentów wyróżniających się, wyjeżdzających za granicę na praktyki lub semestralne studia w uczelni partnerskiej oraz studentów pochodzenia polskiego mieszkających w byłych republikach Związku Radzieckiego i pragnących studiować w Akademii Morskiej. Do tej pory pieniądze na fundusz wpłaciły:

Szczecińska Energetyka Cieplna Sp. z o.o.

Bulk Cargo-Port Szczecin Sp. z o.o.

C.Hartwig Szczecin Sp. z o.o.

W ramach FUNDUSZU uczelnia udziela 4 rodzajów stypendiów:

„ERASMUS AM” - stypendium przyznawane jest studentom i doktorantom zakwalifikowanym na wymianę studencką lub praktykę studencką realizowaną w ramach programu ERASMUS.

„EUROPA” - stypendium przyznawane jest osobom wyjeżdzającym na staż zagraniczny realizowany w ramach projektu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego lub w ramach programu ERASMUS.

„KOPERNIK” - stypendium przyznawane jest za wybitne indywidualne osiągnięcia studenta lub doktoranta, wysoką aktywność w działalności na rzecz społeczności akademickiej Uczelni lub działalność promującą Akademię Morską w Szczecinie.

„POMOST” - stypendium przyznawane jest osobom posiadającym obywatelstwo polskie lub Kartę Polaka, biegle władającym językiem polskim oraz mieszkającym na obszarze Wspólnoty Niepodległych Państw.

W celu przekazania pieniędzy na FUNDUSZ, należy dokonać wpłaty na wskazane poniżej wyodrębnione konto bankowe Uczelni, a każdy Darczyńca otrzyma list z podziękowaniem. Dodatkowo logotypy Darczyńców umieszczane są na stronie internetowej uczelni. Więcej informacji na temat funduszu można uzyskać na stronie: http://www.am.szczecin.pl/wfs lub dzwoniąc pod numer telefonu 91-48-09-322 lub 91-48-09-345.