TPL_GK_LANG_MOBILE_MENU
A+ A A-

Studentka AM w Szczecinie w finale Microsoft Office Specialist 2013

Czytaj więcej: Studentka AM w Szczecinie w finale Microsoft Office Specialist 2013Monika Laks, studentka II roku kierunku informatyka na szczecińskiej Akademii Morskiej reprezentowała Polskę w finale mistrzostw świata Microsoft Office Specialist 2013. W końcowej rywalizacji, która odbyła się w Waszyngtonie, brało udział 100 studentów z 90 krajów świata.

Microsoft Office Specialist to program certyfikacji użytkowników z zakresie aplikacji Microsoft Office (autoryzowany przez Microsoft). Uczestnicy musieli się wykazać najwyższymi kompetencjami w użytkowaniu narzędzi pakietu MS. Nasz kraj po raz pierwszy był reprezentowany w finale tej prestiżowej imprezy. Zawody w tym roku przyciągnęły ponad 344 000 uczestników. „Ogromnie się cieszę z sukcesu naszej studentki. Niewątpliwie do tego osiągnięcia przyczyniła się podjęta współpraca Akademii Morskiej w Szczecinie z Fundacją IT. Dzięki niej, nasi studenci mają praktyczną możliwość certyfikacji branżowej, co wyzwala w nich wolę osobistego rozwoju.” - dr Piotr Borkowski, koordynator kierunku informatyka w Akademii Morskiej w Szczecinie.

„Kierunek informatyka prowadzony w Akademii Morskiej w Szczecinie jest obecnie jednym z najbardziej innowacyjnych kierunków IT w Polsce. Stąd ten sukces. Możliwość uzyskania certyfikatów Microsoft, Hewlett Packard, Adobe, Autodesk, CompTIA, C++ Institute nie tylko otwiera studentom AM drogę do podobnych sukcesów, ale przede wszystkim daje olbrzymią przewagę na rynku pracy. Jest to rozwiązanie praktykowane w największych uczelniach na świecie.” - Maciej Wichary, wiceprezes Fundacji IT.

Obecnie studenci Akademii Morskiej w Szczecinie zaczynają przygotowywać się do kolejnej edycji mistrzostw świata Microsoft Office Specialist 2014, których finał odbędzie się
w Kalifornii.

LNG - paliwo dla statków pływających na Bałtyku, Wyjazd studyjny do Norwegii

Czytaj więcej: LNG - paliwo dla statków pływających na Bałtyku, Wyjazd studyjny do NorwegiiWycieczka po terminalu SKANGASS LNG (w Tananger, Norwegia) w trakcie bunkrowania skroplonego gazu oraz rejs jednym z pierwszych promów pasażerskich napędzanych LNG to kilka z punktów programu wyjazdu studyjnego organizowanego w ramach projektu MarTech LNG. Realizowany jest on na Akademii Morskiej w Szczecinie, a jego głównym celem jest m.in. promowanie LNG jako paliwa dla statków pływających po Morzu Bałtyckim.

Wyjazd do Norwegii odbędzie się 17-19 września 2013 roku, a udział w nim weźmie 66 osób z 50 europejskich firm, instytucji oraz urzędów, związanych z wykorzystaniem skroplonego gazu ziemnego (LNG - liquid natural gas).  Polskę reprezentować będą dwie firmy, najbardziej zaangażowane w budowę polskiego terminalu LNG w Świnoujściu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA oraz Polskie LNG SA. W trakcie wyjazdu odbędzie się również Konferencja, której celem jest przedstawienie obecnego stanu rynku LNG w regionie oraz umożliwienie rozmów pomiędzy poszczególnymi podmiotami.

Promowanie LNG związane jest z nowymi regulacjami Międzynarodowej Organizacji Morskiej, dotyczącymi ograniczenia emisji tlenków siarki do atmosfery. LNG z punktu widzenia ochrony środowiska oraz ekonomii jest najlepszym rozwiązaniem. Problemem jest natomiast brak sieci dystrybucji umożliwiającej bunkrowanie go w portach zlokalizowanych na Południowym Bałtyku.

