TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Jubileusz Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, czyli 10 lat minęło....

Czytaj więcej: Jubileusz Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie, czyli 10 lat minęło....Było tajemniczo, trochę melancholijnie… Rozśmieszali do łez, wprowadzili w stan lekkiego osłupienia i na moment przenieśli w niezwykły świat muzyki… Chór Akademii Morskiej w Szczecinie 16 listopada 2013 r. w Filharmonii Szczecińskiej dał pierwszy z koncertów, podsumowujących swoją dziesięcioletnią działalność artystyczną.

Koncert składał się z dwóch części, w których chórzyści prezentowali się w przepięknych wieczorowo-morskich strojach. Część pierwsza koncertu skupiała się na muzyce sakralnej i ludowej, drugą zdominowały utwory rozrywkowe, marynistyczne oraz gospel. Wydarzenie stało się widowiskiem nie tylko muzycznym na bardzo wysokim poziomie, ale po części teatralnym - klimatu dodawały niezwykła oprawa plastyczna i gra świateł. Dopracowane szczegóły interpretacyjne, muzykalność ponad sześćdziesięciu chórzystów, niezwykła atmosfera wywoływały zasłużone brawa i owacje. Niespodziankami koncertu okazali się goście-gwiazdy sceny muzycznej: Jola Szczepaniak oraz Beata Dutka, które zaśpiewały wspólnie z chórem, oraz zespół Szczecin Young Percussion.

W trakcie koncertu dyrygent zespołu Sylwia Fabiańczyk-Makuch została nagrodzona odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", przyznawaną przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom, które w szczególny sposób wyróżniły się w promowaniu i upowszechnianiu kultury i sztuki. Również chórzystom zostały przyznane odznaki Polskiego Związku Chórów i Orkiestr.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Wojciech Drożdż - wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma oraz prorektorzy uczelni, prof. Ryszard Handke - rektor Akademii Sztuki, pracownicy szkół wyższych oraz instytucji kulturalnych, parlamentarzyści, a także przedstawiciele świata sztuki.

22 listopada (piątek, godz. 19.00) chór wystąpi na kolejnym koncercie jubileuszowym w Filharmonii Szczecińskiej. Tym razem będzie to 'Muzyczne movie story', czyli muzyka filmowa Krzesimira Dębskiego. Usłyszeć będzie można m.in. utwory z "Ogniem i mieczem", "Starej baśni" oraz "Bitwy warszawskiej". Gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Szczecińskiej, dyryguje Krzesimir Dębski.
Zapraszamy!

Miasto Szczecin sprzedało działki Akademii Morskiej

Czytaj więcej: Miasto Szczecin sprzedało działki Akademii MorskiejPodpisanie aktu notarialnego sprzedaży Akademii Morskiej w Szczecinie przez Miasto Szczecin nieruchomości przy ul. Dębogórskiej

Akademia Morska w Szczecnie stworzy nowoczesny, jedyny w Polsce ośrodek zintegrowanego szkolenia w zakresie ratownictwa morskiego oraz Naukowo-Badawcze Centrum Eksploatacji Obiektów Pływających. Inwestycje realizowane będą na terenach zakupionych od miasta.

Akt notarialny sprzedaży trzech działek przy ul. Dębogórskiej w Szczecinie (o łącznej powierzchni 9 494 m2) 29 października br. podpisali rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma i prezydent Szczecina Piotr Krzystek. Cieszę się, że prezydent wspiera inicjatywy naszej uczelni zmierzające do stworzenia w mieście ośrodka, dzięki któremu zapewnimy szkolenie kadr morskich na poziomie światowym. Dzięki temu Akademia Morska w Szczecinie stale się rozwija – mówił rektor Gucma.

