TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

amsRok akademicki 2013/2014 na Akademii Morskiej w Szczecinie rozpocznie ok. 4 300 studentów. Ponad 1100 z nich to studenci pierwszego roku. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych świadomie wybierają kierunek studiów i warunkują swój wybór profilem kształcenia, który gwarantuje im praktyczną naukę zawodu.

Cieszymy się, że wybraliście naszą akademię – mówił podczas inauguracji roku rektor uczelni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma  - Nie tylko jedną z najlepszych uczelni morskich w Europie, ale też jeden z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych marynarzy na świecie.

Najwięcej pierwszoroczniaków złożyło uroczyste ślubowanie na Wydziale Nawigacyjnym. Tu największym zainteresowaniem cieszył się kierunek nawigacja (320 osób) oraz geodezja
i kartografia. Na Wydziale Mechanicznym najbardziej popularna była mechanika i budowa maszyn  (ok. 200 osób), a na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu logistyka (ponad 108 osób). W gronie studentów są również obcokrajowcy – m.in. z Litwy, Słowacji, Rosji i Białorusi. Mimo że studia na uczelni morskiej są przez wiele osób postrzegane jako typowe męskie – od lat nie brakuje chętnych na nie kobiet – wśród studentek pierwszego roku jest ich ponad 300.

Podczas sobotnich uroczystości na Wałach Chrobrego pracownikom Akademii Morskiej
w Szczecinie wręczone zostały promocje doktorskie, a także odznaczenia państwowe
i resortowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji  Edukacji Narodowej. Pracownicy uczelni zostali wyróżnieni również złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za Długoletnią Służbę oraz Odznakami „Zasłużony Pracownik Morza”, natomiast rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej za całokształt dorobku.

Akademia Morska w Szczecinie kształci na trzech wydziałach, dziewięciu  kierunkach  i trzydziestu czterech specjalnościach, przy czym wybór specjalności następuje na 3. semestrze nauki. Drugi rok prowadzone są studia doktoranckie na Wydziale Nawigacyjnym (w dyscyplinach: transport oraz geodezja i kartografia), w tym roku uruchamiamy je również na Wydziale Mechanicznym (dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn).

W ubiegłym roku akademickim Wydział Nawigacyjny uczelni otrzymał z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego milion złotych dotacji na realizację w latach kolejnych programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Jego założenia są odpowiedzią na potrzeby rynku i wykorzystują potencjał kadry na naszej uczelni.