Główne cele projektu MarTech LNG polegają na zwiększeniu kompetencji przemysłu LNG oraz zapewnieniu zrównoważonego rozwoju tego przemysłu na obszarze Południowego Bałtyku. Ma to zostać osiągnięte poprzez:
- zbadanie potencjału zasobów ludzkich, potencjału produkcyjnego oraz perspektyw dla przemysłu morskiego LNG w regionach partnerskich,
- opracowanie wspólnych wytycznych do edukacji i doradztwa w zakresie LNG,
- transfer technologii w oparciu o doświadczenia Szwecji, Niemiec i Danii;
- wypromowanie przemysłu LNG jako komercyjnej możliwości przedsięwzięć w dziedzinie transportu, energii i przemysłu morskiego,
- pośrednio, zwiększenie akceptacji społeczeństwa dla rozwoju przemysłu LNG.

Partnerami projektu są:
Klaipeda Science and Technology Park – lider projektu (Litwa)
Litwa - Klaipeda State Seaport AuthorityNPPE Klaipeda Shipping Research Centre,
Niemcy - Wismar University of Applied Sciences: Technology, Business and Design
ATI erc non profit GmbH, Baltic Energy Forum e.V.,
Polska - Akademia Morska w Szczecinie,
Szwecja - Blekinge Institute of Technology,
Dania - TINV c/o Maritime Development Center of Europe (MDCE).

Projekt finansowany jest z programu EWT – South Baltic.

Więcej informacji o MarTech LNG na: http://irm.am.szczecin.pl/pl/lng-martech oraz
http://www.golng.eu

Pierwsza umowa licencyjna na wynalazek wart ponad 250 000 €

Czytaj więcej: Pierwsza umowa licencyjna na wynalazek wart ponad 250 000 €Akademia Morska w Szczecinie jako pierwsza na Pomorzu Zachodnim udzieliła licencji swoim pracownikom naukowym -  twórcom technologii wycenionej na ponad 250 000 euro. Licencja umożliwi im utworzenie wraz z partnerem biznesowym spółki i wprowadzenie technologii w postaci produktu na rynek.

Umowa licencyjna podpisana została pomiędzy Akademią Morską w Szczecinie a zespołem pracowników naukowych – twórców systemu NAVDEC (nawigacyjny system wspomagania decyzji). By udzielić licencji konieczna była zgoda Ministerstwa Skarbu na dysponowanie ww. technologią, którą to zgodę uczelnia uzyskała dopełniając szeregu wymagań formalnych.

Kolejnym krokiem jest założenie przez twórców systemu i inwestora – Polską Fundację Przedsiębiorczości - spółki prawa handlowego, co będzie miało miejsce za kilka miesięcy. Nowo powstała spółka zajmie się komercjalizacją wynalazku i wprowadzeniem produktu na rynek.

Zespół naukowców tworzy 11 pracowników Akademii Morskiej w Szczecinie, którzy pracują pod kierownictwem dr. hab. inż. Zbigniewa Pietrzykowskiego.

------------------------------------------------------------------
NAVDEC – nawigacyjny system wspomagania decyzji

To pierwsze na świecie narzędzie nawigacyjne, które obok funkcji informacyjnych realizuje zadania typowe dla systemów wspomagania decyzji. NAVDEC jest uzupełnieniem wyposażenia nawigacyjnego statku. Ma za zadanie obserwację statku własnego i otoczenia oraz rejestrację informacji o sytuacji nawigacyjnej. Na tej podstawie przeprowadza identyfikację i ocenę sytuacji nawigacyjnej oraz wyznacza proponowane rozwiązania (decyzje), zapewniające bezpieczną żeglugę. Jego prawidłowe funkcjonowanie wymaga współdziałania ze standardowymi urządzeniami i systemami montowanymi na statku, np.: log, żyrokompas, systemy antykolizyjne, automatyczny system identyfikacji (AIS). Prezentuje na wspólnym ekranie informacje batymetryczne z mapy elektronicznej, obraz sytuacji nawodnej uzyskanej np. z radaru, informacje o pozycjach obiektów uzyskane z systemu AIS oraz wyznacza i przedstawia nawigatorowi parametry ruchu i parametry zbliżenia obiektów. Jednocześnie realizuje fuzję danych dotyczących obiektu własnego oraz obiektów obcych otrzymanych z alternatywnych źródeł (ARPA, AIS).

