Imponujący wynik finansowy w ZMPSiŚ

maj 28, 2018 | Port Szczecin

1portszczecin

28 maja br. Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście SA podsumował wyniki ekonomiczne za 2017 rok.  W Grupie Kapitałowej ZMPSiŚ SA obejmującej ZMPSiŚ SA oraz spółki zależne, tj. Infra-Port Spółka z o.o, Polskie Terminale SA, Terminal Promowy Świnoujście Spółka z o.o. wyniki są znakomite, zysk brutto poszybował bowiem w górę o blisko 200 procent osiągając wielkość zbliżającą się do 64 mln złotych. Równie imponujący wynik wypracował sam ZMPSiŚ SA. Tutaj zysk brutto wrósł o prawie 136 procent, zamykając miniony 2017 rok wartością blisko 63 mln złotych.

Co warte podkreślenia zarówno w ZMPSiŚ SA, jak i w Grupie Kapitałowej zostały obniżone odpowiednio o 4 i 6,4 procent koszty funkcjonowania w 2017 r.

Wypracowane zyski zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne, których celem jest modernizacja i rozwój infrastruktury portowej. Obecnie ZMPSiŚ jest w trakcie realizacji sześciu takich projektów na kwotę przekraczająca 1,5 mld złotych. W porcie Szczecin modernizowane będą nabrzeża w rejonie  Basenu Kaszubskiego i Kanału Dębickiego. Nabrzeża zostaną przystosowane do głębokości 12,5 m toru wodnego Świnoujście-Szczecin oraz do przyjęcia większej masy towarowej. Zmodernizowana będzie też infrastruktura techniczna, w tym m.in. elektryczna, kanalizacyjna, itp. w portach w Szczecinie i Świnoujściu. Terminal promowy w Świnoujściu będzie rozbudowywany i dostosowywany do obsługi transportu intermodalnego. Także w Świnoujściu na terminalu LNG budowane będzie nowe stanowisko do redystrybucji skroplonego gazu. Ponadto w portach budowane będą nabrzeża głębokowodne.

To nie jedyne przedsięwzięcia inwestycyjne, w które zaangażowany jest ZMPSiŚ SA. Spółka we współdziałaniu z innymi podmiotami, jak np. PKP PLK realizuje projekty mające na celu poprawę infrastruktury dostępowej do portów. Ponadto, dla dalszego rozwoju portów jednym z kluczowych projektów, jest też użeglownienie Odrzańskiej Drogi Wodnej.

Infrastruktura dostępowa ma fundamentalne znaczenie dla konkurencyjności portów. Zapewnia bowiem sprawną dystrybucję towarów z i do portów. Sama ilość  towarów w zespole portów Szczecin-Świnoujście rośnie z każdym rokiem. Miniony 2017 rok porty zamknęły wynikiem o 5,5 procent lepszym aniżeli w 2016, osiągając historyczny wynik blisko 25,5 mln ton obsłużonych towarów. Bieżący rok także zapowiada się bardzo dobrze, bowiem w ciągu jego pierwszych czterech miesięcy przeładunki w zespole portów Szczecin-Świnoujście wzrosły o 6 procent. (Monika Woźniak-Lewandowska)

ZMPSiŚ