Na wspomnianych terenach realizowane będą dwa projekty:

 POLSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY RATOWNICTWA MORSKIEGO

Jednostka będzie ważnym punktem na mapie międzynarodowych centrów szkoleniowych – umożliwi szkolenie kadr gospodarki morskiej z kraju i zagranicy, i uzyskanie przez nie nowych kwalifikacji zawodowych, bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów szkoleń zagranicznych. Zadaniem ośrodka będzie edukacja morska i nauczanie ustawiczne, przygotowujące do pracy w sektorze gospodarki morskiej, jak też edukacja w zakresie ochrony środowiska, bezpieczeństwa, ratownictwa i zarządzania kryzysowego. Wszystkie kursy i szkolenia realizowane będę zgodnie ze standardami światowych organizacji morskich. Będą obejmowały zakres: szkoleń dla pracowników terminali LNG i statków do przewozu gazów ciekłych, walki z pożarami, rozlewami olejowymi, skażeniami środowiska oraz ratownictwa morskiego - wodnego i śródlądowego oraz ratownictwa medycznego.

W ramach inwestycji powstanie m.in. stanowisko do ćwiczeń z zakresu opuszczania statku, platform, instalacji off-shore, walki z pożarami i rozlewami olejowymi; basen ze stanowiskiem do wodowania i ćwiczeń ratowniczych przy użyciu symulatora helikoptera oraz sprzętu statków ratowniczych i środków ratunkowych; komora zatapialna i rozgorzeniowo-dymowa do uwalniania się z zalanych i zadymionych pomieszczeń oraz do walki z pożarami; poligon ćwiczeń praktycznych z dostępem do akwenu wodnego oraz pomieszczenia dydaktyczne (laboratoria chemiczne, medyczne, przeciwpożarowe).

NAUKOWO-BADAWCZE CENTRUM EKSPLOATACJI OBIEKTÓW PŁYWAJĄCYCH

W planach jest zbudowanie części naukowo-dydaktycznej z laboratoriami wykorzystującymi nowoczesne techniki i technologie, jak też pozwalające na prowadzenie zajęć poprzez e-learning oraz laboratorium hydrotechniczne (basen 20m x 40m) do badań hydrodynamicznych, umożliwiające badania z wykorzystaniem wielkoskalowych modeli statków: tankowców, ro-ro, holowników, platform wiertniczych

Centrum w realizacji swoich zadań będzie wykorzystywało nowoczesne rozwiązania funkcjonalne i architektoniczne, innowacyjne narzędzia naukowe i dydaktyczne oraz najnowocześniejszą aparaturę i technologię teleinformatyki (tzw. ICT - ang. Information and Communication Technologies). Wszystkie laboratoria wyposażone będą w wysokiej klasy stację roboczą i zaawansowany technologicznie sprzęt multimedialny (m.in. blaty LCD, manipulatory 3D). Umożliwiać będą korzystanie z wirtualnej biblioteki, kursów e-learningowych (również innych uczelni) oraz budowania baz wiedzy.

Nowe obiekty (oba mają już wydane pozwolenia na budowę) Akademii Morskiej w Szczecinie realizować będą inwestycje spełniające funkcje placówki edukacji morskiej i nauczania ustawicznego dla służb ratunkowych, ratowniczych, bezpieczeństwa, nadzoru morskiego, zarządzania i reagowania kryzysowego w zakresie bezpieczeństwa morskiego oraz bezpieczeństwa publicznego. Na terenach, które sprzedajemy uczelni powstaną ośrodki, którymi będziemy mogli się chwalić na całym świecie, to będzie wizytówka naszego miasta – skomentował prezydent miasta Piotr Krzystek.

Nieruchomości przy ul. Dębogórskiej dla  Akademii Morskiej w Szczecinie

Nieruchomości gruntowe przy ul. Dębogórskiej zostały przygotowane do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na wniosek Akademii Morskiej w Szczecinie. W dniu 28 stycznia 2013 r. Rada Miasta Szczecin podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości z 99% bonifikatą od ceny sprzedaży, w związku z przeznaczeniem nieruchomości na działalność oświatową, naukową, badawczo-rozwojową, wychowawczą, na cele niezwiązane z działalnością zarobkową.

Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie szacunkowym wynosi  łącznie 1 704 000,00 zł netto. W dniu 14 lutego 2013 r. w Oświadczeniu Woli Nr 127/WGN/013 ustalona została cena sprzedawanych nieruchomości na poziomie wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego.

W związku z udzieleniem bonifikaty stanowiącej 99% ceny nieruchomości (wartość udzielonej bonifikaty wynosi 1 686 960, 00 zł netto), kwota do zapłaty za nabywane przez Akademię Morską nieruchomości wynosi łącznie 17 040,00 zł netto (działki  zwolnione są z podatku VAT).

Fot. Robert STACHNIK

 

 

Przedsiębiorczy naukowcy z Akademii Morskiej w Szczecinie

Czytaj więcej: Przedsiębiorczy naukowcy z Akademii Morskiej w SzczecinieNawigacyjny system wspomagania decyzji na statku morskim (NAVDEC) to innowacja na skalę światową, opracowana przez pracowników Wydziału Nawigacyjnego szczecińskiej Akademii Morskiej. W październiku br. naukowcy założyli spółkę Sup4Nav w celu wdrożenia innowacyjnego systemu do produkcji. Prace nad rozwojem wynalazku prowadzone będą w Technoparku Pomerania, który w ramach programu inkubacji obejmie młodą firmę wsparciem biznesowym.

NAVDEC to pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które realizuje - obok funkcji informacyjnych - zadania typowe dla systemów wspomagania podejmowania decyzji. Oznacza to, że system NAVDEC nie tylko dokonuje analizy i oceny sytuacji na morzu, ale także proponuje nawigatorowi możliwe i zgodne z obowiązującymi przepisami rozwiązania sytuacji kolizyjnych.
„Obecnie istniejące systemy nawigacyjne są w większości systemami informacyjnymi. Umożliwiają nawigatorowi pozyskanie, gromadzenie i przetwarzanie odpowiednich informacji, które są mu potrzebne, gdyż pomagają w podejmowaniu decyzji. Jednak to on musi samodzielnie ją wypracować, ocenić i zadecydować o jej wykonaniu. W naszym rozwiązaniu etap wypracowania decyzji jest realizowany przez system w sposób automatyczny. Nawigator otrzymuje kilka rozwiązań ze wskazaniem jednego z nich” – tłumaczy dr hab. inż. Zbigniew Pietrzykowski, kierownik zespołu, który opracował system NAVDEC.

Uczelnia udzieliła swym pracownikom – twórcom systemu - licencji, która daje im wyłączność na komercyjne wykorzystywanie rozwiązania – „Właścicielem patentu pozostaje Akademia Morska, ale udzielona licencja daje nam wolną rękę w zakresie komercjalizacji wynalazku. To pierwsza tego typu umowa podpisana pomiędzy władzami uczelni a jej pracownikami” – wyjaśnia dr Piotr Borkowski, współtwórca innowacyjnego rozwiązania.

Podczas negocjowania warunków licencji naukowcy otrzymali wsparcie od Centrum Transferu Technologii Morskich akademii (CTTM) oraz Technoparku Pomerania. CTTM pomagało w procesie patentowania rozwiązania i osiągania porozumienia pomiędzy twórcami a władzami uczelni w zakresie warunków licencjonowania, natomiast Technopark zapewnił naukowcom indywidualne doradztwo prawne, przeprowadził szkolenia z zakresu przedsiębiorczości oraz audyt technologiczny zespołu, a także przygotował jego ofertę biznesową i edukacyjną. Ponadto profesjonalni doradcy biznesowi opracowali plan rozwoju przedsięwzięcia. Po podpisaniu umów licencyjnych z uczelnią innowatorzy skorzystali również z merytorycznego wsparcia Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości w postaci m.in. wyceny własności intelektualnej technologii, określenia wymogów prawnych stawianych projektowi w momencie wprowadzania na rynek czy sporządzenia biznesplanu. W projekt zainwestował Fundusz Kapitału Zalążkowego Pomeranus Seed.