Kolejną innowacyjną funkcją, którą realizuje NAVDEC jest analiza i ocena sytuacji nawigacyjnej w stosunku do wszystkich lub wybranych obiektów w odległości 8 mil morskich. To jeden z etapów procesu decyzyjnego, który do tej pory jest realizowany głównie przez nawigatora (w ocenie sytuacji nawigacyjnej nawigator musi uwzględnić obowiązujące przepisy). Dzięki systemowi NAVDEC nawigator na bieżąco informowany jest o ocenie sytuacji nawigacyjnej i z jakiego prawidła to wynika (system uwzględnia przy tym Międzynarodowe Prawo Drogi Morskiej, zasady dobrej praktyki morskiej, kryteria stosowane przez ekspertów nawigatorów). Obok konkretnej propozycji rozwiązania wyznaczane są te wszystkie, które są zgodne z przepisami. W przypadku, gdy sytuacja jest zakwalifikowana jako kolizyjna nawigator wyznacza manewr bezpieczny, tj. rozwiązujący daną sytuację, określa rodzaj manewru oraz jego parametry. Proponowane rozwiązania, uzupełnione objaśnieniami nie wyręczają nawigatora, ale ułatwiają podjęcie mu decyzji.

SZEROKIE ZASTOSOWANIE

Zastosowanie NAVDEC-u na jednostkach pływających i w ośrodkach lądowych - jako samodzielny system, jak i moduł istniejących systemów nawigacyjnych. Główne obszary zastosowań to:
- wspomaganie decyzji nawigacyjnych w sytuacjach kolizyjnych – statkowy system wspomagania decyzji instalowany na mostku nawigacyjnym (na jednostkach komercyjnych i rekreacyjnych),
- wspomaganie decyzji nawigacyjnych w sytuacjach kolizyjnych, jako element systemów nadzoru i kontroli ruchu statków w ośrodkach lądowych;
- analiza i ocena wypadków nawigacyjnych w żegludze morskiej i śródlądowej – system przeznaczony dla ekspertów Izb Morskich;
- szkolenie kadr oficerskich dla żeglugi w zakresie Międzynarodowego Prawa Drogi Morskiej.

POZYTYWNA OCENA SPECJALISTÓW

Osoby weryfikujące system (m.in. przewodniczący Podkomitetu ds. stateczności linii ładunkowych i bezpieczeństwa statków rybackich Międzynarodowej Organizacji Morskiej, prezes Stowarzyszenia Ekspertów Morskich, dyrekcja Urzędu Morskiego w Szczecinie, kapitanowie żeglugi wielkiej) jednoznacznie podkreślały, że oddanie w ręce nawigatorów takiego narzędzia, istotnie przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa żeglugi i obniżeniu ryzyka wypadków morskich.

KORZYŚCI

System NAVDEC przyczyni się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa żeglugi i umożliwi obniżenie ryzyka wypadków morskich. Korzyściami stąd wynikającymi są:
- korzyści społeczne związane z utratą zdrowia i życia członków załóg i pasażerów na statkach morskich,
- korzyści materialne związane z ograniczeniem strat ładunków, uszkodzeń i zatonięć statków;
- ochrona środowiska i zapobieganie katastrofom ekologicznym, będących skutkiem kolizji statków przewożących ładunki niebezpieczne.

Zwycięstwo żeglarzy AM w Szczecinie

Czytaj więcej: Zwycięstwo żeglarzy AM w SzczecinieZwycięska załoga jachtowa Akademii Morskiej w Szczecinie, I miejsce w eliminacjach Pucharu Polski w Koronowie.

Żeglarska załoga Akademii Morskiej w Szczecinie w składzie Bartosz i Adam Piotrowscy zajęła I miejsce w regatach rangi Pucharu Polski Jachtów Kabinowych - Puchar Zalewu Koronowskiego „Koronowo Cup” IV Mistrzostwa Polski Omeg Klasycznych w Koronowie k. Bydgoszczy. Zawody odbyły się 25-26 maja 2013 roku.

Zgodnie z instrukcją żeglugi przeprowadzono 7 wyścigów. Nasza załoga podzieliła się na dwa jachty - na jachcie pod egidą naszej uczelni pływali Bartosz i Adam Piotrowscy, a na drugim gościnnie na szorach usiadł Karol Krzyżanowski (podobnie jak Adam, student AM w Szczecinie).

W pierwszym dniu zawodów, w deszczu, udało się rozegrać cztery wyścigi. Nasza podstawowa załoga zajęła odpowiednio 1, 1, 1, 2 miejsce. Druga: 2., 2., 2. i 1. miejsce. Drugiego dnia regat, przy lepszych warunkach do żeglugi (3-4st. Beauforta) załoga Akademii Morskiej w Szczecinie wygrała wszystkie biegi (2 biegi normalne i jeden długodystansowy),  a druga ukończyła je wszystkie na drugim miejscu. Oba zespoły zakończyły regaty plasując się na 1. i 2. miejscu w klasyfikacji generalnej eliminacji Pucharu Polski.

Załoga jachtowa Akademii Morskiej w Szczecinie

Nasi żeglarze to już weterani jeśli chodzi o starty w barwach Akademii Morskiej w Szczecinie. Ostatnie dwa lata reprezentowali naszą uczelnię w regatach rangi Puchar Polski Jachtów Kabinowych, wiele razy zdobywając najwyższe laury, a rywalizacje w dwóch ubiegłych sezonach (2011 i 2012) zakończyli plasując się na 4. miejscu w kraju.

W sezonie 2013 załoga startuje na jachcie ‘Mariner 20’ zbudowanym pod regaty, by mieścić się w przeliczniku T1 w ww. cyklu regat. To bardzo szybki jacht, który startując w sezonie ubiegłym w dwóch eliminacjach Pucharu Polski zajął 3. i 1. miejsce, gdzie 3. było wynikiem awarii sprzętu i wiązał się z koniecznością wycofania się z wyścigów.

Załogę od początku jej istnienia stanowią studenci i absolwenci AM w Szczecinie. Sternikiem i szefem zespołu jest Bartosz Piotrowski (absolwent naszej uczelni na studiach inżynierskich i magisterskich Wydziału Nawigacyjnego), pozostałymi załogantami są studenci Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu - Adam Piotrowski i Karol Krzyżanowski.

Bartosz i Adam są również instruktorami żeglarstwa i szkolą następne pokolenia żeglarzy.

Chór AM w Szczecinie najlepszy w kraju !

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie NAJLEPSZY na 44. Ogólnopolskim Turnieju Chórów Legnica Cantat

Czytaj więcej: Chór AM w Szczecinie najlepszy w kraju !Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat to na najważniejszy i najbardziej prestiżowy konkurs chóralny w Polsce. I miejsce Chóru Akademii Morskiej w Szczecinie świadczy o tym, że ten młody szczeciński zespół należy do najwybitniejszych grup chóralnych w Polsce.

Tegoroczny turniej odbywał się 24-26 maja w Legnicy. Po wstępnych przesłuchaniach nadesłanego materiału muzycznego Rada Artystyczna zakwalifikowała do finałowych przesłuchań odbywających się 25 maja br. jedynie dziesięć najlepszych zespołów chóralnych z całego kraju - m.in.: Chór Kameralny Akademii Muzycznej z Gdańska, Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego, Chór Kameralny Kantorei Sankt Barbara z  Krakowa, Zabrzański Chór Rezonans Con Tutti, Akademicki Chór Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Chór Dziewczęcy Cantabile z Olsztyna.

Chór Akademii Morskiej w Szczecinie zaprezentował się w 50-osobowym składzie i w czasie swojej prezentacji wykonał pięć zróżnicowanych pod względem stylu i charakteru utworów (dwie współczesne kompozycje sakralne, pieśń negro spiritual, utwór ludowy oraz efektowne dzieło marynistyczne – „Pieśń Żeglarzy” Tadeusza Szeligowskiego). Międzynarodowe, ośmioosobowe jury pod przewodnictwem prof. Krzysztofa Szydzisza doceniło umiejętności techniczne, muzykalność, rozwój wokalny, ciekawy dobór repertuaru oraz ogólną prezentację szczecińskiego zespołu przyznając mu pierwsze miejsce.  

Nagroda ta  jest pięknym ukoronowaniem obchodów roku jubileuszowego X-lecia działalności zespołu. W programie obchodów jubileuszu znajdą się dwa uroczyste koncerty w Filharmonii Szczecińskiej zaplanowane na listopad 2013 roku.
----------------------------------------------------------
Ogólnopolski Turniej Chórów Legnica Cantat

Turniej Chórów zainicjowany został przez nieżyjącego już, legnickiego dyrygenta i animatora ruchu muzycznego, Henryka Karlińskiego. […] Celem turnieju jest  m.in. doskonalenie poziomu wykonawczego amatorskich zespołów chóralnych, popularyzowanie twórczości chóralnej różnych epok, promocja współczesnej literatury chóralnej,
Uczestnikami turnieju mogą być amatorskie chóry (mieszane, żeńskie, męskie, młodzieżowe,
dziecięce) i zespoły wokalne.

Żródło: www.lck.art.pl