„Ten projekt pokazuje jak dobrze uzupełniają się kompetencje najważniejszych szczecińskich instytucji otoczenia biznesu. Dzięki temu, że dysponujemy różnorodnymi instrumentami wspierania firm, w praktyce tworzymy razem regionalny system innowacji” – wskazuje Katarzyna Witkowska, menedżer Działu Rozwoju w Technoparku Pomerania.

Celem spółki Sup4Nav jest biznesowe wdrożenie nawigacyjnego systemu wspomagania decyzji na statku. Jest to pierwsza spółka zawiązana przez pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie. „Będziemy zajmować się zastosowaniem wysokich technologii w branży morskiej. Jest już duże zainteresowanie naszym produktem, obecnie prowadzimy rozmowy z wieloma kontrahentami z różnych krajów świata, w tym m.in. z Indii i Niemiec” – dodaje dr Piotr Borkowski. Spółka Sup4Nav ma swoją siedzibę w Technoparku Pomerania

Szkolenia dla pracowników branży LNG

Czytaj więcej: Szkolenia dla pracowników branży LNGBezpłatne szkolenia dla osób, których praca związana jest z obsługą i bezpieczeństwem terminalu gazowego organizuje Akademia Morska w Szczecinie. Zajęcia „Maritime LNG” odbędą się w ramach projektu „MarTech LNG” w połowie października.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznają się z tematem skroplonego gazu ziemnego (ang. LNG). Poznają podstawowe operacje przeładunkowe, które odbywają się na terenie terminalu LNG, oraz zagrożenia i procedury awaryjne. Oprócz części teoretycznej uczestnicy szkolenia odbędą ćwiczenia w symulatorze manewrowym, gdzie zapoznają się
z parametrami manewrowymi zbiornikowca LNG oraz procedurami jego wejścia i zacumowania przy terminalu.

„Maritime LNG”
14-15 października 2013 r.
Akademia Morska w Szczecinie
Wały Chrobrego 1-2

Zajęcia prowadzone będą przez osoby mające doświadczenie w transporcie LNG.

W szkoleniu udział wezmą m.in. przedstawiciele Urzędu Morskiego w Szczecinie, Terminalu Promów Morskich w Świnoujściu, świnoujskiej straży miejskiej, Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Klaipeda Port, gdzie powstaje drugi w rejonie południowego Morza Bałtyckiego terminal LNG. Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Jest jeszcze kilka wolnych miejsc - osoby zainteresowane mogą zgłosić chęć udziału w szkoleniu w sekretariacie Instytutu Nawigacji Morskiej uczelni Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 11 października.

W styczniu 2015 r. wchodzą w życie nowe przepisy znacznie obniżające dopuszczalne limity zawartości siarki w paliwach morskich. Należy przypuszczać, że LNG jako paliwo dla statków żeglujących po Morzu Bałtyckim stanie się coraz bardziej popularne. Spowoduje to wzrost transportu LNG za pomocą cystern do portów, do których będą zawijały statki napędzane tym paliwem oraz powstawanie mniejszych terminali. Dlatego bardzo istotne jest, by przedstawiciele władz, służb lokalnych oraz firm współpracujących z terminalami gazowymi miały odpowiednią wiedzę na temat LNG.

-------------------------------------------------------------
W ramach projektu „MarTech LNG” realizowanego w szczecińskiej Akademii Morskiej 17-19 września br. odbyła się wizyta studyjna w Stavanger (Norwegia), połączona z konferencją na temat bieżącej sytuacji rynku LNG w obszarze południowego Morza Bałtyckiego.  Podczas wyjazdu odbyły się dyskusje dot. zakresu wiedzy, doświadczeń w branży LNG - przedstawiono potencjał powstającego rynku LNG, jako paliwa dla statków żeglujących po Bałtyku. Nawiązano również kontakty biznesowe pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorstw i organizacji, prowadzących działalność związaną ze skroplonym gazem ziemnym.

Pierwszy dzień konferencji został zorganizowany na największym obecnie na świecie statku zasilanym LNG m/s „Stavangerfjord”.  Wnioski jakie płynęły z poszczególnych wystąpień koncentrowały się wokół stwierdzenia, że wykorzystywanie LNG, jako paliwa dla statków stanie się koniecznością – mówi Stefan Jankowski, kierownik projektu. W programie była również wycieczka po terminalu LNG SKANGASS w porcie Risavika.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele z ponad 50 firm, organizacji i instytucji z 11 krajów - przedstawiciele podmiotów gospodarczych, których działalność związana jest
z technologiami wykorzystującymi skroplony gaz ziemny LNG. Polskę reprezentowali przedstawiciele Polskiego LNG SA, PGNiG SA oraz Akademii Morskiej w Szczecinie.
Celem projektu MarTech LNG jest stworzenie i rozwój łańcuchów dostaw LNG w rejonie południowego Morza Bałtyckiego. 

Młodzi ludzie stawiają na praktykę i doświadczenie

Czytaj więcej: Młodzi ludzie stawiają na praktykę i doświadczenieRok akademicki 2013/2014 na Akademii Morskiej w Szczecinie rozpocznie ok. 4 300 studentów. Ponad 1100 z nich to studenci pierwszego roku. Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych świadomie wybierają kierunek studiów i warunkują swój wybór profilem kształcenia, który gwarantuje im praktyczną naukę zawodu.

Cieszymy się, że wybraliście naszą akademię – mówił podczas inauguracji roku rektor uczelni prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma  - Nie tylko jedną z najlepszych uczelni morskich w Europie, ale też jeden z najnowocześniejszych ośrodków szkoleniowych marynarzy na świecie.

Najwięcej pierwszoroczniaków złożyło uroczyste ślubowanie na Wydziale Nawigacyjnym. Tu największym zainteresowaniem cieszył się kierunek nawigacja (320 osób) oraz geodezja
i kartografia. Na Wydziale Mechanicznym najbardziej popularna była mechanika i budowa maszyn  (ok. 200 osób), a na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu logistyka (ponad 108 osób). W gronie studentów są również obcokrajowcy – m.in. z Litwy, Słowacji, Rosji i Białorusi. Mimo że studia na uczelni morskiej są przez wiele osób postrzegane jako typowe męskie – od lat nie brakuje chętnych na nie kobiet – wśród studentek pierwszego roku jest ich ponad 300.

Podczas sobotnich uroczystości na Wałach Chrobrego pracownikom Akademii Morskiej
w Szczecinie wręczone zostały promocje doktorskie, a także odznaczenia państwowe
i resortowe: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi oraz Medal Komisji  Edukacji Narodowej. Pracownicy uczelni zostali wyróżnieni również złotymi, srebrnymi i brązowymi medalami za Długoletnią Służbę oraz Odznakami „Zasłużony Pracownik Morza”, natomiast rektor Akademii Morskiej w Szczecinie prof. dr hab. inż. kpt. ż.w. Stanisław Gucma otrzymał indywidualną nagrodę Ministra Transportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej za całokształt dorobku.

Akademia Morska w Szczecinie kształci na trzech wydziałach, dziewięciu  kierunkach  i trzydziestu czterech specjalnościach, przy czym wybór specjalności następuje na 3. semestrze nauki. Drugi rok prowadzone są studia doktoranckie na Wydziale Nawigacyjnym (w dyscyplinach: transport oraz geodezja i kartografia), w tym roku uruchamiamy je również na Wydziale Mechanicznym (dyscyplina budowa i eksploatacja maszyn).

W ubiegłym roku akademickim Wydział Nawigacyjny uczelni otrzymał z Ministerstwa Nauki
i Szkolnictwa Wyższego milion złotych dotacji na realizację w latach kolejnych programu kształcenia zgodnego z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Jego założenia są odpowiedzią na potrzeby rynku i wykorzystują potencjał kadry na naszej uczelni.